Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - KURUBASRI Kintana

Č.j.: OAM-12413-12/ZM-2015 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Střední Čechy
Severní 2952, 272 04 Kladno
Č.j.: OAM-12413-12/ZM-2015                                                              Kladno 5.11.2018
   Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 17.12.2015, (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty dle ust. § 44a odst. 9 zák. č. 326/1999 Sb., paní: KURUBASRI Kintana, nar. 15.10.1979, státní příslušnost: Thajské království, na území ČR bytem: Poděbradova 923, 272 01 Kladno

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:
- Rozhodnutí o zamítnutí žádosti č.j.: OAM-12413-11/ZM-2015 ze dne 19.9.2018, adresováno výše jmenované účastnici řízení.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý, a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Severní 2952, Kladno, v úředních hodinách v Po a St od 8.00 – 17:00 hod a v Út od 8.00 – 14.00 hod, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Šárka Plánská
rada


Vyvěšeno dne: 09.11.2018
Sejmuto dne: 27.11.2018
 

vytisknout  e-mailem