Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná správa č. 19 / 2010

Nové číslo časopisu Veřejná správa (vyšlo 23. 9. 2010) mimo jiné přináší:

 • Veřejná správa 19/2010Veřejná správa 19/2010
  Rozhovor
  s Mgr. Petrem Gazdíkem, starostou obce Suchá Loz
  Největším bohatstvím obce jsou její lidé
  Přímou volbu starosty považujeme za velmi dobré řešení, musí ji však doprovázet také změna jeho kompetencí a pravomocí. Je to jeden z prvků přímější demokracie, můžete volit konkrétního člověka a přisoudit mu konkrétní odpovědnost. Zatím se často stává, že při nepřímé volbě vyberou zastupitelé za starostu někoho, koho v té funkci občané vůbec nechtěli vidět.

  s Ing. Ludmilou Müllerovou, senátorkou a předsedkyní Stálé komise pro rozvoj venkova
  Důraz na základní životní hodnoty by měl vycházet z rodiny
  Velké prostředky se v devadesátých letech vynaložily na podporu ušlechtilejší formy vytápění v obcích, na plynofikaci. A teď zjišťujeme, že lidé topí doslova vším, co jim přijde pod ruku a ekologické myšlení jim nic neříká. Topit plynem je drahé, tak se to obchází.
 • Konzultace
  Volba členů zastupitelstva obce
  Mgr. Jan Břeň
  Mandát člena zastupitelstva obce vzniká podle § 69 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zvolením, přičemž k jeho zvolení dojde ukončením hlasování. Jedná se o stejné pravidlo, které se uplatňuje i u vzniku mandátu člena zastupitelstva kraje nebo člena Zastupitelstva hlavního města Prahy.
 • Dobrá praxe
  Hledání souvislostí mezi krajinou a člověkem
  Ve Středním Povltaví, na Příbramsku, leží obec Nečín. Uprostřed minulého roku vyhlásilo zdejší občanské sdružení architektonicko-krajinářskou soutěž Nečín – krajina a místo. Soutěž se připravovala téměř rok a její soutěžní podmínky schválila Česká komora architektů

  Efektivnější čerpání finančních prostředků v Olomouckém kraji
  Olomoucký kraj se již několik let snaží zvyšovat šance regionu na čerpání dotací z Evropské unie. Nabízí proto žadatelům poradenskou činnost ve speciálních projektech. Do června to bylo Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje I a II a od následujícího roku Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008 – 2010
 • Evropská unie
  Zpráva OECD podporuje cíle strategie Evropa 2020 v oblasti vzdělávání a odborné přípravy
  Zpráva Education at a Glance, zabývající se 35 zeměmi (21 z nich jsou členské země EU), vyhodnocuje, jaký objem finančních prostředků se vynakládá na vzdělávání, jak vzdělávací systém té které země funguje a s jakými výsledky.

  Podpora ochrany zdraví na pracovišti zvyšuje produktivitu a posiluje pocit pohody
  Podpora ochrany zdraví na pracovišti (POZP) přináší lepší zdravotní stav, sníženou pracovní neschopnost, zvyšování motivace a vyšší produktivitu, jak vyplývá z projektu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) na podporu ochrany zdraví na pracovišti.

 • Projekty
  Zvyšování absorpční kapacity
  Ing. Ivana Habartová
  Ve Zlínském kraji připravují žadatele na úspěšné získávání finančních prostředků z evropských fondů od roku 2008, kdy kraj zahájil první etapu projektu Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013. Od dubna letošního roku pak pokračuje již jeho druhá etapa. Jednou z klíčových součástí projektu bylo zřízení pozic servisních (terénních) pracovníků, a to od prvního srpna 2008.

 • Příloha
  Referenda v České republice; Institucionální reforma daňové správy; Přístup asistenčních a vodicích psů do veřejných prostor
   
 • Heraldika
  Lhotka (Středočeský kraj)

Foto na titulu: Archiv obce Suchá Loz

Pozvánka na kursy:
Problematika pohřebnictví ve vzdělávacích kursech Institutu pro místní správu Praha

vytisknout  e-mailem