Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vedení ministerstva

Prezentace vedení Ministerstva vnitra 

 • Mgr. Bc. Vít Rakušan
 • PhDr. Jindřich Fryč - náměstek ministra vnitra pro státní službu
 • JUDr. Ing. Jiří Nováček - první náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání
 • RNDr. Josef Postránecký - státní tajemník v Ministerstvu vnitra
 • Mgr. Petr Vokáč - náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy
 • Ing. Vilibald Knob - náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu
 • Ing. Mgr. David Sláma - pověřen řízením sekce veřejné správy a eGovernmentu
 • genpor. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA - generální ředitel Hasičského záchranného sboru
 • Lukáš Kolářík - náměstek člena vlády
 • Mgr. Radek Kaňa - náměstek člena vlády

Mgr. Bc. Vít Rakušan

Vít Rakušan.jpgVít Rakušan

Ministr vnitra
Mgr. Bc. Vít Rakušan

Narozen: 16. června 1978

Vzdělání:

 • 2006 - 2009
  Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
  školský management

 • 2001
  Filozofická fakulta, Univerzita Augsburg
  stipendijní pobyt

 • 1996 - 2002
  Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita
  historie a germanistika
   

Profesní a veřejná činnost:

 • 2019 - dosud
  předseda hnutí Starostové a nezávislí

 • 2017 - dosud
  poslanec PČR

 • 2017 - 2021
  člen Výboru pro bezpečnost PSP ČR
  člen Zahraničního výboru PSP ČR
  předseda Stálé komise pro dohled nad činností Vojenského zpravodajství

 • 2016 - 2017
  statutární náměstek hejtmanky Středočeského kraje

 • 2012 - 2021
  zastupitel Středočeského kraje

 • 2010 - 2019
  starosta města Kolín

 • 2001 - 2020
  pedagog na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře
   

Jazykové znalosti:

 • Angličtina (plynně)
 • Němčina (plynně)

  

PhDr. Jindřich Fryč - náměstek ministra vnitra pro státní službu

FRYC_Jindrich.jpgJindřich FryčNáměstek ministra vnitra pro státní službu
PhDr. Jindřich Fryč

Narozen: 13. 3. 1969

Vzdělání:

 • 2008
  Univerzita Karlova v Praze
  Pedagogická fakulta, rigorózní zkouška

 • 1989 - 1994
  Univerzita Karlova v Praze
  Pedagogická fakulta, učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 • 1983 - 1987
  SPŠ Sdělovací techniky, Praha
  obor spojovací techniky
   

Pracovní zkušenosti:

 • 11/2022 - dosud
  Ministerstvo vnitra
  - náměstek ministra vnitra pro státní službu

 • 06/2015 - 10/2022
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  - státní tajemník

 • 09/2014 - 06/2015
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  - vrchní ředitel sekce mezinárodních vztahů a evropských záležitostí

 • 08/2012 - 08/2014
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  - náměstek pro vzdělávání

 • 12/2009 - 08/2012
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  - vrchní ředitel sekce mezinárodních vztahů a evropských záležitostí

 • 07/2004 - 11/2009
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  - ředitel odboru mezinárodních vztahů

 • 06/1996 - 06/2004
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  - ředitel odboru pro mládež

 • 09/1994 - 05/1996
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  - odborný referent v odboru zahraničních vztahů

 • 12/1989 - 07/1994
  učitel na Základní škole Perunova, Praha 3
   

Jazykové dovednosti:

 • Německý jazyk (aktivně)
 • Anglický jazyk (aktivně)
 • Francouzský jazyk (pasivně)
 • Ruský jazyk (pasivně)
   

Činnost ve veřejných funkcích:

 • 2022 - dosud
  člen Správní rady Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • 2017 - dosud
  člen Správní rady Česko - německého fondu budoucnosti

 • 2013 - dosud
  člen Správní rady Masarykovy univerzity Brno

  

JUDr. Ing. Jiří Nováček - první náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání

JN.jpgJiří NováčekPrvní náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání
JUDr. Ing. Jiří Nováček

Narozen: 9. dubna 1956

Rodinný stav: ženatý, 2 děti

Vzdělání:

 • 1999 - 2004
  Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno

 • 1975 - 1980
  Elektrotechnická fakulta, Vysoké učení technické Brno
   

Praxe:

 • 02/2014 - 06/2014
  Ministerstvo financí
  - ředitel sekce Kabinet a řízení úřadu

 • 2012 - 2014
  Ministerstvo pro místní rozvoj
  - náměstek ministra pro řízení úřadu, veřejné investování, ekonomiku a správu

 • 2009 - 2012
  Ministerstvo pro místní rozvoj
  - ředitel odboru poradců ministra

 •  2006 - 2012
  AK JUDr. R. Skoupý, Svitavy
  - advokátní koncipient

 • 2005 - 2006
  Ministerstvo pro místní rozvoj
  - ředitel odboru poradců ministra

