Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - BYAMBAA Munkhsanchir

Č. j.: MV-82518-5/SO-2017 

KOMISE PRO ROZHODOVÁNÍ VE VĚCECH POBYTU CIZINCŮ
nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, Poštovní schránka 155/50
__________________________________________________________________________

Č. j. MV-82518-5/SO-2017

Praha 9. 5. 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (dále jen „Komise“) jako věcně příslušný správní orgán podle § 170a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 326/1999 Sb.“), v řízení o odvolání pana BYAMBAA Munkhsanchir, narozeného 23. 9. 1978, státního příslušníka Mongolska, na území České republiky hlášeného na adrese Staroměstské náměstí 108, 293 01 Mladá Boleslav, proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky č. j. OAM-91-9/ZR-2017 ze dne 3. 5. 2017 kterým byla dle výroku I. podle § 46e odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb. zrušena platnost zaměstnanecké karty a dle výroku II. byla podle § 46e odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb. účastníku řízení stanovena lhůta k vycestování z území České republiky do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí č. j. OAM-91-9/ZR-2017,

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.

možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí Komise č. j. MV-82518-4/SO-2017 ze dne 23. 4. 2019, kterým bylo podle § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů potvrzeno rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky č. j. OAM-91-9/ZR-2017 ze dne 3. 5. 2017.

Komise přistoupila k uvedenému postupu z důvodu marného doručení rozhodnutí Komise č. j. MV-82518-4/SO-2017 ze dne 23. 4. 2019 na adresu hlášeného pobytu cizince na území České republiky.

Uvedenou písemnost lze vyzvednout na pracovišti odboru správního Ministerstva vnitra, na adrese náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, v úředních hodinách v Po až Pá 9.00 – 14.00, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Vyvěšeno dne:  9. 5. 2019

Sejmuto dne:  27. 5. 2019

Mgr. Ondřej Moudrý
předseda V. senátu Komise

vytisknout  e-mailem