Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - CLAAR Courtney Brianna

Č.j.: OAM-2988-10/ZR-2018 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Praha VI.
P.O.BOX. 121, 143 00  Praha 4

Č.j.: OAM-2988-10/ZR-2018
                                                                                                                                                                   Praha 15.03.2019
     Počet listů: 1


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) ve věci zrušení platnosti dlouhodobého pobytu, jehož držitelkou je paní CLAAR Courtney Brianna, nar. 03.11.1987, státní příslušnost: Spojené státy americké, bytem: neznámo (dále jen „cizinka“)

oznamuje
podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí - č.j. OAM-2988-9/ZR-2018 ze dne 14.03.2019 adresované výše jmenované cizince.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost doručovanou v tomto řízení vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa v ČR, na kterou by bylo možno výše uvedené cizince doručovat. Sama cizinka správní orgán v mezičase nekontaktovala, a tedy ani zjistit místo pobytu přímo od cizinky nebylo možné. Dle správního orgánu je tak cizinka osobou neznámého pobytu.

Cizinka si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Žukovského 888/2, Praha 6, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 15.00 hod.,  a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


Mgr. Michaela Hůrková
ministerský radaVyvěšeno dne: 15.03.2019
Svěšeno dne: 31.03.2019

vytisknout  e-mailem