Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vedení ministerstva

Prezentace vedení Ministerstva vnitra 

 • Jan Hamáček - ministr vnitra
 • RNDr. Josef Postránecký - náměstek ministra vnitra pro státní službu
 • JUDr. Ing. Jiří Nováček - první náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání
 • Mgr. Jiří Kaucký - státní tajemník v Ministerstvu vnitra
 • JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. - náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy
 • Ing. Vilibald Knob - náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu
 • JUDr. Jaroslav Strouhal - náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií
 • genmjr. Ing. Drahoslav Ryba - generální ředitel Hasičského záchranného sboru
 • Jakub Kulhánek, MA - náměstek člena vlády

Jan Hamáček - ministr vnitra

Jan Hamáček.jpgJan Hamáček

Ministr vnitra
Jan Hamáček

Narozen: 4. listopadu 1978

Vzdělání:
1996-2001: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor překladatelství - tlumočnictví/ekonomie (nedokončeno); Sutton Valence School, Kent, Velká Británie
1992-1996: Gymnázium Mladá Boleslav

Praxe:
2017-: Místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, od roku 2018 předseda ČSSD
2013-2017: Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
2006-2013: Poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, předseda Zahraničního výboru a člen Výboru pro evropské záležitosti
2004-2006: Poradce předsedy Vlády České republiky a vedoucí zahraničního oddělení ČSSD
2001-2004: Tajemník klubu zastupitelů ČSSD ve Středočeském kraji
1996-2001: Oddělení plánování a řízení prodeje ND ve Škoda Auto

Jazykové znalosti:
 - Angličtina
 - Španělština (aktivně)
 - Němčina
 - Francouzština
 - Ruština (pasivně)

  

RNDr. Josef Postránecký - náměstek ministra vnitra pro státní službu

Josef PostráneckýJosef Postránecký

náměstek ministra vnitra pro státní službu
RNDr. Josef Postránecký

Narozen: 26. června 1961

Rodinný stav: ženatý

Vzdělání:

 • 1980-1985 Univerzita Karlova Praha, promovaný geograf
  Přírodovědecká fakulta, obor ekonomická a regionální geografie
 • 1987 Univerzita Karlova Praha, RNDr., Přírodovědecká fakulta, obor
  ekonomická regionální geografie
 • 1993 EHSAL Brusel, postgraduální kurs Master of Public Administration
  (MPA)

 Praxe:

 • Ministerstvo vnitra – náměstek ministra pro státní službu
 • Ministerstvo vnitra – ředitel kanceláře náměstka ministra pro ekonomiku, strategie a evropské fondy
 • Ministerstvo pro místní rozvoj – ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky
 • Ministerstvo vnitra – náměstek ministra pro reformu veřejné správy (od září 2004 náměstek ministra pro veřejnou správu, od září 2006 poradce)
 • Ministerstvo pro místní rozvoj – vrchní ředitel sekce pro regionální politiku (od dubna 2000 ředitel odboru koncepce regionálního rozvoje)
 • Úřad vlády ČR – poradce místopředsedy vlády pro hospodářskou politiku
 • Vysoká škola ekonomická – Národohospodářská fakulta, Katedra veřejné správy a regionálního rozvoje, odborný asistent (od r.1998 – dosud externí úvazek)
 • Ústav prognózování ČSR (od r.1991 Ústav pro hospodářskou politiku), vědecko-výzkumný pracovník, zaměření na regionální aspekty prognózy sociálně ekonomického rozvoje státu
 • Vysoká škola ekonomická, studijní pobyt (v daném období 1 rok vojenské základní služby)

 Další znalosti a dovednosti:

 • řidičský průkaz – skupina B
 • jazyky – angličtina (aktivně, certifikát B), francouzština, ruština (pasivně)

JUDr. Ing. Jiří Nováček - první náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání

První náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání
JUDr. Ing. Jiří Nováček

 Narozen: 9. dubna 1956

Rodinný stav: ženatý, 2 děti

Vzdělání:

 • 1999–2004
  Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno
 • 1975–1980
  Elektrotechnická fakulta, Vysoké učení technické Brno

Praxe:

 • únor - červen 2014
  ředitel sekce Kabinet a řízení úřadu, Ministerstvo financí
 • 2012–2014
  náměstek ministra pro řízení úřadu, veřejné investování, ekonomiku a správu, Ministerstvo pro místní rozvoj
 •  2009–2012
  ředitel odboru poradců ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj
 •  2006–2012
  advokátní koncipient - AK JUDr. R. Skoupý, Svitavy 
 • 2005–2006 
  ředitel odboru poradců ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • 1993–2005
  ICT odbor techniky, prokurista, odpovědnost za právní záležitosti, OR-CZ spol. s r. o.
 • 1982–1993
  specialista IT, později vedoucí odboru OTŘ a IT, P-D Refractories, a. s.

