Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Uzavřené smlouvy

Číslo jednací

Název

MV-109857-9/SIK6-2017 Smlouva o poskytování sluzeb - Odborné školení na OS Solaris 11 (pdf, 5,5 MB)
MV-139827-7/SIK6-2017 Podpora AIS SE 1. Q 2018 (pdf, 13,5 MB)
MV-54781-30/VZ-2017 Rámcová dohoda, kterou se ujednávají rámcové podmínky týkající se plnění veřejné zakázky "Obnova a posílení HW center AIS SE"
MV-44087-33/VZ-2017
MV-106559-59/SIK6-2016

Rámcová dohoda k zajištění podpory systémů elektronické spisové služby resortu MV (pdf, 45,4 MB)

MV-24650-22/EG-2017 Dílčí smlouva č. 16 Rámcové dohodě na poskytování konzultačních služeb pro rok 2017 ze dne 14. 2. 2017 (pdf, 1 MB)
MV-31573-14/SIK6-2017 Nákup a zprovoznění vyvažovačů zátěže (pdf, 10 MB)
MV-24650-23/EG-2017 Dodatek č. 1 Dílčí smlouvě č. 4 ze dne 15. 3. 2017 k Rámcové dohodě na poskytování konzultačních služeb na rok 2017 ze dne 14. 2. 2017 (pdf, 876 kB)
MV-104621-8/EG-2017 Smlouva o poskytování služeb - Instalace a zapojení, úpravy a revize obsahové části a uživatelského prostředí (pdf, 2,6 MB)
MV-149230-30/EG-2016 Objednávka právních služeb - k veřejné zakázce "Zajištění provozu Portálu veřejné správy" a k revizi Smlouvy na zajištění provozu Informačního systému datových schránek (pdf, 395 kB)
MV-109866-2/EG-2017 Smlouva o poskytování odborných konzultačních služeb - příprava implementace elektronické mobilní identifikace do ISDS (pdf, 2,2 MB)
MV-97614-14/EG-2017 Smlouva o dílo - vytvoření nových funkcionalit v registru práv a povinností (AIS-RPP) (pdf, 2,5 MB)
MV-107244-7/SIK6-2017 Smlouva o poskytování služeb - zajištění podpory k provozovanému softwaru agendových informačních systému spráních evidencí (AIS-SE 4.) (pdf, 13,8 MB)
MV-94368-11/EG-2017 Rámcová dohoda na vybudování univerzálního prostředí pro provoz aplikací a poskytování služeb (UPAAS) (pdf, 4,2 MB)
MV-91233-9/SIK6-2017 Smlouva o poskytování služeb - specializovaná školení k síťovým zařízením typu F5 BIG-IP (pdf, 5,5 MB)
MV-23673-144/EG-2016 Dohoda o ukončení smlouvy o poskytování služeb k zajištění provozu informačního systému Registru smluv (pdf, 386 kB)
MV-23673-143/EG-2016 Dílčí smlouva č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje (pdf, 4,6 MB)
MV-23673-142/EG-2016 Rámcová smlouva o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje (pdf, 10,3 MB)
MV-94368-9/EG-2017 Smlouva o dílo - studie, která definuje detailní technický návrh cílového řešení, předmět a harmonogram vlastní realizace (pdf, 9,8 MB)
MV-24650-19/EG-2017 Dílčí smlouva č. 19 k Rámcové smlouvě na poskytování konzultačních služeb na rok 2017 ze dne 14. 2. 2017 (pdf, 1,2 MB)
MV-97614-3/EG-2017 Smlouva o dílo - vypracování znaleckého posudku k posouzení připravované veřejné zakázky: "Vytvoření nových funkcionalit v RPP" (pdf, 9 MB)
Ceník obvyklých cen ICT prací
MV-96851-2/EG-2017 Smlouva o dílo - vypracování znaleckého posudku k posouzení otázky s názvem "Portál občana - Personalisovaná část Portálu veřejné správy" (pdf, 2,9 MB)
