Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná správa - obsah čísla 7/2008

Vyšlo 3. dubna 2008 

Veřejná správa 7/2008Veřejná správa 7/2008

Nové číslo časopisu Veřejná správa přináší mimo jiné:
Odstraňujeme vnitřní bariéry mezi úřady.
Další ukázky textů z aktuálního čísla naleznete níže.
Zájemci o úplné znění textů si mohou týdeník
Veřejná správa objednat.
 

Lexikon evropského práva; Slovníček; Zákony, směrnice; Města, obce

Osobnost
 • Odstraňujeme vnitřní bariéry mezi úřady
  Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministra vnitra
  Dokázali jsme během tohoto roku zprovoznit celý systém Czech POINT. Český podací a ověřovací informační terminál je projekt, který žije, je hojně využíván a jak pro úředníky tak pro občany je to systém užitečný. Více něž 200 000 výpisů za celou existenci pilotního a ostrého provozu projektu nám dává jasný signál, že jsme šli správnou cestou.
Konzultace
 • Elektronické služby eGovernmentu
  Ing. Vít Lidinský
  Službu můžeme definovat jako činnost uspokojující určitou lidskou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, nikoli hmotný statek. Služby se obvykle rozlišují podle toho, zda uspokojují potřeby kolektivní nebo individuální. Služby uspokojující kolektivní potřeby jsou hrazeny z veřejných zdrojů, služby uspokojující individuální potřeby ze zdrojů soukromých.
   
 • Migrační politika. Nové poradenské a informační centrum
  V rámci projektu Poradenské a informační centrum pro mladé migranty poskytuje sdružení META sociální poradenství ve vzdělávání a následném pracovním uplatnění. Bezplatná služba zahrnuje asistenci sociálních pracovníků při výběru vhodného studia i s ním spojených problémů.
 Evropská unie
 • Informace o životním prostředí
  Evropská komise navrhuje zlepšení, modernizaci a zefektivnění stávajících informačních systémů vytvořením Evropského sdíleného systému informací o životním prostředí. Cílem tohoto systému je lépe provázat stávající shromažďování údajů a tok informací za použití internetu a satelitní technologie.
Zahraničí
 • Příklad participace občanů na Islandu
  Asta Thorleifsdottir, PhDr. Irina Zálišová (EPMA), Bc. Radek Bejdák (UK)
  Realizace eGovernmentu je logicky propojená s problematikou vládnutí jako takového a nutí podrobněji se zabývat pojmem a fenoménem eDemokracie. Proto, například, Rada Evropy zřídila v roce 2007 pracovní skupinu CAHDE, ve které zástupci národních vlád spolupracují s přizvanými evropskými experty a představiteli neziskových organizací a připravují společně koncepční dokument.
Dobrá praxe
 • Desná: Iniciativa v srdci Jizerských hor
  Ivana Jungová
  Město se nachází na třech katastrálních územích, a to Desná I, II a III. Desná I je přitom původní částí obce a slouží spíše jako klidová zóna, nejčastěji využívaná k rekreačnímu bydlení. V minulosti však byla nejvíce poznamenaná tragédií z roku 1916, kdy došlo k protržení přehrady na Bílé Desné. Tato událost byla největší katastrofou na vodním díle z pohledu počtu usmrcených lidí (zahynulo šedesát dva osob) v rámci střední Evropy a přispěla k tomu, že se dále od staveb sypaných hrází upustilo.
Heraldika
Příloha
 • Cesty k eGovernmentu
  PhDr. Irina Zálišová, ředitelka EPMA, o. p. s.
  Posledních několik let se zabývám mapováním a hodnocením projektů spojených s eGovernmentem, jak pro Evropskou komisi, tak pro síťové evropské organizace (1). Účast v práci poroty evropské ceny pro eGovernment (European eGovernment Award) v roce 2007 a vedení pracovní skupiny eGovernment pro eris@ mi přineslo řadu podnětů pro porovnání problémů centrální a regionální vlády při realizaci projektů eGovernmentu. O některé postřehy a názory evropských expertů z této oblasti bych se s vámi chtěla podělit v následujícím textu. 
   
 • Informace veřejného sektoru a jejich další komerční využití
  S pojmem informací veřejného sektoru se u nás setkáváme nejčastěji v souvislosti s takzvaným právem na informace. Prostřednictvím tohoto práva máme možnost kontrolovat činnost orgánů veřejné správy a je tedy důležitým aspektem právního státu. Informace veřejného sektoru však nemusí nutně sloužit jen ke kontrole činnosti veřejných orgánů, ale může se rovněž jednat o zajímavý obchodní artikl.
   
 • Videopasport komunikací pro státní správu a samosprávu na internetu
  Pro efektivní činnost státní správy a samosprávy je potřebná řada informací a podkladů. Kromě standardních informačních systémů nebo grafických informačních systémů (GIS) lze do této oblasti zahrnout i fotodokumentaci a videodokumentaci. Následující text přibližuje zkušenosti z pilotního projektu uskutečněného na odboru dopravy magistrátu města Ústí nad Labem a využití videopasportu komunikací v internetové mapě VirtualRoad.

 

vytisknout  e-mailem