 Jazykové znalosti:

 • anglický jazyk
 • německý jazyk

Členství v profesních institucích:

 • Grémium pro veřejnou správu v gesci MV
 • Rozkladová komise ÚOHS
 • Kolegium ministra MMR pro veřejné investování
 • Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v gesci MPSV

Mgr. Jiří Kaucký - státní tajemník v Ministerstvu vnitra

státní tajemník v Ministerstvu vnitra
Mgr. Jiří Kaucký 

Jiří KauckýJiří Kaucký

Narozen: 9. června 1973

Rodinný stav: ženatý


Vzdělání:

 • Právnická fakulta University Karlovy v Praze


Praxe:

 • od 7. dubna 2015
  státní tajemník v Ministerstvu vnitra ČR

 • od 6. listopadu do 31. ledna 2015
  pověřen řízením (zastupování ve funkci vrchního ředitele) sekce státní služby

 • od 20. října 2014 do 6. listopadu 2014
  pověřen řízením (zastupování ve funkci ředitele) sekce pro přípravu státní služby

 • od 15. června 2001 - 6. dubna 2015
  ředitel odboru legislativy a koordinace předpisů MV ČR
  Autorsky se podílel na větším množství předpisů v působnosti MV ČR, zejména tzv. civilně-správního úseku a eGovernmentu. Nejvýznamnější z nich je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  Expertní a konsultační činnost pro různé orgány v oblasti "právo a legislativy".

 • od 1. března 1997 do 15. června 2001
  sekce/odbor legislativy, koordinace předpisů a kompatibility s právem ES Ministerstva vnitra ČR, oddělení správního řízení


Členství v poradních a dalších orgánech:

 • předseda Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

 • místopředseda pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I - správní právo č. 1

 • člen Poradního sboru ministra vnitra pro správní řád

 • člen rozkladové komise ministra vnitra, ministra životního prostředí, ministra obrany a vedoucího Úřadu vlády

 • člen komise Rady hlavního města Prahy pro legislativu a právo

 • člen Poradního sboru náměstka MV pro státní službu k zákonu o státní službě

 • předseda XVI. senátu Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců


Dle § 80, resp. § 81 zákona o státní službě:

 • nyní bez politické příslušnosti
  člen Občanské demokratické strany (1996-2014)
  člen Křesťanskodemokratické strany (1991-1996)

 • není členem řídících ani kontrolních orgánů obchodní společnosti

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. - náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy

Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

Vzdělání:

 • Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, postgraduální studium, obor teoretické právní vědy (veřejné právo I – ústavní, mezinárodní veřejné a evropské právo), získaný titul v roce 2006 - Ph.D.
   
 • Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, obor mezinárodní teritoriální studia, německo-rakouská studia; získaný titul PhDr. v oboru moderní dějiny
   
 • Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, získaný titul JUDr. v oboru ústavní právo
   
 • Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, magisterský studijní program, obor právo, získaný titul Mgr.
   
 • Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, magisterský studijní program, německo-rakouská studia, získaný titul Mgr.


Profesní kariéra:

 • květen 2015- dosud
  náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a archívnictví

 • únor 2014 – květen 2015
  náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro legislativu a strategii

 • červenec 2013 – leden 2014
  náměstek ministryně spravedlnosti, Sekce legislativní a mezinárodních vztahů
  náměstek předsedkyně Legislativní rady vlády, Sekce Legislativní rady vlády (Úřad vlády)

 • prosinec 2012 – červenec 2013
  ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • červenec 2011 – prosinec 2012
  náměstek místopředsedkyně vlády
  vrchní ředitel Sekce Legislativní rady vlády