MV-37865-9/SIK6-2017 Kupní smlouva na dodávku výkonových modulů SYPM10K16H, a instalaci a zprovoznění dodaných výkonových modulů do stávající UPS Symmetra PX2 160 kW (pdf, 8,7 MB)
MV-81744-3/EG-2017 Smlouva o poskytování služeb s předmětem plnění v objednávce k předložení nabídky č. j. MV-81744-1/EG-2017 ze dne 27. června 2017 (pdf, 1,6 MB)
MV-58147-14/VZ-2017 Smlouva o poskytování služeb - Servis a technická podpora vybraných prvků sítí LAN (Redacted) (pdf, 13,2 MB)
MV-24650-13/EG-2017 Dílčí smlouva č. 12 k Rámcové smlouvě na poskytování konzultačních služeb na rok 2017 ze dne 14. 2. 2017 (pdf, 943 kB)
MV-24650-12/EG-2017 Dílčí smlouva č. 10 k Rámcové smlouvě na poskytování konzultačních služeb na rok 2017 ze dne 14. 2. 2017 (pdf, 1,1 MB)
MV-52415-5/SIK6-2017 Kupní smlouva na dodávku 12 ks optoelektrických převodníků Cisco 1000BASE-SX SFP GLC-SX-MMD (pdf, 7,9 MB)
MV-29003/SIK6-2017 Úpravy SW pro kompozitní služby ISZR (pdf, 39,6 MB)
MV-23673-137/EG-2016 Smlouva o dílo - znalecký posudek k posouzení otázky na výši kompenzace nákladů na provoz modulu pro anonymizaci smluv (pdf, 4,8 MB)
MV-89482-38/EG-2016 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo: rozšíření mobilní aplikace pro Portál veřejné správy (ATU, spol. s. r. o.) (pdf, 397 kB)
MV-24650-6/EG-2017 Dílčí smlouva č. 8 k Rámcové smlouvě na poskytování konzultačních služeb na rok 2017 ze dne 14. 2. 2017 (pdf, 1,3 MB)
MV-106835-18/OKB-2016 Smlouva o provedení jednotného ceníku ICT prací (pdf, 11,9 MB)
MV-3239-7/KAP-2017 Smlouva o poskytování technické podpory k HW produktům (pdf, 3,9 MB)
MV-37694-3/EG-2017 Smlouva o poskytování služeb - aktualizace a doplnění metodiky k výkladu a aplikaci zákona č. 340/2012 Sb. (IRSR) (pdf, 1,8 MB)
MV-106832-11/KAP-2016 Rámcová dohoda na poskytování služeb soudního znalce - kybernetika / ekonomika (pdf, 6,2 kB)
MV-20652-10/EG-2017 Smlouva o poskytování služeb - Analýza současného stavu Portálu veřejné správy, určení další koncepce s plánem dalšího rozvoje, a práce na vzhledu, fungování a propagace PVS (pdf, 2,7 MB)
MV-24650-2/EG-2017 Dílčí smlouva č. 4 k Rámcové smlouvě na poskytování konzultačních služeb na rok 2017 ze dne 14. 2. 2017 (pdf, 1,1 MB)
MV-163272-10/KAP-2016 Kupní smlouva na diskové pole Dell EMC VNXe 1600 (pdf, 2,9 MB)
MV-29413-2/KAP-2017 Smlouva o poskytování odborných konzultačních služeb - Tesař Pavel (pdf, 3,2 MB)
MV-29437-2/KAP-2017 Smlouva o poskytování odborných konzultačních služeb - Czech Life s. r. o. (pdf, 3,2 MB)
MV-118193-23/KAP-2015 Smlouva o dílo - studie proveditelnosti (Equica a. s.) (pdf, 5 MB)
MV-89482-30/EG-2016 Smlouva o dílo: rozšíření mobilní aplikace pro Portál veřejné správy (ATU, spol. s. r. o.) (pdf, 4,4 MB)
MV-103311-28/KAP-2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo o rozvoji a podpoře provozu informačního systému zvláštního pracoviště (pdf, 1,2 MB)
MV-129486-/EG-2016 Smlouva o poskytnutí inspekčního posouzení shody implementace Informačního systému registru smluv s legislativními požadavky (pdf, 5 MB)
MV-123976-9/EG-2016 Smlouva o dílo - Komplexní analýza stávajícího právního rámce právních předpisů (pdf, 4,2 MB)
