Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - KAMENETSKYI Anton

Č. j. MV-19223-6/SO-2019 

KOMISE PRO ROZHODOVÁNÍ VE VĚCECH POBYTU CIZINCŮ
náměstí Hrdinů 1634/3, poštovní schránka 155/SO, 140 21 Praha 4

Č. j. MV-19223-6/SO-2019

Praha 15. 05. 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (dále jen „Komise“) jako správní orgán příslušný podle § 170a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje,

že pan KAMENETSKYI Anton, narozený dne 19. 04. 2000, státní příslušnost Ukrajina (dále jen „účastník řízení“), si může převzít písemnost vydanou pod č. j. MV‑19223‑5/SO‑2019 ve věci žádosti o nové posouzení důvodů neudělení dlouhodobého víza.

Pokud se účastníku řízení prokazatelně nedaří doručovat, přistoupí správní orgán k doručení veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru správního Ministerstva vnitra, na shora uvedené adrese, a to po předchozí telefonické domluvě na tel. číslu 974 816 664 ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Vyvěšeno dne:  16. 5. 2019

Svěšeno dne:  3. 6. 2019

Mgr. Ivan Tobek
předseda senátu Komise

vytisknout  e-mailem