 • srpen 2010 – červenec 2011
  náměstek ministra spravedlnosti a předsedy Legislativní rady vlády
  ředitel Sekce předsedy Legislativní rady vlády

 • září 2010 – únor 2014
  místopředseda Legislativní rady vlády

 • listopad 2007 – srpen 2010
  ředitel Odboru vládní legislativy, Úřad vlády ČR

 • říjen 2006 – listopad 2007
  vedoucí Sekretariátu Legislativní rady vlády České republiky, Úřad vlády ČR

 • únor 2006 – září 2006
  ředitel kabinetu ministra a předsedy Legislativní rady vlády, Úřad vlády ČR

 • říjen 2003 - únor 2006
  Úřad vlády ČR, analyticko-konzultační oddělení, Odbor kompatibility s právem ES


Jiné profesní aktivity:

 • člen rozkladové komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva obrany
   
 • člen poradního sboru ombudsmana Českého olympijského výboru
   
 • předseda expertní komise připravující novely Ústavy ČR přijaté v roce 2009 a 2011


Akademické a pedagogické aktivity:

 • 2005- dosud
  – odborný asistent; katedra ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 • 2004 - dosud
  – odborný asistent; Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze - katedra německo-rakouských studií

 • člen redakční rady časopisu Správní právo

 • člen redakční rady Czech Yearbook of International Law

 • člen Grémia Jednoty českých právníků

 • držitel medaile Leopolda Heyrovského (udělena Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v roce 2010) za monografii Mezinárodní smlouvy v českém právu

 • autor více jak 100 publikovaných statí, odborných článků v oblasti ústavního, evropského a mezinárodního práva


Další:

 • bez politické příslušnosti
   
 • jazyky: německý jazyk; anglický jazyk; francouzský jazyk

Ing. Vilibald Knob - náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu

Ing. Vilibald Knob

náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu

JUDr. Jaroslav Strouhal - náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií

Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií
JUDr. Jaroslav Strouhal
 
Narozen: 30. června 1975
 
Rodinný stav: ženatý
Vzdělání:
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha 
Praxe:
 • od 17. února 2014
  náměstek ministra vnitra pro ICT
 • 2010–2013
  1. náměstek generálního ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • 2003–2010
  ředitel odboru Realizace majetku Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • 2000–2002
  Advokátní kancelář Kříž a Bělina
Publikační a přednášková činnost:
 • 2009–2010 – vedení dvousemestrálního předmětu Správa veřejného statku, Vysoká škola finanční a správní
 • 8.11.2007 – Privatizace zdravotnických zařízení, magazín Moderní obec
 • 5.4.2007 – Základní změny zákona o veřejných zakázkách, Moderní obec
 • 6.10.2004 - Privatizace zdravotnických zařízení: Jaký je postup?, Moderní obec
 • 10.6.2004 – Odúmrtí a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, magazín Veřejná správa

genmjr. Ing. Drahoslav Ryba - generální ředitel Hasičského záchranného sboru

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky
genmjr. Ing. Drahoslav Ryba
Narozen: 2. prosince 1962

Rodinný stav: ženatý, 2 děti 
 
Vzdělání:
 • 1981-1985 - Vysoká škola báňská v Ostravě, obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
 • 1977-1981 - Gymnázium ve Žďáru nad Sázavou

Praxe:

 • od 1. 12. 2011 do - generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky
 • 2001 - 30. 11. 2011 -ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina
 • 1995-2000 - ředitel Hasičského záchranného sboru okresu Žďár nad Sázavou a okresní požární rada
 • 1990-1994 - náčelník Okresní správy Sboru požární ochrany Žďár nad Sázavou
 • 1989-1990 - velitel Okresního útvaru Sboru požární ochrany Žďár nad Sázavou
 • 1986-1989 - zástupce velitele Okresního útvaru Sboru požární ochrany Žďár nad Sázavou
 • 1985-1986 - požární a bezpečnostní technik v Jednotě SD Velké Meziříčí

Záliby:

 • sport - především volejbal, tenis a košíková, fotografování, rodina

Jazyky:

 • Angličtina – pokročilá znalost (slovem i písmem)
 • Němčina – základní znalost

Jakub Kulhánek, MA - náměstek člena vlády

Náměstek člena vlády
Jakub Kulhánek, MA

vytisknout  e-mailem