Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - FRUMUSACHII Valerii

Č.j.: OAM-499-4ZR-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Praha VI.
P. O. BOX 121, 143 00 Praha 4

Č.j.: OAM-499-4ZR-2019                                                                                                                                  Praha 15. 03. 2019
     Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) ve věci v řízení o zrušení platnosti povolení k zaměstnanecké kartě dle ust. 46e odst. 1 ve spojení s § 37 odst. 2 č. 326/1999 Sb., jehož držitelem je pan FRUMUSACHII Valerii, nar. 29. 03. 1986, st. příslušnost Moldavská republika, bytem v ČR: Bratří Čapků 239, 261 01 Příbram (dále jen „cizinec“);

oznamuje
podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
možnost převzít následující písemnost:

Oznámení o zahájení správního řízení a II. Výzva k poskytnutí součinnosti, č.j. OAM-499-3/ZR-2019 ze dne 22. 02. 2019 adresované výše jmenovanému cizinci.

Písemnost je v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa v ČR, na kterou by bylo možno výše uvedenému cizinci doručovat. Není důvod domnívat se, že by se cizinec měl dlouhodobě zdržovat mimo území České republiky. Cizinec není zapsán v žádném z veřejně dostupných rejstříků. Sám cizinec správní orgán v  mezičase nekontaktoval, a tedy ani zjistit místo pobytu přímo od cizince nebylo možné. Dle správního orgánu je tak cizinec osobou neznámého pobytu.

Cizinec si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Žežická 498, 261 01 Příbram, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 12.00 hod. a 12:30 do 17:00 hod., Út, Čt, Pá pouze pro objednané klienty, a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.
                                  


Mgr. Jana Fraňková
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 15. 03. 2019
Svěšeno dne:  31. 03. 2019

vytisknout  e-mailem