Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - HROMOV Nadiya

Č. j. MV-136732-5/SO-2018 

KOMISE PRO ROZHODOVÁNÍ VE VĚCECH POBYTU CIZINCŮ
náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4

Č. j. MV-136732-5/SO-2018

Praha 9. ledna 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (dále jen „Komise“) jako věcně příslušný správní orgán podle ust. § 170a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 326/1999 Sb.“), v řízení o odvolání paníHROMOV Nadiya, nar. 6. 12. 1976, státní příslušnice Ukrajiny, na území České republiky hlášeného k pobytu na adrese Holečkova 431/19, 150 00 Praha 5, proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky ze dne 13. 12. 2017, č. j. OAM-12208-13/DP-2017, o zamítnutí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu,

oznamuje

podle ust. § 25 odst. 2 v návaznosti na ust. § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“)

možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí Komise ze dne 6. 12. 2018, č. j. MV-136732-4/SO-2018, kterým bylo podle ust. § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., potvrzeno rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky ze dne 13. 12. 2017, č. j. OAM-12208-13/DP-2017.

Komise přistoupila k uvedenému postupu z důvodu marného doručení rozhodnutí Komise ze dne 6. 12. 2018, č. j. MV-136732-4/SO-2018, na adresu hlášeného pobytu cizinky na území České republiky.

Uvedenou písemnost lze vyzvednout na pracovišti odboru správního Ministerstva vnitra, na adrese náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, v úředních hodinách v Po až Pá 9.00 – 14.00, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Vyvěšeno:  11. 1. 2019

Svěšeno:  28. 1. 2019

Mgr. et Mgr. Tomáš Bezděk
předseda XV. senátu Komise

vytisknout  e-mailem