Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

EUPAN IPSG

Skupina pro inovace veřejných služeb (IPSG) je pracovní skupinou na evropské úrovni, která řeší problematiku předávání informací a zkušeností včetně stanovování jednotných postupů souvisejících s modernizací a se zaváděním inovačních metod v rámci veřejné správy.  

  1. Obecné informace o činnosti IPSG
  2. Podrobné informace o činnosti IPSG

Obecné informace o činnosti IPSG

Činnost IPSG nejlépe vystihuje definice ze střednědobého programu 2006/2007: „Zlepšování kvality ve veřejných službách pro občany i podnikatelskou sféru, což je hlavním posláním IPSG, je základem reformy veřejné správy v členských státech EU“.

Základními aktivitami jsou:
  • příprava mezinárodních konferencí kvality ve veřejné správě,
  • metodika a implementace společného hodnotícího rámce (Common Assessment Framework – CAF),
  • benchmarking na základě příkladů dobré praxe.
IPSG navazuje na práci dvou starších iniciativ zaměřených na kvalitu ve veřejných službách. První iniciativou byl benchmarking, který byl na konferenci v Kodani v únoru 1997 podpořen členskými státy EU, Evropskou komisí, OECD i Evropskou nadací pro management kvality (EFQM).
Druhou iniciativou byla Evropská cena pro excelenci ve veřejné správě, jejíž počátky souvisí s rakouským předsednictvím v druhé polovině roku 1998. Než se stačil projekt plně rozběhnout, došlo k jeho redefinici – cílem bylo vybírat nejlepší příklady „dobré praxe“ na mezinárodní konferenci kvality ve veřejné správě.

vytisknout  e-mailem