Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kvalitní veřejná správa

Podpora zavádění a rozvoje metod kvality / nástrojů řízení kvality ve veřejné správě. Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovace ve veřejné správě. Soutěž Přívětivý úřad. 

Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě Logo kvalita

Ministerstvo vnitra podporuje zavádění nástrojů řízení kvality ve veřejné správě prostřednictvím metodického vedení, koordinace a oceňování těch, kteří s kvalitou začali nebo se jí již systematicky věnují. Jednou z metod je i udělování Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě.

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s dalšími orgány veřejné správy zpracovalo Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, který mj. zahrnuje i specifický cíl 1.3 Rozšíření řízení kvality a zlepšení strategického řízení ve veřejné správě.

Dne 16. května 2019 Ministerstvo vnitra vyhlásilo 13. ročník soutěže o Ceny MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě.

Kontaktní osoba pro poskytování informací: Ing. Lenka Švejdarová, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, tel. 731 437 351, e-mail: lenka.svejdarova@mvcr.cz.

Základní principy soutěže o Cenu MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě:

 • je vhodné ocenit každé významné úsilí o zlepšování kvality s akceptací i dalších metod než je EFQM či CAF

 • je vhodné mít vyšší ocenění pro organizace VS, které prokazatelně dosáhly dobré kvality

 • je vhodné mít i zvláštní ocenění pro dobré nápady, které nemusí splňovat kritéria pro některou z Cen MV za kvalitu ve veřejné správě, ale jejich nápad může být přenositelný a využitelný v řadě dalších organizací

 • je vhodné mít vytvořen transparentní proces hodnocení, kdy udělení odpovídající Ceny MV bude nezpochybnitelné
   

Stanovení typů a úrovní cen:

 • Ceny MV za kvalitu ve veřejné správě

  • Nejnižší "bronzový" stupeň ocenění Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby je pro organizace, které se zaměřily na zlepšování kvality a dosáhly prvních úspěchů zvyšující kvalitu veřejné služby.

  • Střední "stříbrný" stupeň ocenění Organizace dobré veřejné služby je za dosažení stanovených parametrů, dokládajících potřebnou kvalitu.

  • Nejvyšším "zlatým" stupněm je od roku 2008 Národní cena kvality ČR - blíže na webu Národní politiky kvality.

 • Cena MV za inovaci ve veřejné správě

  • Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě oceňuje nové netradiční nápady, sloužící jako příklady dobré praxe.
    

Soutěž o Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě se řídí platným statutem soutěže pro aktuální rok vyhlášení soutěže.

Statut Ceny MV za kvalitu a inovaci ve VS (pdf, 653 kB)

Cena MV za kvalitu - přihláška (doc, 67 kB)
Cena MV za inovaci - přihláška (doc, 63 kB)

Pro přihlášení do soutěže vyplní uchazeč příslušný formulář (vždy zvlášť za každou metodu či inovaci). Uchazeč volí stupeň ceny, o jaký bude soutěžit dle svých zkušeností, pokročilosti v používání metod kvality a stanovených kritérií. Vyplněné přihlášky je nutné nejpozději do určeného data pro aktuální soutěžní ročník zaslat prostřednictvím datové schránky na Ministerstvo vnitra ČR (ID datové schránky: 6bnaawp).

Harmonogram_Cen_ministerstva_vnitra_za_kvalitu_a_inovaci_ve_VS_2019-2020.PNG
(pdf, 102 kB)

  

Historie cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě

Publikace příkladů dobré praxe

  

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 22. května 2019

  

vytisknout  e-mailem