Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V Česku se dobrovolnictví věnuje téměř pětina obyvatel, mezi dobrovolníky převládaly ženy

Praha, 25. 06. 2024 – Ve druhém pololetí 2023 realizoval Český statistický úřad (ČSÚ) unikátní šetření na téma Dobrovolnictví. Tazatelé ve všech krajích oslovili respondenty ve věku 15 a více let. Nejčastěji pomáhali lidé v rámci rozvoje komunity a sousedské výpomoci, v sociálních službách, v oblasti životního prostředí či v péči o zvířata. Sběr dat z iniciativy Úřadu vlády ČR financovalo Ministerstvo vnitra ČR. 

„Míra dobrovolnictví v druhé půli loňského roku dosáhla hodnoty 19,2 %, kdy se do něj zapojilo 1 662 300 obyvatel ČR ve věku 15 a více let. Míra dobrovolnictví žen (21,4 %) byla vyšší než míra dobrovolnictví mužů (16,9 %), muži zase uváděli větší počet odpracovanýchhodin,“ říká Dalibor Holý z ČSÚ.

Lidé se převážně věnovali organizovanému dobrovolnictví –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ zde byla činnost nejčastěji organizována neziskovou, charitativní, církevní organizací, spolkem, klubem, zdravotnickým nebo sociálním zařízením.

„Šetření ukazuje mimo jiné významný pozitivní dopad činnosti nevládních organizací. V jejich rámci organizovaná dobrovolnická činnost přináší podporu těm nejzranitelnějším ve společnosti, čímž významně zvyšují kvalitu života mnoha jednotlivců, rodin i celých komunit. Mnohdy poskytují potřebnou péči a podporu, která by jinak chyběla. Při celkovém počtu dobrovolníků a jimi uvedeném průměrném počtu hodin v posledních čtyřech týdnech přepočtený na rok vychází, že dobrovolníci společnosti za rok přispěli přes 47 miliard Kč,“ uvedla zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Z iniciativy sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (Rada vlády pro NNO) vznikla pracovní skupina se zastoupením odborníků z Fakulty humanitních studií, STEM, České rady dětí a mládeže a dalších, která zadala šetření tak, aby byly výsledky mezinárodně srovnatelné a pokrývalo jak organizované, tak neorganizované dobrovolnictví. Z tohoto pohledu se tak jedná o unikátní výzkum.

„S dobrovolnickou činností se tazatelé nejvíce setkávali na venkově (40,6 %), méně ve městech (30,0 %) a v menších městech či na předměstích (29,4 %). Na venkově sehrávají spolky a samospráva z hlediska dobrovolnictví relativně ještě větší roli než ve městech,“ říká Lenka Vonka Černá z Rady vlády pro NNO a Národní asociace dobrovolnictví.

Ministerstvo vnitra již v roce 2021 provedlo šetření „Rozvoj dobrovolnictví v ČR“, jež slouží jako podklad pro připravovanou Koncepci rozvoje dobrovolnictví v ČR. Z šetření vyplývá, že v dospělé populaci může být další potenciál zapojení nových dobrovolníků, a to až čtvrtiny populace. „Lidem brání v zapojení se do dobrovolnických aktivit nedostatek volného času, pracovní vytíženost či zdravotní problémy a únava. To se jednoduše změnit nedá. Ale nemalé množství lidí vnímá jako překážku i skutečnost, že dosud žádnou nabídku k dobrovolnictví nedostali nebo nevědí, kde začít. A právě to chceme změnit a vytvořit prostředí pro širší zapojení dobrovolníků, jejich lepší koordinaci a profesionalizaci,“ říká ministr vnitra Vít Rakušan.
 
Kontakty pro média:

Petra Schwarz Koutská | petra.schwarzova@gmail.com | +420 731 606 854
Miroslav Jašurek | miroslav.jasurek@mvcr.cz |  +420 606 664 602

vytisknout  e-mailem