Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - BOGORODSKAYA Uliana

Č.j.: OAM-2755-20/ZR-2018 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Praha VI.
P.O.BOX. 121, 143 00  Praha 4

Č.j.: OAM-2755-20/ZR-2018
                                                                                                                                                                                Praha 15.03.2019
            Počet listů: 1


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) ve věci zrušení zaměstnanecké karty, které držitelkou je paní BOGORODSKAYA Uliana, nar. 24.08.1993, státní příslušnost: Ruská federace, bytem: neznámo (dále jen „cizinka“)

oznamuje
podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
možnost převzít následující písemnost:

Výzva o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí č.j. OAM-2755-19/ZR-2018 ze dne 07.03.2019 adresované výše jmenované cizince.

Písemnost je v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., doručovanou písemnost opakovaně vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa v ČR, na kterou by bylo možno výše uvedené cizince doručovat. Sama cizinka správní orgán v mezičase nekontaktovala, a tedy ani zjistit jiné místo pobytu přímo od cizinky nebylo možné. Dle správního orgánu je tak cizinka osobou neznámého pobytu.

Cizinka si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adres Cigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 15.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.Mgr. Michaela Hůrková
ministerský rada


Vyvěšeno dne: 15.03.2019
Svěšeno dne: 31.03.2019

vytisknout  e-mailem