Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná správa - obsah čísla 25

Číslo 25 vyšlo 11. prosince 2008. Zájemci o úplné znění textů si mohou čtrnáctideník Veřejná správa objednat na emailu verejna.sprava@moraviapress.cz  nebo faxu: 519 321 417. Objednávka ke stažení (xls, 16 kB).

 Nové číslo časopisu Veřejná správa mimo jiné přináší:  

 • Veřejná správa 25/2008 Veřejná správa 25/2008
  OSOBNOST
  JUDr. Přemek Vodseďálek, místostarosta Harrachova
  Jak vítá návštěvníky, jak pomáhá podnikání město v západním cípu Krkonoš známé sklářstvím a zimními sporty?
 • OTÁZKA
  Od roku 2010 budou mít trestní soudy nový kodex
  JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti ČR
  Nová podoba trestního zákoníku přináší změny, které znamenají v české trestní politice obrovský posun dopředu. Zákon by měl být účinný od roku 2010. Do té doby bude ještě rok na to, aby poslanci svými iniciativami případně zákon doplnili, najde-li se pro ně na zákonodárné půdě shoda.
 • Daňové příjmy obcí jsou vyšší, než se předpokládalo
  JUDr. Martin Netolický, předseda kontrolního výboru zastupitelstva v České Třebové
  Loňská predikce Ministerstva financí byla vskutku realistickým, velmi opatrným, očekáváním letošní skutečnosti a zpřesněný předpoklad vývoje daňových příjmů obcí pro rok 2008 byl dokonce ještě o 2,5 miliardy korun vyšší než Ministerstvo financí před rokem očekávalo.
 • KONZULTACE
  Výpovědní doba
  Mgr. Olga Bičáková, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. Praha
  Zákoník práce stanoví, že pracovní poměr může být rozvázán jen dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době. Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby.
 • Praktické aspekty spojené s aplikací § 95 odst. 2 zákona o obcích
  JUDr. Jan Horník
  Ustanovení § 95 odst. 2 zákona o obcích nebývá v praxi příliš respektováno, přičemž se jedná o jednu ze základních POVINNOSTÍ obce, která je zkoumána při kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce.
 • EVROPSKÁ UNIE
  Tvořivost a inovace - téma pro Evropský rok 2009
  Ing. Jiří Zukal, konzultant pro otázky Evropské unie
  Obecným cílem Evropského roku tvořivosti a inovace je posílit snahy členských států při podpoře tvořivosti prostřednictvím celoživotního učení jako hnací síly inovace a klíčového faktoru pro rozvoj osobních, pracovních, podnikatelských a sociálních schopností a blahobytu všech jedinců ve společnosti.
 • Města a regiony v umění a historii
  Kateřina Cichrová
  Francouzské ministerstvo kultury zaštiťuje sdružení 124 měst a obcí s památkovým potenciálem – Villes et Pays d´Art et d´Histoire (VPAH). Členství ve sdružení je volně otevřené všem zájemcům bez omezení, vázané na určitý stupeň kvality památek.  
 • DOBRÁ PRAXE
  Jednotná právní norma pro úředníky státu i úředníky ÚSC
  Daniela Řeřichová
  V listopadu se konal v Plzni seminář Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR. Hovořil se o eGovernementu, zákonu o úřednících i o  přípravě nového zákona o rozpočtovém určení daní.
 • KURZY
  Důležitá odborná příprava
  Institut připravil kurz „Práce s portálem Czech POINT“
  Přípravou pracovníků kontaktních míst Czech POINT pověřilo Ministerstvo vnitra Institut pro místní správu Praha. Zajistí se tak jednotná příprava příslušných zaměstnanců.
 • HERALDIKA
  Fryčovice (Moravskoslezský kraj) 
 • PŘÍLOHY
  • Zákonné odchylky od obecné místní příslušnosti orgánů daňové správy ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu
   JUDr. Jiří Kroupa
   Vymezení územní působnosti orgánů státní správy, respektive od něj odvozené místní příslušnosti konkrétního orgánu ve vztahu k určité věci, je součástí nezbytného zákonného stanovení působnosti správních úřadů. Současně však zákon může stanovit možnost určitých odchylek od obecného zákonného vymezení místní příslušnosti správních úřadů. 
  • Orgány zastupitelstva a rady obce
   JUDr. Petr Kolman, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
   V samostatné působnosti platí jakási generální klauzule, že je zcela na zastupitelstvu obce, zda zřídí či nezřídí ten který výbor. Jak už tomu v českém právu bývá, existují z tohoto pravidla dvě principiální výjimky.
  • Radioaktivita z přírodních zdrojů a veřejná správa
   Ing. Eduard Komárek, Praha

   Místní samosprávy by měly působit na občany obce a přesvědčit je o potřebě souhlasu s rozmístěním stopových detektorů radonu. Program cíleného vyhledávání je zaměřen především na rodinné domy a na přízemní byty v bytových domech. Přiměřené náklady spojené s distribucí a sběrem detektorů radonu jsou nadále hrazeny ze státního rozpočtu.

vytisknout  e-mailem