 • 1993 - 2005
  OR-CZ spol. s r. o.
  - ICT odbor techniky, prokurista, odpovědnost za právní záležitosti

 • 1982 - 1993
  P-D Refractories, a. s.
  - specialista IT, později vedoucí odboru OTŘ a IT
   

Jazykové znalosti:

 • anglický jazyk
 • německý jazyk
   

Členství v profesních institucích:

 • Grémium pro veřejnou správu v gesci MV
 • Rozkladová komise ÚOHS
 • Kolegium ministra MMR pro veřejné investování
 • Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v gesci MPSV

  

RNDr. Josef Postránecký - státní tajemník v Ministerstvu vnitra

Postranecky.jpgJosef Postránecký

státní tajemník v Ministerstvu vnitra
RNDr. Josef Postránecký

Narozen: 26. června 1961

Rodinný stav: ženatý

Vzdělání:

 • 1980 - 1985
  Univerzita Karlova Praha, promovaný geograf
  Přírodovědecká fakulta, obor ekonomická a regionální geografie

 • 1987
  Univerzita Karlova Praha, RNDr., Přírodovědecká fakulta, obor
  ekonomická regionální geografie

 • 1993
  EHSAL Brusel, postgraduální kurs Master of Public Administration (MPA)
   

Praxe:

 • Ministerstvo vnitra
  - náměstek ministra pro státní službu

 • Ministerstvo vnitra
  - ředitel kanceláře náměstka ministra pro ekonomiku, strategie a evropské fondy

 • Ministerstvo pro místní rozvoj
  - ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky

 • Ministerstvo vnitra
  - náměstek ministra pro reformu veřejné správy (od září 2004 náměstek ministra pro veřejnou správu, od září 2006 poradce)

 • Ministerstvo pro místní rozvoj
  - vrchní ředitel sekce pro regionální politiku (od dubna 2000 ředitel odboru koncepce regionálního rozvoje)

 • Úřad vlády ČR
  - poradce místopředsedy vlády pro hospodářskou politiku

 • Vysoká škola ekonomická
  - Národohospodářská fakulta, Katedra veřejné správy a regionálního rozvoje, odborný asistent (od r.1998 – dosud externí úvazek)

 • Ústav prognózování ČSR (od r. 1991 Ústav pro hospodářskou politiku)
  - vědecko-výzkumný pracovník, zaměření na regionální aspekty prognózy sociálně ekonomického rozvoje státu

 • Vysoká škola ekonomická
  - studijní pobyt (v daném období 1 rok vojenské základní služby)
   

Další znalosti a dovednosti:

 • řidičský průkaz - skupina B
 • jazyky - angličtina (aktivně, certifikát B), francouzština, ruština (pasivně)

  

Mgr. Petr Vokáč - náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy

Vokac_Petr.jpgPetr VokáčNáměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy
Mgr. Petr Vokáč

Vzdělání:

 • 2004
  Západočeská univerzita v Plzni - Právnická fakulta

 • 1998
  Gymnázium a střední odborná škola Rokycany
   

Profesní kariéra:

 • 2018 - dosud
  Ministerstvo vnitra
  - odbor voleb - ředitel

 • 2015 - 2018
  Ministerstvo vnitra
  - odbor legislativy a koordinace předpisů - oddělení civilně - správní legislativy - vedoucí oddělení

 • 2014 - 2015
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  - odbor legislativy - ředitel odboru

 • 2011 - 2014
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  - odbor vzdělávací soustavy - referent státní správy a samosprávy

 • 2009 - 2011
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  - odbor legislativy - ředitel odboru

 • 2004 - 2009
  ​Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  - odbor legislativní a právní - referent státní správy a samosprávy

  

Ing. Vilibald Knob - náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu

VK.jpgVilibald Knob

Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu
Ing. Vilibald Knob

Narozen:

Rodinný stav: ženatý

Vzdělání:

 • 1981 - 1985
  Česká zemědělská univerzita v Praze
  fakulta provozně ekonomická, obor ASŘ (udělen titul: Ing)
   

Praxe:

 • 01/2019 - dosud
  Ministerstvo vnitra
  náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu

 • 07/2018 - 12/2018
  Ministerstvo vnitra
  pověřen řízením sekce ekonomiky a provozu

 • 08/2012 - 06/2018
  Státní ústav pro kontrolu léčiv
  náměstek pro ekonomiku, ředitel Sekce servisních činností

 • 11/2007 - 07/2012
  Ministerstvo kultury
  vedoucí samostatného oddělení finančního a projektového řízení, IT, dotační politiky

 • 01/2005 - 10/2007
  Ministerstvo průmyslu a obchodu
  ředitel odboru udržitelného rozvoje

