Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vedení ministerstva

Prezentace vedení Ministerstva vnitra 

 • Mgr. Bc. Vít Rakušan
 • prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. - náměstek ministra vnitra pro státní službu
 • JUDr. Ing. Jiří Nováček - první náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání
 • RNDr. Josef Postránecký - státní tajemník v Ministerstvu vnitra
 • Mgr. Petr Vokáč - náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy
 • Ing. Vilibald Knob - náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu
 • Ing. Mgr. David Sláma - pověřen řízením sekce veřejné správy a eGovernmentu
 • genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA - generální ředitel Hasičského záchranného sboru
 • Lukáš Kolářík - náměstek člena vlády
 • Mgr. Radek Kaňa - náměstek člena vlády

Mgr. Bc. Vít Rakušan

Vít Rakušan.jpgVít Rakušan

Ministr vnitra
Mgr. Bc. Vít Rakušan

Narozen: 16. června 1978

Vzdělání:

 • 2006 - 2009
  Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
  školský management
 • 2001
  Filozofická fakulta, Univerzita Augsburg
  stipendijní pobyt
 • 1996 - 2002
  Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita
  historie a germanistika

Profesní a veřejná činnost:

 • 2019 -
  předseda hnutí Starostové a nezávislí
 • 2017 -
  poslanec PČR
 • 2017 - 2021
  člen Výboru pro bezpečnost PSP ČR
  člen Zahraničního výboru PSP ČR
  předseda Stálé komise pro dohled nad činností Vojenského zpravodajství
 • 2016 - 2017
  statutární náměstek hejtmanky Středočeského kraje
 • 2012 - 2021
  zastupitel Středočeského kraje
 • 2010 - 2019
  starosta města Kolín
 • 2001 - 2020
  pedagog na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře

Jazykové znalosti:

 • Angličtina (plynně)
 • Němčina (plynně)

  

prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. - náměstek ministra vnitra pro státní službu

Náměstek ministra vnitra pro státní službu
prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.HURKA_Petr.jpgPetr Hůrka

Narozen: 

Rodinný stav: ženatý

Vzdělání:

 • 2009
  Univerzita Karlova - Právnická fakulta
  obor Pracovní právo, habilitace

 • 2000
  Univerzita Karlova - Právnická fakulta
  obor Soukromé právo II., doktorské studium

 • 1997
  Univerzita Karlova - Právnická fakulta
  magisterské studium
   

Praxe:

 • 07/2020 - dosud
  Ministerstvo vnitra, náměstek pro státní službu

 • 12/2016 - 06/2020
  Ministerstvo práce a sociálních věcí, náměstek pro řízení sekce legislativy

 • 01/2016 - 11/2016
  Ministerstvo práce a sociálních věcí, ředitel odboru pracovněprávní legislativy

 • 02/2001 - 12/2015
  Ministerstvo práce a sociálních věcí, odborný referent v odboru pracovněprávní legislativy

 • 09/1997 - 06/1998
  Česká správa sociálního zabezpečení, právník

 • 09/1997 - dosud
  Právnická fakulta Univerzity Karlovy, odborný asistent, od 2010 docent Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
   

Další:

 • Člen Komise pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení Legislativní rady vlády
 • Zprostředkovatel a rozhodce v kolektivních pracovněprávních sporech
 • Člen redakční rady odborných časopisů Právník, Právní rádce a Soukromé právo
 • Odborná publikační činnost v odborných titulech (např. International Labour Review, International Labour Law Reports, Právník, Právní rozhledy, Verlag Dashofer, Právo a zaměstnání)
 • Monografie a učebnice Ochrana zaměstnanců a flexibilita zaměstnávání (Auditorium), Právnický slovník, Pracovní právo, Právo sociálního zabezpečení, (vše C.H. Beck), Zaměstnávání zvláštních kategorií zaměstnanců (Anag), Pracovní právo v bodech s příklady (ASPI Publishing), Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku (Anag) a Pracovní právo (Nakladatelství Aleš Čeněk)

  

JUDr. Ing. Jiří Nováček - první náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání

JN.jpgJiří NováčekPrvní náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání
JUDr. Ing. Jiří Nováček

Narozen: 9. dubna 1956

Rodinný stav: ženatý, 2 děti

Vzdělání:

 • 1999 - 2004
  Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno
 • 1975 - 1980
  Elektrotechnická fakulta, Vysoké učení technické Brno

Praxe:

 • únor - červen 2014
  ředitel sekce Kabinet a řízení úřadu, Ministerstvo financí
 • 2012 - 2014
  náměstek ministra pro řízení úřadu, veřejné investování, ekonomiku a správu, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • 2009 - 2012
  ředitel odboru poradců ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj
 •  2006 - 2012
  advokátní koncipient - AK JUDr. R. Skoupý, Svitavy 
 • 2005 - 2006 
  ředitel odboru poradců ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • 1993 - 2005
  ICT odbor techniky, prokurista, odpovědnost za právní záležitosti, OR-CZ spol. s r. o.
 • 1982 - 1993
  specialista IT, později vedoucí odboru OTŘ a IT, P-D Refractories, a. s.

