Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - DAMDINPUREV Gartaam

Č. j. OAM-19571-5/ZR-2023 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Praha VI.
P. O. BOX 121, 143 00 Praha 4

Č. j. OAM-19571-5/ZR-2023

Praha, 09.02.2024
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) ve správním řízení o zrušení povolení k zaměstnanecké kartě paní DAMDINPUREV Gartaam, nar. 28.06.1975, st. příslušnost Mongolsko, bytem v ČR: Zalužanská 1292, 293 01 Mladá Boleslav (dále jen „cizinka“);

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí, č.j. OAM-19571-45/ZR-2023, ze dne 10.01.2024, adresované výše jmenované cizince.

Písemnost je v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., doručovanou písemnost vrátila opakovaně s odůvodněním, že adresátka je na uvedené adrese neznámá. Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa v ČR, na kterou by bylo možno výše uvedené cizince doručovat. Není důvod domnívat se, že by se cizinka měla dlouhodobě zdržovat mimo území České republiky. Cizinka není zapsána v žádném z veřejně dostupných rejstříků. Sama cizinka správní orgán v  mezičase nekontaktovala, a tedy ani zjistit místo pobytu přímo od cizinky nebylo možné. Dle správního orgánu je tak cizika osobou neznámého pobytu.

Cizinka si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, pracoviště Mladá Boleslav, na adrese Štefánikova 1304, 293 01 Mladá Boleslav, a to v úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 14.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Jana Fraňková
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 12.02.2024

Sejmuto dne: 28.02.2024

vytisknout  e-mailem