Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - CARP Margarita

Č.j.: OAM-26766-22/ZM-2018 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pro pracovní migraci
P. O. Box 15, 701 00 Ostrava

Č.j.: OAM-26766-22/ZM-2018

Ostrava: 1.7.2020
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění platném do 30.7.2019, (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty dle ust. § 42g zák. č.326/1999 Sb., cizince CARP Margarita, nar. 21.6.1992, státní příslušnost Moldavská republika, adresa v zemi původu Petre Otmatescu, 11 Kišiněv, Moldavsko

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Usnesení o zastavení řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty, č. j. 26766-18/ZM-2018, ze dne 13.5.2020, adresované výše jmenované prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v Kišiněvu.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť se do dnešního dne nepodařilo písemnost žadatelce doručit prostřednictvím příslušného zastupitelského úřadu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 14.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Pavla Novotná
ředitelka odboru

Ing. Karel Čermák
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 1.7.2020

Sejmuto dne: 17.7.2020

vytisknout  e-mailem