Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veletrh Pragoalarm/Pragosec 2012 se koná v červnu

Na pražském Výstavišti v Holešovicích se v novém termínu ve dnech 5. až 7. června 2012 uskuteční opět pod záštitou ministra vnitra ČR Jana Kubice již 19. ročník mezinárodního veletrhu zabezpečení a požární ochrany PRAGOALARM/PRAGOSEC 2012.

Svým zaměřením na zabezpečení budov a stavenišť a systémy pro inteligentní budovy veletrh nově osloví především odborné návštěvníky z řad stavbařů, architektů, projektantů, developerů, pracovníků státní a veřejné správy nebo managementu zabezpečení podniků a firem. Nově se bude konat uprostřed pracovního týdne, čímž podtrhne své zaměření na odbornou a profesionální návštěvnost.

Veletrh zůstává zaměřen na prezentaci firem působících v oblasti bezpečnosti, zabezpečení a požární ochrany. Bohatá je i náplň doprovodného programu, který vzniká ve spolupráci a s podporou významných oborových organizací ze stavebnictví, jejichž cílem je zvýšit povědomí o zabezpečení mezi svými členy a zajistit bezpečnostnímu oboru pevnou pozici již při projektování budov a staveb.

Další část doprovodných akcí bude zaměřena na oslovení bezpečnostních manažerů a top manažerů, jimž pod společným mottem „Bezpečnost vám ušetří“ nabídne efektivní cestu k úsporám ve firmách a na úřadech. V tematickém bloku přednášek, jejichž cílem je přesvědčit o ekonomické výhodnosti investic do bezpečnostních systémů a technologií, se zapojí i sami vystavovatelé.

Generálním partnerem a garantem odborného doprovodného programu veletrhu se stala Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm. Třídenní běh konferencí bude zaměřen na zabezpečení staveb a stavenišť, protipožární ochranu budov, systémy inteligentních domů nebo zabezpečení v IT.

Veletrh je koncipován tak, aby nabídl prostor pro zapojení vystavovatelů nad rámec pronajaté výstavní plochy. Mohou využít časový prostor pro prezentaci v rámci přednáškového bloku odborného doprovodného programu, přispět zajímavými exponáty k přehlídce požární techniky nebo zajistit soutěž o zajímavé ceny pro návštěvníky. Veškeré aktivity vystavovatelů budou propagovány prostřednictvím mediálních partnerů a na webu veletrhu.

Odborníci z Ministerstva vnitra a Policie ČR se aktivně zúčastní jak veletrhu, tak doprovodného programu. Zejména budou zajišťovat odborné poradenství pro občany z oblasti ochrany majetku a osob podáváním relevantních a praxí odzkoušených rad a informací.

Další formou resortní účasti bude společná expozice s Cechem mechanických zámkových systémů. Spolupráce Ministerstva vnitra, odboru prevence kriminality a Cechu mechanických zámkových systémů ČR (CMZS), začala naplno již v polovině roku 2011. Specializovaná oborová organizace CMZS nabízí v síti svých členů v rámci celé ČR veškeré profesionální služby a výrobky. CMZS jako člen Poradního sboru pro situační prevenci kriminality MV představil na zasedání sboru v listopadu 2011 projekt "BEZPEČNÁ ZEMĚ". Odbor prevence kriminality MV převzal nad tímto projektem záštitu. V rámci veletrhu o komplexním zabezpečení je v plánu široká prezentace projektu všem návštěvníkům a odborné veřejnosti. Cílem projektu BEZPEČNÁ ZEMĚ je informovat v co nejširším měřítku veřejnost o všech možnostech a způsobech zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových systémů. Seznámit zájemce s tím, na co si dávat pozor, jak správně postupovat při výběru, jak vytvořit skutečně účinnou ochranu co nejefektivnějším způsobem.

Pro tyto účely bude zřízeno na veletrhu nově "PORADENSKÉ CENTRUM". Zde se budou moci návštěvníci zeptat na vše, co je zajímá, a budou jim vysvětleny a ukázány různé způsoby řešení a možností včetně praktických ukázek.

OPK MV ve spolupráci se členy „Poradního sboru pro situační prevenci kriminality MV“ realizuje preventivní Program „Bezpečná lokalita“. Ministerstvo vnitra a Policie ČR nabízí občanům důležité rady a užitečné informace. Pracovníci odboru prevence kriminality propagují Program na veletrzích a na výstavách, na dnech s Policií ČR, seminářích, v televizi a v rozhlase, publikují v denním tisku a odborných časopisech apod.

Bezpečná lokalita se nedá vytvořit pouze zabezpečením objektů fyzických a právnických osob, odstraněním nepřehledných zákoutí, alarmovým osvětlením před vchody do domů apod. Úsilí samotných občanů musí mít návaznost na bezpečnostní opatření a finančně nákladnější projekty prevence kriminality, které realizují volení představitelé měst a obcí.

