Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná prospěšnost a vzor písemného prohlášení

Podmínky veřejné prospěšnosti jsou uvedeny v §146 občanského zákoníku, který zní: “Veřejně prospěšná je právnická osoba, jejímž posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.“

Vzhledem k obtížnému prokazování naplnění těchto podmínek bude postačovat písemné prohlášení vysílající organizace, že je veřejně prospěšná podle §146 občanského zákoníku.

Vzor: (Název organizace), jako vysílající organizace dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů, písemně prohlašuje, že její činnost je veřejně prospěšná podle § 146 občanského zákoníku. Prohlašuje, že jejím posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činnosti k dosahování obecného blaha, na její rozhodování mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, nabyla majetek z poctivých zdrojů a své jmění hospodárně využívá k veřejně prospěšnému účelu.

Datum a podpis statutárního zástupce.

Stejně pak bude písemné prohlášení o veřejně prospěšnosti vyžadovat vysílající organizace od organizace přijímající. Toto prohlášení na Ministerstvo vnitra neposílá, ale uchovává si jej pro případ kontroly.

Odbor prevence kriminality MV

vytisknout  e-mailem