 • 06/1992 - 12/2004
  Ministerstvo zemědělství
  ředitel odboru IACS, člen negociačního týmu

 • 09/1985 - 05/1992
  Zemědělský podnik, informatik, ekonom, vedoucí investic
   

Další profesní aktivity:

 • zástupce za resort Ministerstva vnitra v Komisi Fondu zábrany škod
 • předseda Koordinačního výboru Ministerstva vnitra pro programové období 2014-2020
 • člen Rady vlády pro veřejnou správu
 • předseda Řídící komise pro koordinaci a posuzování návrhů rozvoje ekonomického informačního systému Ministerstva vnitra
 • člen Monitorovacího výboru Integrovaného regionálního operačního programu za Ministerstvo vnitra
 • člen Rady vlády pro bezpečnost a ochrany zdraví při práci
   

Jazyková vybavenost:

 • anglický jazyk
 • německý jazyk
 • ruský jazyk

  

Ing. Mgr. David Sláma - pověřen řízením sekce veřejné správy a eGovernmentu

Ing. Mgr. David Sláma -  pověřen řízením sekce veřejné správy a eGovernmentu
(ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy - životopis)

genpor. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA - generální ředitel Hasičského záchranného sboru

VLCEK_Vladimir.jpgVladimír VlčekGenerální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky
genpor. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA

Narozen: 1961

Rodinný stav: ženatý, 3 děti

Praxe:

 • 2021- dosud
  generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky

 • 2016 - 2021
  ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

 • 2001 - 2016
  zástupce ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

 • 1995 - 2000
  zástupce ředitele Hasičského záchranného sboru Ostrava

 • 1993 - 1995
  vrchní požární rada ČR a náčelník

 • 1991
  náčelník Hasičského sboru města Ostravy

 • 1990
  náčelník Krajské inspekce požární ochrany Severomoravského kraje

 • 1985
  Krajský veřejný požární útvar v Ostravě

 • 1984
  Okresní veřejný požární útvar v Gottwaldově

  

Lukáš Kolářík - náměstek člena vlády

Lukas_Kolarik.jpgLukáš KoláříkNáměstek člena vlády
Lukáš Kolářík

Narozen:

Vzdělání:

 • 1999 - 2003
  Střední odborná škola Blatná
  obor elektronické počítačové systémy
   

Zaměstnání:

 • 2017 - 2021
  Poslanec Parlamentu České republiky

 • 2016 - dosud
  eetrychle.cz s. r. o.
  společník a technický ředitel

 • 2013 - 2017
  STARNET, s. r. o.
  oblastní technik

 • 2010 - 2013
  FAST ČR, a. s.
  manažer maloobchodní prodejny Planeo elektro

 • 2007 - 2010
  FAST ČR, a. s.
  zástupce vedoucího prodejny

 • 2006 - 2007
  PENTA CZ s. r. o.
  IT servisní a reklamační technik

 • 2004 - 2006
  ReTa com s. r. o.
  obchodník s výpočetní technikou

 • 2003 - 2004
  Kovos ST s. r. o.
  mechanik číslicově řízených strojů

  

Mgr. Radek Kaňa - náměstek člena vlády

Radek_Kana.jpgRadek KaňaNáměstek člena vlády
Mgr. Radek Kaňa

Narozen: 14. prosince 1978

Vzdělání:

 • 1999 - 2004
  Přírodovědecká fakulta, OU Ostrava
  obor matematika - informatika

 • 1993 - 1997
  SPŠ Kratochvílova, Ostrava
  obor výpočetní technika
   

Zaměstnání:

 • 2014 - 2022
  Obecní úřad Šilheřovice, starosta obce

 • 2011 - 2014
  Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb, Šilheřovice, učitel matematiky a anglického jazyka

 • 2010 - 2014
  Obecní úřad Šilheřovice, místostarosta obce

 • 2005 - 2010
  STM Special Sports College, Londýn, Anglie, učitel matematiky a fotbalový trenér

 • 2003 - 2004
  Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb, Šilheřovice, učitel informatiky a matematiky

 • 2002 - 2005
  CK Vítkovice Tours, Ostrava, delegát v Chorvatsku a Černé Hoře
   

Činnost ve veřejných funkcích:

 • 2022 - dosud
  radní obce Šilheřovice

 • 2020 - 2022
  zastupitel Moravskoslezského kraje

 • 2020 - dosud
  předseda komise pro strategický rozvoj kraje

 • 2020 - 2022
  člen komise pro regionální rozvoj kraje

 • 2020 - 2022
  člen výboru pro tělovýchovu a sport

 • 2016 - 2020
  předseda komise pro regionální rozvoj kraje

 • 2012 - 2016
  člen zahraničního výboru kraje
   

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk (aktivně)
 • Německý jazyk (pasivně)
 • Chorvatský jazyk (pasivně)
 • Polský jazyk (pasivně)

  

vytisknout  e-mailem