Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná správa - obsah čísla 25/2009

Veřejná správa 25/2009Veřejná správa 25/2009
Číslo 25 / 2009 časopisu Veřejná správa mimo jiné přináší:

Osobnost
Před námi jsou teď základní registry
Ing. Jaroslav Chýlek, MBA, náměstek ministra vnitra pro informatiku
Po ostrém spuštění systému datových schránek, kdy byly k 1. listopadu zpřístupněny všechny datové schránky zřízené ze zákona, se připravujeme zejména na spuštění komerčního provozu k 1. lednu 2010. Nejedná se tedy o konečnou podobu systému, ale o jeho postupný vývoj. Novinky přinesou možnost komunikace i mezi soukromými subjekty, to znamená fyzickými osobami, fyzickými osobami podnikajícími i právnickými osobami.

Usilujeme o maximální koordinaci aktivit státní správy a podnikatelské sféry
Ing. Vladimír Tošovský, ministr průmyslu a obchodu České republiky
Státní energetická koncepce se odklání od hnědouhelné energetiky. Ta by se měla v polovině století podílet na výrobě elektřiny přibližně dvanácti procenty – připomínám jen, že dnes má šedesátiprocentní podíl. Naproti tomu by obnovitelné zdroje měly mít na výrobě elektřiny, opět kolem poloviny století, až třicetiprocentní podíl. Rozhodující by pro výrobu elektřiny měly být jaderné zdroje, pro plyn se předpokládá bezpečný podíl někde kolem dvaceti procent.

Téma
Obrysy a obzory pojmu energetika
Ing. Tomáš Hüner, náměstek ministra průmyslu a obchodu
Energetika zahrnuje celou řadu oblastí, jako je těžba uhlí, elektřina, plyn a ropa. Všechny tyto položky mají svá specifika a různý vliv jednak na život obyvatel, tak i na činnost veřejné správy.

Stát podporuje vývozce
Mgr. Jana Adamcová, MPO ČR
Česká ekonomika je vzhledem k malému domácímu trhu silně závislá na exportu do zahraničí. Proto je nutné aby stát exportéry podporoval a vytvářel jim pro další rozvoj vhodné podmínky. Jde především o informace, marketing a v neposlední řadě i o vhodné finanční prostředky.

Snižování administrativní zátěže podnikatelů
Ing. Veronika Surýnková, MPO ČR
Administrativní zátěž podnikatelů v České republice by se měla do konce roku 2010 snížit nejméně o dvacet procent. Zátěží se rozumí náklady, které musejí podnikatelé vynakládat na splnění informačních povinností, vyplývajících z právních předpisů.

Na míru šité služby
PhDr. Jana Jenšíková, CzechTrade
Již více než jedenáct let doprovází svými informačními, asistenčními a poradenskými službami české vývozce na zahraniční trhy. Jejím hlavním cílem je rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty.

Rekultivace krajiny odstraňuje dědictví minulosti
Ing. Vít Kaštovský, Ph. D., MPO ČR
Zásadním krokem k úspěšnému dokončení transformace a restrukturalizace uhelného průmyslu v České republice byla finanční intervence státu zahájená v roce 2002. Jednalo se o prostředky na ekologickou a hospodářskou revitalizaci regionů s aktivní nebo ukončenou těžební činností.

Konzultace
Standardizace elektronických systémů spisové služby a digitální archivnictví
Michal Wanner, Ministerstvo vnitra ČR
Zavedení elektronické komunikace mezi úřady a občany klade nové nároky na správu digitálních dokumentů. Původci dokumentů se dlouhodobě neobejdou bez nástrojů pro jejich správu jako jsou například elektronické systémy spisové služby. Zajímat by se také měli o náležitosti, které pro tyto systémy stanovuje národní standard pro elektronické systémy spisové služby.

Nový trh pro obchodování s elektřinou

Evropská unie
Doprava nejen pro volný čas
Ivo Rebeš
Rozvojem cykloturistiky, tarify veřejné dopravy a podporou cestovního ruchu na regionální úrovni se zabýval odborný seminář, který v září uspořádal odbor dopravy a silničního hospodářství Ústeckého kraje.

Debata o jednotném digitálním trhu pro tvůrčí obsah online 

Dobrá praxe
Mikroregiony: Vzdělávání na venkově
Vzdělávání i informační technologie nabývají na významu i pro venkovská sídla. Jak proškolovat zástupce obcí, neziskové organizace, ale i veřejnost v počítačových dovednostech? Vyplatí se zřídit poradenské centrum? Zástupci místních samospráv či vedoucí zaměstnanci institucí byli postaveni před nové pojmy jako jsou komunitní plánování, standardy kvality sociálních služeb či zapojování veřejnosti.

LEADER i regionální historie
Ing. Ivana Jungová
Místní akční skupina Pošumaví hraje v regionálním modelu vzdělávání významnou marketingovou, propagační a koordinační roli. Jaká školení mohou obyvatelé regionu využít?

Projekty Pilotní projekt Bezpečné bydlení
JUDr. Pavel Kocábek, Městská policie hl. m. Prahy, JUDr. Tomáš Koníček, Ministerstvo vnitra ČR
V mnohých městech naší republiky jsou určité lokality, kde se nacházejí bytové domy, většinou panelové, a kde je třeba pozitivním způsobem ovlivňovat a stimulovat chování jejich obyvatel. Pocit bezpečí občanů v popsaných lokalitách je na velmi nízké úrovni.

Příloha Spolek pro obnovu venkova

foto na titulu: Radoslav Bernat

vytisknout  e-mailem