Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - HAMPL Denis

Č.j.: OAM-707-23/ZR-2018 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
P.O.BOX 21/OAM, 170 34  Praha 7

Č.j.: OAM-707-23/ZR-2018
Praha 16. ledna 2020
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění platném do 30.07.2019 (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) ve věci zrušení trvalého pobytu podle § 87l odst. 1 písm. a) zák. č. 326/1999 Sb., uděleného cizinci, HAMPL Denis, nar. 22.11.1982, státní příslušnost: Moldavská republika, hlášen k pobytu: Hněvotínská 932/48, 779 00 Olomouc (dále jen „cizinec“),

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu ze dne 15.11.2019, č. j. OAM-707-22/ZR-2018 adresované výše jmenovanému cizinci.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť si cizinec uvedenou písemnost na adrese hlášeného pobytu, ani na poště v úložní lhůtě nepřevzal. Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa v ČR, na kterou by bylo možno výše uvedenému cizinci doručovat. Sám cizinec správní orgán v mezičase nekontaktoval, a tedy ani zjistit místo pobytu přímo od cizince nebylo možné. Dle správního orgánu je tak cizinec osobou neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese U Výstaviště 3183/18, 750 02 Přerov, v úředních hodinách v  Po, St: 8.00 – 17.00 hod., Út, Čt: 8.00 – 12.00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


Mgr. Vlasta Quagliatová
ministerský rada


Vyvěšeno dne: 16.01.2020
Sejmuto dne: 01.02.2020

vytisknout  e-mailem