Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - BISSONG Brenda Achuo Ndakaw Tanj

Č. j. MV-85742-10/SO-2021 

KOMISE PRO ROZHODOVÁNÍ VE VĚCECH POBYTU CIZINCŮ
náměstí Hrdinů 1634/3, poštovní schránka 155/SO, 140 21 Praha 4

Č. j. MV-85742-10/SO-2021

Praha 14. ledna 2022
Počet listů: 1

oznámení o možnosti převzít písemnost

Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (dále jen „Komise“) jako správní orgán příslušný podle § 170a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 326/1999 Sb.“),

oznamuje,

že paní BISSONG Brenda Achuo Ndakaw Tanj, nar. 12. 2. 1988, státní příslušnost Kamerunská republika (dále jen „účastnice řízení“), si může převzít písemnost vydanou pod č. j. MV-85742-8/SO-2021 ve věci žádosti o nové posouzení důvodů neudělení dlouhodobého víza.

Podle § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb. pokud se do 4 měsíců ode dne odeslání písemnosti nevrátí doručovaná písemnost nebo doklad stvrzující, že byla písemnost doručena, správní orgán, který písemnost vyhotovil, písemnost případně oznámení o možnosti převzít písemnost, zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem ode dne zveřejnění se písemnost považuje za doručenou.

Účastnice řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru správního Ministerstva vnitra, na shora uvedené adrese, a to po předchozí telefonické domluvě na tel. číslu 974 816 694 ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Vyvěšeno dne: 14. 1. 2022

Svěšeno dne: 31. 1. 2022

Mgr. Ivan Tobek
předseda senátu Komise

vytisknout  e-mailem