MV-188136-10/VZ-2015 Smlouva o poskytování služeb - Zajištění konzistence modulů eSSL MV a doplnění podpory (pdf, 2,9 MB)
MV-103309-13/KAP-2016 Kupní smlouva na dodávky HW s příslušentstvím od Netffox (pdf, 3,2 MB)
MV-143534-6/SIK6-2016 Kupní smlouva na náhradní díly pro servery SUN E250 / E3500 (pdf, 9,9 MB)
MV-113059-14/VZ-2016 Kupní smlouva na nákup 10 GB modulů (pdf, 675 kB)
MV-128363-6/EG-2016 Dílčí smlouva č. 5 k Rámcové smlouvě na poskytování služeb do konce roku 2016 (pdf, 6 MB)
MV-128363-5/EG-2016 Dílčí smlouva č. 4 k Rámcové smlouvě na poskytování služeb do konce roku 2016 (pdf, 6 MB)
MV-128363-4/EG-2016 Dílčí smlouva č. 3 k Rámcové smlouvě na poskytování služeb do konce roku 2016 (pdf, 5,8 MB)
MV-135322-6/SIK6-2016 Kupní smlouva - nákup akumulátorů 2016 (pdf, 511 kB)
MV-135661-3/EG-2016 Smlouva o dílo - vypracování plánu zvládání rizik a priorit, odpovědné osoby, upřesňující popisy opatření, finanční, lidské a informační zdroje a termíny (ASSECO) (pdf, 47,8 MB)
MV-49333-21/SIK6-2016 Kupní smlouva - Nákup diskového pole pro ZVS (pdf, 845 kB)
MV-23630-307/OKB-2015 Rámcová smlouva na pořizování licencí k produktům VMware a souvisejících služeb (pdf, 14,1 MB)
MV-103304-5/KAP-2016 Kupní smlouva - nákup technických prostředků, poskytnutí záruky a servisní podpory (pdf, 2,2 MB)
MV-23673-101/EG-2016 Smlouva o poskytování služeb - Zajištění provozu Informačního systému Registru služeb (pdf, 1,2 MB)
MV-91599-4/EG-2016 Smlouva o poskytování služeb - Ověření identity pomocí testovacího prostředí SZR (pdf, 2,7 MB)
MV-20023-367/EG-2010 Smlouva o poskytování služeb - Interaktivní personální portál pro potřeby zaměstnanců ve veřejné správě (PePo) (pdf, 1,6 MB)
MV-66043-5/EG-2016 Smlouva o dílo - Analýza konceptu rozvoje aplikace procesního řízení ve veřejné správě (pdf, 10,6 MB)
MV-89482-15/EG-2016 Smlouva o dílo - Mobilní aplikace pro Portál veřejné správy (pdf, 9,6 MB)
MV-23673-27/EG-2016 Smlouva o dílo - Znalecký posudek na veřejnou zakázku Spolupráce při zabezpečení provozu Informačního systému registru smluv mezi MV a Kraji (pdf, 34 MB)
MV-47616-4/EG-2016 Smlouva o expertní činnosti v rámci projektu implementace zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (pdf, 11,7 MB)
MV-74596-4/EG-2016 Smlouva o poskytnutí konzultačních služeb v rámci přípravné činnosti geoinformačního systému infrastruktury sítí (NAKIT) (pdf, 23,4 MB)
MV-23673-69/EG-2016 Smlouva o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv (pdf, 9,6 MB)
MV-106285-10/KAP-2016 Prováděcí smlouva č. 1 k Ramcové smlouvě - zajištění formulářových řešení 602XML (pdf, 7,8 MB)
MV-58858-31/VZ-2016 Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě - zajištění formulářových řešení 602XML (pdf, 1,1 MB)
MV-58858-27/VZ-2015 Rámcová smlouva - zajištění formulářových řešení 602XML (pdf, 10,4 MB)
MV-91455-12/SIK6-2016 Smlouva o poskytování služeb - Technická podpora, údržba, servis a rozvoj HW a s ním souvisejících programových prostředků infrastruktury TEC-OCIS (pdf, 11,7 MB)
MV-79573-24/KAP-2016 Rámcová smlouva na poskytování služeb do konec roku 2016
MV-65692-12/VZ-2016