 Jazykové znalosti:

 • anglický jazyk
 • německý jazyk

Členství v profesních institucích:

 • Grémium pro veřejnou správu v gesci MV
 • Rozkladová komise ÚOHS
 • Kolegium ministra MMR pro veřejné investování
 • Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v gesci MPSV

RNDr. Josef Postránecký - státní tajemník v Ministerstvu vnitra

Postranecky.jpgJosef Postránecký

státní tajemník v Ministerstvu vnitra
RNDr. Josef Postránecký

Narozen: 26. června 1961

Rodinný stav: ženatý

Vzdělání:

 • 1980 - 1985
  Univerzita Karlova Praha, promovaný geograf
  Přírodovědecká fakulta, obor ekonomická a regionální geografie
   
 • 1987
  Univerzita Karlova Praha, RNDr., Přírodovědecká fakulta, obor
  ekonomická regionální geografie
   
 • 1993
  EHSAL Brusel, postgraduální kurs Master of Public Administration (MPA)

 Praxe:

 • Ministerstvo vnitra - náměstek ministra pro státní službu
 • Ministerstvo vnitra - ředitel kanceláře náměstka ministra pro ekonomiku, strategie a evropské fondy
 • Ministerstvo pro místní rozvoj - ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky
 • Ministerstvo vnitra - náměstek ministra pro reformu veřejné správy (od září 2004 náměstek ministra pro veřejnou správu, od září 2006 poradce)
 • Ministerstvo pro místní rozvoj - vrchní ředitel sekce pro regionální politiku (od dubna 2000 ředitel odboru koncepce regionálního rozvoje)
 • Úřad vlády ČR - poradce místopředsedy vlády pro hospodářskou politiku
 • Vysoká škola ekonomická - Národohospodářská fakulta, Katedra veřejné správy a regionálního rozvoje, odborný asistent (od r.1998 – dosud externí úvazek)
 • Ústav prognózování ČSR (od r.1991 Ústav pro hospodářskou politiku), vědecko-výzkumný pracovník, zaměření na regionální aspekty prognózy sociálně ekonomického rozvoje státu
 • Vysoká škola ekonomická, studijní pobyt (v daném období 1 rok vojenské základní služby)

 Další znalosti a dovednosti:

 • řidičský průkaz - skupina B
 • jazyky - angličtina (aktivně, certifikát B), francouzština, ruština (pasivně)

  

Mgr. Petr Vokáč - náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy

Vokac_Petr.jpgPetr VokáčNáměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy
Mgr. Petr Vokáč

Vzdělání:

 • 2004
  Západočeská univerzita v Plzni – Právnická fakulta

 • 1998
  Gymnázium a střední odborná škola Rokycany


Profesní kariéra:

 • 2018
  Ministerstvo vnitra – odbor voleb – ředitel

 • 2015 – 2018
  Ministerstvo vnitra – odbor legislativy a koordinace předpisů – oddělení civilně - správní legislativy – vedoucí oddělení

 • 2014 – 2015
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – odbor legislativy – ředitel odboru

 • 2011 – 2014
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – odbor vzdělávací soustavy – referent státní správy a samosprávy

 • 2009 – 2011
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – odbor legislativy – ředitel odboru

 • 2004 – 2009
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – odbor legislativní a právní – referent státní správy a samosprávy

Ing. Vilibald Knob - náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu

VK.jpgVilibald KnobNáměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu
Ing. Vilibald Knob

Narozen:

Rodinný stav: ženatý

Vzdělání:

 • Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta provozně ekonomická, obor ASŘ
  1981-1985, udělen titul: Ing.

Praxe:

 •  leden 2019 - dosud
  Ministerstvo vnitra, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu
   
 • červenec 2018 - prosinec 2018
  Ministerstvo vnitra, pověřen řízením sekce ekonomiky a provozu
   
 • srpen 2012 - červen 2018
  Státní ústav pro kontrolu léčiv, náměstek pro ekonomiku, ředitel Sekce servisních činností
   
 • listopad 2007 - červenec 2012
  Ministerstvo kultury, vedoucí samostatného oddělení finančního a projektového řízení, IT, dotační politiky
   
 • leden 2005 - říjen 2007
  Ministerstvo průmyslu a obchodu, ředitel odboru udržitelného rozvoje
   
