Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - DEVIDZE Daviti

Č. j. MV-148031-5/SO-2018 

KOMISE PRO ROZHODOVÁNÍ VE VĚCECH POBYTU CIZINCŮ
náměstí Hrdinů 1634/3, poštovní schránka 155/SO, 140 21 Praha 4

Č. j. MV-148031-5/SO-2018


                                                                                                          Praha 11. 3. 2019
                                                                                                          Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost


Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (dále jen „Komise“) jako správní orgán příslušný podle § 170a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje,

že pan DEVIDZE Daviti, nar. 4. 6. 1998, státní příslušnost Gruzie (dále jen „účastník řízení“), si může převzít písemnost vydanou pod č. j. MV‑148031‑4/SO‑2018 ve věci žádosti o nové posouzení důvodů neudělení dlouhodobého víza.

Pokud se účastníkovi řízení prokazatelně nedaří doručovat, přistoupí správní orgán k doručení veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru správního Ministerstva vnitra, na shora uvedené adrese, a to po předchozí telefonické domluvě na tel. číslu 974 816 697 ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


Vyvěšeno dne: 13. 3. 2019
Svěšeno dne: 30. 3. 2019


Mgr. Ivan Tobek
předseda senátu Komise

vytisknout  e-mailem