Smlouva o poskytnutí služeb - Podpora AIS-SE 2016-2017 (pdf, 2,4 MB)

MV-42493-1/SIK6-2015

Smlouva na službu - Dodávání osobních dokladů vydávaných v působnosti MV, včetně systému zpracování žádostí, pořizování a zpracování dat (pdf, 1,9 MB)

MV-50853-14/KAP-2016 Smlouva o dílo - Znalecký posudek na CMS-KIVS a ITS-NGN (pdf, 3,8 MB)
MV-6782-14KAP-2016 Smlouva o poskytnutí užívacích práv k literárním dílům v elektronické podobě (pdf, 2 MB)
MV-50815-4/KAP-2016 Smlouva o poskytnutí odborných konzultací - výstupy CzechPOINTu (pdf, 3,3 MB)
MV-47274-6/SIK6-2016 Smlouva o poskytování služeb - Podpora Adobe LiveCycle ES na období 2016-2018 (pdf, 1,4 MB)
MV-145371-97/SIKT-2013 Rámcová smlouva na poskytnutí licencí k softwarovým produktům IBM a souvisejících služeb
MV-168598-3/EG-2015 Smlouva o expertní činnosti - metodika k výkladu a aplikaci zákona č. 340/2015 Sb. (pdf, 1,6 MB)
MV-23673-8/EG-2016 Smlouva o dílo - dodávka SW pro registr smluv (pdf, 10,1 MB)
MV-178707-5/SIK6-2015 Prováděcí smlouva č. 2015/079 k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům Microsoft (pdf, 248 kB)

MV-181040-3/KAP-2015

Smlouva o dílo - Zpracování znaleckého posudku (Beneš) (pdf, 3,5 MB)
MV-88765-32/SIK6-2013

Prováděcí smlouva o poskytnutí služeb - Zajištění podpory systémů eSSL resortu MV (pdf, 2,5 MB)

MV-149212-38/SIK6-2014 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pořízení nebo zhodnocení licencí včetně maintance a rozšíření systému eSSL MV o nové funkcionality (pdf, 164 kB)
MV-178646/OSM-2015 Smlouva o dílo - vytvoření dokumentu Analýza pro zavedení systému energetického managementu v resortu MV (pdf, 489 kB)
MV-174882-6/LG-2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb - eSbírka a eLegislativa (pdf, 589 kB)
MV-21599-4/EG-2015 Smlouva o poskytování konzultačních služeb - Pilotní ověření standardizace (agenda A121 ŽP) (pdf, 256 kB)
MV-25056-4/EG-2015 Smlouva o poskytování konzultačních služeb - strategie eGovernmentu (pdf, 856 kB)
MV-25056-6/EG-2015 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování konzultačních služeb - strategie eGovernmentu (pdf, 346 kB)
MV-52124-4/EG-2015 Smlouva o dílo - zpracování podkladových dat a analýza (pdf, 735 kB)
MV-83371-4/EG-2015 Smlouva o dílo - zpracování výkladových podkladů norem ČSN (pdf, 853 kB)
MV-85020-4/EG-2015 Smlouva o dílo - analýza, vytvoření standardu agendy a metodiky vyhodnocování, dodání SW (pdf, 5,3 MB)
MV-102167-16/EG-2015 Smlouva o dílo - Analýza variant budoucího provozního modelu ISDS (pdf, 802 kB)
MV-103014-4/EG-2015 Smlouva o poskytování služeb - praktické ověření výstupů PMA v podmínkách MÚ v Břeclavi (pdf, 2,1 MB)
MV-141071-4/EG-2015 Smlouva o dílo - znalecký posudek k posouzení ceny za maintenance informačních systémů ISoISVS a ISDP (pdf, 1 MB)
MV-161871-17/KAP-2015 Smlouva o poskytnuti licence k užití elektronická databáze literarních děl (pdf, 1,7 MB)
MV-156197-10/SIK6-2015 Smlouva - Nákup přepisovatelných LTO dat pásek (pdf, 513 kB)

