Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Věk kandidáta na kandidátní listině pro volby do zastupitelstev obcí

Obligatorní náležitosti kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí upravuje § 22 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "volební zákon"). Věk kandidáta je jednou z nich. Jako všechny ostatní údaje uvedené na kandidátní listině musí jít o údaj správný, neboť jinak by byl založen důvod pro výzvu zmocněnce ve smyslu § 23 odst. 1 volebního zákona k odstranění závad. K tomu, aby bylo zřejmé, že kandidát splňuje podmínky volitelnosti, slouží institut vlastnoručně podepsaného prohlášení kandidáta podle § 22 odst. 3 volebního zákona s uvedením data narození.
Všichni kandidáti pro volby do zastupitelstev obcí uvedou na kandidátní listině věk aktuální ke dni jejího podání. Pravdivost údajů (náležitostí) kandidátní listiny potvrdí svým podpisem jednak zmocněnec kandidujícího subjektu a v případě kandidatury politické strany, politického hnutí, jejich koalice, nebo sdružení politické strany/politického hnutí a nezávislých kandidátů dále osoba oprávněná jednat jménem těchto politických stran nebo hnutí. Pro účely hlasovacího lístku věk kandidáta registrační úřad zaktualizuje a uvede věk kandidáta ke dni voleb do zastupitelstev obcí; k tomu mu bude firmou zajišťující tisk hlasovacích lístků poskytnuta přepočítávací tabulka.

  


odbor voleb, květen 2018

vytisknout  e-mailem