Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná konzultace k Informačnímu systému datových schránek

Shrnutí výsledků veřejné konzultace dalšího fungování informačního systému datových schránek (ISDS)

Veřejná konzultace se uskutečnila dne 26. 4. 2017 od 9:30 v budově Ministerstva vnitra.

Pozvánky na veřejnou konzultaci byly zaslány relevantním orgánům a organizacím, které reprezentují subjekty se zájmem na fungováním IDSD. Pozvánka byla zaslána následujícím organizacím:

 • Hospodářská komora ČR
 • Agrární komora ČR
 • Česká advokátní komora
 • Notářská komora ČR
 • Asociace insolvenčních správců
 • Komora daňových poradců ČR
 • Členové Rady vlády pro informační společnost
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • Svaz měst a obcí ČR
 • Asociace krajů ČR
 • Českomoravská konfederace odborových svazů

Pozvánka byla též zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva vnitra a účast na konzultaci byla pro veřejnost volná a bezplatná.
 

Shrnutí výsledků veřejné konzultace

Představitelé Ministerstva vnitra a České pošty představili shrnutí dosavadních zkušeností získaných z provozování ISDS v období 2009-2017. ISDS byl úspěšně zaveden a fungoval osm let bez významných selhání. Systém dosahuje téměř 100% úspěšnosti při doručování. Dohromady bylo doručeno téměř 500 milionů datových zpráva.

Dále byl prezentován plán provozování a dalšího rozvoje ISDS v letech 2018-2022. Účastníci veřejné konzultace byli následně vyzváni, aby vyjádřili své názory ve vztahu k fungování a návrhům dalšího rozvoje ISDS.

Veřejnost vyjádřila obecnou spokojenost s fungováním ISDS a jeho dalším pokračováním

 • ISDS umožňuje snadné a levné doručování doporučené pošty,
 • Zprávy je možné kontrolovat a přijímat v zahraničí,
 • ISDS šetří čas nutný k vyzvednutí a odeslání pošty na poštovní pobočce
 • ISDS automaticky poskytuje potvrzení doručení, a
 • Komunikace skrze ISDS je vysoce zabezpečena
   

Veřejnost navrhovala následující vylepšení systému:

 • V současnosti jsou doručené zprávy v ISDS uchovávány pouze 3 měsíce, pokud uživatel nezakoupí kapacitu „Datového trezoru“ nebo si zprávy neuloží jinde. Profesionální služby třetích osob i „Datový trezor“ České pošty jsou pro privátní uživatele, kteří obdrží pouze několik desítek zpráv ročně, příliš drahé. Bylo by možné umožnit přeposílání datových zpráv z ISDS do soukromých mailových schránek? Bylo by možné poskytnout omezenou kapacitu ISDS soukromým osobám zdarma? Bylo by možné obnovit zprávy odstraněné po uplynutí třech měsíců?
  • Představitelé Ministerstva vnitra a České pošty vysvětlili, že přeposílání datových zpráv do soukromých e-mailových schránek by nebylo technicky obtížné, ale bylo by v rozporu s bezpečnostními požadavky ISDS. Obnovení odstraněných zpráv v rámci ISDS není možné, neboť takové zprávy byly definitivně smazány. Omezení ve vztahu k ukládání datových zpráv v rámci ISDS byla stanovena úmyslně, aby se předešlo zneužití takové vysoce zabezpečené kapacity. Na druhé straně diskuse ohledně poskytnutí omezené ukládací kapacity pro soukromé osoby je možná.
  • Systémové řešení bude patrně v budoucnosti představovat „Portál občana“, kde by měly být dokumenty vytvořené veřejnou zprávou trvale dostupné jejich adresátům.
 • Systém „Datového trezoru“ je v současnosti relativně drahý, existují plány na jeho zlevnění?
  • Představitelé Ministerstva vnitra a České pošty vysvětlili, že v současnosti není plánováno snížení ceny, systém má však být modifikován, aby bylo jeho užívání snazší s tím, že systém bude poskytovat též řadu dodatečných funkcí (jako jsou datová razítka, autorizace atd.).
 • ISDS by byl účinným nástrojem též pro soukromoprávní právní vztahy (např. výpověď smlouvy může být velmi efektivně doručena přes ISDS); v současnosti však není možné doručit soukromou datovou zprávu nikomu, kdo si předtím aktivně nenastavil možnost příjmu takových soukromých zpráv. Neměl by ISDS být překonfigurován tak, aby umožňoval odesílání a přijímání soukromých zpráv již v základním nastavení?
  • Představitelé Ministerstva vnitra a České pošty vysvětlili, že v současnosti převládá pohled, že elektronické komunikace by soukromým subjektům neměly být vnucovány. Cílem systému je, aby jej lidé používali dobrovolně.
 • Je zamýšleno, že se ISDS stane důvěryhodným doručovacím systémem v souladu s nařízením eIDAS? Kdy je to plánováno?
  • Zástupci Ministerstva vnitra a České pošty uvedli, že zapsání ISDS jako důvěryhodné služby je plánováno, ale termín zápisu ještě nebyl stanoven.
 • V současnosti si fyzické osoby, které užívají „profesní datovou schránku“ – datovou schránku, která jim byla vytvořena ve vztahu k jejich působení jako příslušníka vybraných profesí (např. advokáti) – musí vytvořit samostatnou datovou schránku, aby mohli datovou zprávu použít ke správě svých soukromých záležitostí (např. si opatřili výpis z trestního rejstříku). Bylo by možné odstranit tuto umělou dualitu?
  • Představitelé Ministerstva vnitra a České pošty vysvětlili, že popisovaná dualita existuje v zájmu zajištění rozlišení mezi těmito dvěma právními postaveními ve vztahu k právním jednáním činěným skrze ISDS. V současnosti je vyvíjeno řešení, které má umožnit zachování odlišení těchto postavení v jediné datové schránce. V této souvislosti zástupce Ministerstva sdělil, že ISDS je považován za možný základ systému zaručené elektronické identifikace.
 • Účastníci konzultace diskutovali, zda si ISDS udržuje ústřední roli v souvislosti s ostatními komunikačními bránami veřejné správy (např. daňový portál, očekávaný nový portál pro elektronické certifikáty nemocenské, atd.).
  • Představiteli Ministerstva vnitra a České pošty bylo vysvětleno, že různé brány a relevantní informace mají být přístupné z jediného „Portálu občana.“
 • Bylo navrženo, aby byl zaveden jiný formát zpráv, zavedení stávajícího formátu ZFO (nákup konverzního software) může být např. pro malé obce drahé.
  • Představitelé Ministerstva vnitra a České pošty uvedli, že nová řešení budou zvážena.
    

Bylo diskutováno též fungování ISDS

 • Bylo diskutováno, jak se výsledky konzultace promítnou v dalším vývoji ISDS.
 • Účastníci konzultace rovněž diskutovali nový model výpočtu kompenzace za provoz ISDS (s fixní a variabilní složkou). Bylo vysvětleno, že popisovaný systém byl zaveden, aby bylo možné lépe reflektovat objem provozu v systému a zavést úspory z rozsahu provozu.
 • Účastníci provozu diskutovali průběh jednacího řízení s uveřejněním, které má vést k výběru dodavatele technologie ISDS.

vytisknout  e-mailem