Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - Irena Buxbaumová

Č. j. MV-103919-18/SC-2023 

MINISTERSTVO VNITRA
odbor správních činností
oddělení rodných čísel
poštovní schránka 155/SC, 140 21 Praha 4
Č.j.: MV-103919-18/SC-2023
                                                                                                      Praha 15. listopadu 2023
                                                                                                      Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 17 odst. 2 písm. b) č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“), v řízení o změně rodného čísla paní: Irena Buxbaumová,    roz. Vyčítalová

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí o změně rodného čísla, č.j. MV-103919-17/SC-2023 ze dne 15. listopadu 2023, adresované paní Ireně Buxbaumové, roz. Vyčítalové, narozené dne 20. 9. 1925 Jablonné nad Orlicí.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť odboru správních činností Ministerstva vnitra není známo místo, kde se jmenovaná zdržuje a nelze doručit na adresu místa jeho posledního trvalého pobytu, jelikož její pobyt je na této adrese ukončen.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na oddělení rodných čísel odboru správních činností Ministerstva vnitra, Praha 4, náměstí Hrdinů 3, každý pracovní den v úředních hodinách, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Monika Stiebitzová
vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 17.11.2023
Sejmuto dne: 03.12.2023

vytisknout  e-mailem