 • červen 1992 - prosinec 2004
  Ministerstvo zemědělství, ředitel odboru IACS, člen negociačního týmu
   
 • září 1985 - květen 1992
  Zemědělský podnik, informatik, ekonom, vedoucí investic

Další profesní aktivity:

 • zástupce za resort Ministerstva vnitra v Komisi Fondu zábrany škod
 • předseda Koordinačního výboru Ministerstva vnitra pro programové období 2014-2020
 • člen Rady vlády pro veřejnou správu
 • předseda Řídící komise pro koordinaci a posuzování návrhů rozvoje ekonomického informačního systému Ministerstva vnitra
 • člen Monitorovacího výboru Integrovaného regionálního operačního programu za Ministerstvo vnitra
 • člen Rady vlády pro bezpečnost a ochrany zdraví při práci

Jazyková vybavenost:

 • anglický jazyk
 • německý jazyk
 • ruský jazyk

  

Ing. Mgr. David Sláma - pověřen řízením sekce veřejné správy a eGovernmentu

Ing. Mgr. David Sláma -  pověřen řízením sekce veřejné správy a eGovernmentu
(ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy - životopis)

genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA - generální ředitel Hasičského záchranného sboru

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky
genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA
Narozen: 1961

Rodinný stav: ženatý, 3 děti 
 
Praxe:
 • 2021- nyní generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky
 • 2016-2021 ředitel HZS Moravskoslezského kraje
 • 2001-2016 zástupce ředitele HZS Moravskoslezského kraje 
 • 1995-2000 zástupce ředitele HZS Ostrava
 • 1993-1995 vrchní požární rada ČR a náčelník
 • 1991 náčelník Hasičského sboru města Ostravy
 • 1990 náčelník Krajské inspekce požární ochrany Severomoravského kraje
 • 1985 Krajský veřejný požární útvar v Ostravě
 • 1984 Okresní veřejný požární útvar v Gottwaldově

Lukáš Kolářík - náměstek člena vlády

Lukas_Kolarik.jpgLukáš KoláříkNáměstek člena vlády
Lukáš Kolářík

Narozen:

Vzdělání:

 • 1999 - 2003
  Střední odborná škola Blatná
  obor elektronické počítačové systémy

Zaměstnání:

 • 2017 - 2021
  Poslanec Parlamentu České republiky
 • 2016 - dosud
  eetrychle.cz s. r. o.
  společník a technický ředitel
 • 2013 - 2017
  STARNET, s. r. o.
  oblastní technik
 • 2010 - 2013
  FAST ČR, a. s.
  manažer maloobchodní prodejny Planeo elektro
 • 2007 - 2010
  FAST ČR, a. s.
  zástupce vedoucího prodejny
 • 2006 - 2007
  PENTA CZ s. r. o.
  IT servisní a reklamační technik
 • 2004 - 2006
  ReTa com s. r. o.
  obchodník s výpočetní technikou
 • 2003 - 2004
  Kovos ST s. r. o.
  mechanik číslicově řízených strojů

  

Mgr. Radek Kaňa - náměstek člena vlády

Radek_Kana.jpgRadek KaňaNáměstek člena vlády
Mgr. Radek Kaňa

Narozen: 14. prosince 1978

Vzdělání:

 • 1999 - 2004
  Přírodovědecká fakulta, OU Ostrava
  obor matematika - informatika
 • 1993 - 1997
  SPŠ Kratochvílova, Ostrava
  obor výpočetní technika

Zaměstnání:

 • 2014 - 2022
  Obecní úřad Šilheřovice, starosta obce
 • 2011 - 2014
  Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb, Šilheřovice, učitel matematiky a anglického jazyka
 • 2010 - 2014
  Obecní úřad Šilheřovice, místostarosta obce
 • 2005 - 2010
  STM Special Sports College, Londýn, Anglie, učitel matematiky a fotbalový trenér
 • 2003 - 2004
  Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb, Šilheřovice, učitel informatiky a matematiky
 • 2002 - 2005
  CK Vítkovice Tours, Ostrava, delegát v Chorvatsku a Černé Hoře

Činnost ve veřejných funkcích:

 • 2022 - dosud 
  radní obce Šilheřovice
 • 2020 - 2022
  zastupitel Moravskoslezského kraje
 • 2020 - dosud
  předseda komise pro strategický rozvoj kraje
 • 2020 - 2022
  člen komise pro regionální rozvoj kraje
 • 2020 - 2022
  člen výboru pro tělovýchovu a sport
 • 2016 - 2020
  předseda komise pro regionální rozvoj kraje
 • 2012 - 2016
  člen zahraničního výboru kraje

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk (aktivně)
 • Německý jazyk (pasivně)
 • Chorvatský jazyk (pasivně)
 • Polský jazyk (pasivně)

  

vytisknout  e-mailem