Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná správa, číslo 10/2011

Vyšlo 19. 5. 2011 

Obálka 10 / 2011Obálka 10 / 2011
Zpravodajství

Téma

 • Magické slovo Svobodka
  Jiří Chum
  Je květen a připomínáme si šedesáté výročí vzniku rozhlasové stanice Svobodná Evropa, která ovlivnila životy několika generací. Fenomén, jenž uchoval kontinuitu vlastenectví a jehož stopy vybízejí k obezřetnosti ve vztahu k demokracii.

Rozhovor

 • Informace se musí dostávat zevnitř
  Štěpán Rattay, výkonný ředitel sdružení Oživení, které je provozovatelem protikorupční telefonní linky
  Denně vyřídíme v průměru osm podnětů, relevantních je však zhruba polovina. Naším cílem je proto tuto linku zefektivnit, aby volali především lidé, kteří jsou pozorovateli nebo jsou přímo vybídnuti ke korupčnímu chování. Tito účastníci se na nás mohou obrátit a my jim poradíme, jak dále postupovat. Poskytujeme nejenom právní poradenství, ale ve vybraných případech i zastupování.

 • OECD přispívá ke kultivaci prostředí
  Karel Dyba, velvyslanec a stálý představitel ČR při OECD
  Díky členství v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj může Česká republika čerpat ze srovnávacích analýz vycházejících ze široké datové základny, konfrontovat své strukturální politiky s politikami v zemích na podobném stupni hospodářského rozvoje a diskutovat o nich s kolegy z těchto zemí. Užitečná jsou pro nás doporučení pro reformy, která dostáváme například v pravidelných hospodářských přehledech.

Dobrá praxe

 • Možnosti zvýšení variability
  Milada Kadlecová, Helena Vařejková
  Stavební úpravou velkého bytu lze získat dvě bytové jednotky, a tak pomoci uspokojit aktuální poptávku po menších bytech.

Konzultace

 • Měl by stát intervenovat či nikoliv?
  Martin Lux, Martina Mikeszová
  Příspěvek identifikuje domácnosti nejvíce ohrožené dopady krize, zamýšlí se nad tím, zda by jim stát, kraj, obec měl či neměl pomoci a jakou formou.

 • Fyzická dostupnost bydlení
  František Kuda, Vladimír Koudela
  Následující text sleduje nástroje ke zmírnění regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení.

Zahraničí

 • Na cestě k recyklační společnosti
  Evropská komise hodnotila dosažené výsledky členských států v oblasti předcházení vzniku odpadu a recyklace odpadu.

 • Otevřený software v evropské veřejné správě
  Renata Mutlová
  Lze jej bezplatně instalovat i užívat, zdrojový kód je otevřený.

 • Evropská občanská iniciativa
  Díky iniciativě, kterou jako novinku zavádí Lisabonská smlouva, budou moci občané Evropské unie poprvé přímo navrhovat přijetí nových právních předpisů.

 • Dobří Evropané se vracejí
  Se studenty rozmlouvají o Unii významní absolventi jejich školy.

 • Doména .eu slaví páté narozeniny
  Internetová doména „.eu“ pomáhá malým podnikům zviditelnit se na jednotném trhu.

Lexikon

 • Diskriminace z důvodu věku
  Jsou proklamované rovné příležitosti pro přijetí do zaměstnání v Evropské komisi samozřejmostí?

E-servis

Website Story

Webový navigátor (10)

 • Dotazování pokračuje
  Vojtěch Sedláček
  Jak naložit s daty od uživatelů internetu v malé obci? Jaká se nabízejí řešení založená na využití webových služeb? Jaké nástroje jsou k dispozici?

Historie

 • České a moravské pivovary (9)
  Dolní a Horní Beřkovice podruhé
  Pavel Jákl
  Znovu v Beřkovicích, tentokrát za kratší historií.

Historie správy (10)

 • Země Koruny české
  Jan Kremer
  Panství českého krále zažívalo ve třináctém století nejen rozvoj vnitřní, především tedy kulturní, hospodářský a demografický, o kterém byla řeč v minulých dílech, ale také rozmach teritoriální.

   

vytisknout  e-mailem