Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - JING Feng

Č.j.: MV-23393-9/SC-2020 

M I N I S T E R S T V O   V N I T R A
odbor správních činností
oddělení rodných čísel
poštovní schránka 155/SC, 140 21 Praha 4

Č.j.: MV-23393-9/SC-2020

Praha 7. dubna 2021
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 17 odst. 2 písm. b) č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“), v řízení o změně rodného čísla pana Jing Feng

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

oznámení o zahájení řízení ve věci změny rodného čísla, č. j. MV-23393-8/SC-2020 ze dne 7. dubna 2021, adresované panu: Jing Feng, narozenému dne 10. 9. 1996 Chuang-Kang, Čína.

Pokud se účastníkovi řízení prokazatelně nedaří doručovat, přistoupí správní orgán k doručení veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na oddělení rodných čísel odboru správních činností Ministerstva vnitra, Praha 4, náměstí Hrdinů 3, každý pracovní den v úředních hodinách, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Monika Stiebitzová
vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne:  7. 4. 2021

Sejmuto dne:  23. 4. 2021

vytisknout  e-mailem