Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - BIN BAZ Mazin Abdulkarim S

Č.j.: OAM-1293-3/ZR-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Praha VI.
P.O.BOX. 121, 143 00  Praha 4

Č.j.: OAM-1293-3/ZR-2019

Praha 15.05.2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.), ve věci zrušení platnosti dlouhodobého pobytu, kterého je držitelem pan BIN BAZ Mazin Abdulkarim S., nar. 04.01.1994, státní příslušnost: Království Saúdská Arábie, na území ČR adresou: Radlická 759/32, 150 00  Praha 5 - Smíchov (dále jen „cizinec“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

I. Oznámení o zahájení správního řízení a II. Výzva o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí č.j. OAM-1293-3/ZR-2019 ze dne 06.05.2019 adresované výše jmenovanému cizinci.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost doručovanou v tomto řízení vrátila s odůvodněním, že adresát nemá schránku. Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa v ČR, na kterou by bylo možno výše uvedenému cizinci doručovat. Sám cizinec správní orgán v mezičase nekontaktoval, a tedy ani zjistit místo pobytu přímo od cizince nebylo možné. Dle správního orgánu je tak cizinec osobou neznámého pobytu.

Cizinec si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Cigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 15.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Michaela Hůrková
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 15.05.2019

Svěšeno dne: 31.05.2019

vytisknout  e-mailem