Program přispívá k postupné pozitivní změně v chování obyvatel k vlastnímu i společnému majetku a jeho ochraně. Vhodně doplňuje ostatní programy prevence kriminality na místní úrovni především zájmem a iniciativou konkrétních občanů řešit bezpečnostní otázky a situace zdola.


Další akce doprovodného programy veletrhu

1) Seminář „Mechanické zámkové systémy v preventivním projektu Bezpečná země“ – organizuje CMZS

2) Seminář „Technická podpora zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatel na úrovni obcí“ – organizuje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Ústav bezpečnostního inženýrství jako součást Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádá v rámci doprovodného programu veletrhu PRAGOALARM/PRAGOSEC 2012 bezpečnostní workshop, jehož hlavním cílem je v širší komunitě bezpečnostních odborníků diskutovat technické možnosti podpory procesu zajišťování bezpečnosti obyvatel na úrovni obcí a to v širších souvislostech potencionálních hrozeb trestné činnosti, narušení veřejného pořádku nebo vzniku mimořádných událostí. V rámci přednáškového bloku budou řešena především témata spojená s aplikací technologií městských kamerových systémů, bezpečnostních a informačních prostředků, systémů varování a vyrozumění a rovněž možnosti integrace systémů jako způsobu zvyšování bezpečnosti. Technická problematika bude doplněna informacemi souvisejícími s prevencí kriminality v souladu s vývojem v oblasti negativních vlivů působících na zákonem chráněné zájmy. Workshop je určen pro cílovou skupinu pracovníků bezpečnostních a krizových orgánů měst a obcí.

3) Seminář „Problematika zabezpečení bytových domů“ – organizuje ČKBS

4) Konference „Moderní bezpečnostní řešení vám ušetří“ – organizuje AGA

5) Konference „HAIDY PRAGOSMART - chytré bydlení“ – organizuje HAIDY

V rámci veletrhu se uskuteční první ročník expozice PRAGOSMART, která bude výhradně zaměřena na chytré bydlení. Jedná se o projekt, který seznamuje zájemce s možnostmi ve všech oblastech chytrého bydlení – bezpečí, úspory, pohodlí, zábava a ekologie. Kromě stánků významných dodavatelů inteligentních technologií bude na výstavě fungovat i Informační centrum, kde mohou návštěvníci získat informace o systémových řešeních navržených pro zvýšení bezpečnosti a komfortu bydlení v bytových domech. Generálním partnerem odborné „Konference HAIDY PRAGOSMART – Chytré bydlení“ je HAIDY, a. s., spoluorganizátorem je společnost Insight Home.

6) Konference „ICT ve fyzické bezpečnosti“ – organizuje IDG

Půjde o odbornou konferenci s doprovodným workshopem o využití prostředků a služeb ICT ve fyzické bezpečnosti, o zabezpečení objektů, staveb, stavenišť, budov a dalšího majetku hmotné povahy a identifikaci osob a o kritické infrastruktuře. Konference je určena manažerům z resortu stavebnictví, provozovatelům budov, majitelům bezpečnostních firem, bezpečnostním manažerům, projekčním studiím a kancelářím, architektům, developerům, stavebním firmám, dodavatelům a výrobcům technologií ICT a bezpečnostních zařízení a prostředků, poskytovatelům ICT služeb a operátorům, představitelům samosprávy měst a obcí a odborné veřejnosti.

7) Seminář „Požární ochrana budov“ – organizuje TZ Binfo

Na tomto semináři posluchači získají aktuální informace z oboru Požární ochrany budov. Hovořit se bude o nejnovějších předpisech v požární ochraně pro rok 2012 – navrhování hromadných garáží pro vozy poháněné LPG a o nových normách pro elektronickou požární signalizaci. Dále bude zmíněno požární větrání, klíčový systém technického zařízení budov pro požární únikové cesty a aktuální stav požadavků na konstrukce kontaktních zateplovacích systémů z hlediska požární ochrany.

Část semináře bude věnována požární ochraně historických budov a kulturních památek. Adaptace historických budov na nové využití a ochrana památek vyžadují instalace požárního zabezpečení. Účastníci získají informace o tom, jaké systémy a jakým způsobem se dnes při rekonstrukcích historických budov aplikují, jaké způsoby zabezpečení vyžaduje státní správa jak se k instalaci systému staví památkáři. Budou představeny konkrétní případové studie, např.: zabezpečení Pražského hradu aj. Odbornými partnery semináře, který proběhne 7. června v Průmyslovém paláci v pražských Holešovicích, se stal portál TZBinfo, GŘ HZS a Profesní komora požární ochrany.

Více informací je k dispozici na stránkách veletrhu – www.pragoalarm.cz

 
Informuje: JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV, člen Výstavního výboru veletrhu Pragoalarm 2012 za resort MV, tel.: 974 833 217, E-mail: tomas.konicek@mvcr.cz

 

vytisknout  e-mailem