MV-103008-57/EG-2014

Smlouva o realizaci projektu - Pilotní ověření standardizace - Agenda 121: živnostenské podnikání (pdf, 31,9 MB)

MV-119035-15/EG-2015 Smlouva o dílo - Dodání analytických prací a vytvoření tří interaktivních formulářů na portávu veřejné správy (pdf, 37,2 MB)
MV-169130-3/EG-2015 Smlouva o dílo - Analýza funkčnosti mobilní aplikace "Co dělat když" (pdf, 240 kB)
MV-168598-3/EG-2015 Smlouva o dílo - Analýza proveditelnosti pořízení řešení - Jednotného nástroje VS pro tvorbu elektronických formulářů (pdf, 234 kB)
MV-123674-3/EG-2015 Smlouva o dílo - Reklamní spot pro propagaci a osvětu činnosti eGovernmentu (pdf, 235 kB)
MV-167013-7/KAP-2015 Smlouva o dílo - Formulář RT (pdf, 6,7 MB)
MV-127994-5/SIK6-2015 Smlouva - Systém výkladových stanovisek (pdf, 16,6 MB)
MV-49108-14/SIK6-2015 Kupní smlouva na ethernetové přepínače a optoelektronické převodníky (pdf, 811 kB)
MV-130918-4/SIK6-2015 Kupní smlouva na náhradní díly - pro servery / SUN (pdf, 1,2 MB)
MV-1607-24/SIK6-2015 Smlouva o poskytnutí služeb - Podpora AIS-SE 2015-2016 (pdf, 2,1 MB)
MV-31906-9/KAP-2015 Smlouva o dílo - Formulář CRZ (pdf, 6,7 MB)
MV-123303-8/OBP-2015 Smlouva o poskytnutá služeb - Překlad mezinárodní srovnávací studie (pdf, 2,8 MB)
MV-149212-26/SIK6-2014 Upgrade modulů systému el. spisové služby MV (pdf, 4 MB)
MV-105705-5/OAM-2015 Smlouva na zajištění překladatelských služeb (OAMP) (pdf, 274 kB)
MV-109521-7/SIK6-2015 Pronájem serveru pro porovnání dat mezi ČR a SR (pdf, 861 kB)
MV-97846-19/VZ-2015 Smlouva o dílo - Formulář Czech POINT pro čerpání údajů správních evidencí (pdf, 8,2 MB)
MV-50760-16/VZ-2015 Smlouva na zajištění nákupu a instalace Hardware platformy pro autentizaci a identifikaci Moris 2.0 (pdf, 4,4 MB)
MV-135761-151/OKB-2013 Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům Microsoft (č.MV-135761-117/SIKT-2013) (pdf, 3,2 MB)
MV-5651-358/KAP-2010 Smlouva o dílo - Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS (ITS NGN)
MV-100249-10/KAP-2015 Smlouva o dílo - Formulář pro výpis z CRŘ do prostředí CzechPOINT (pdf, 5 MB)
MV-59572-12/VZ-2015 Úprava aplikací AIS SE (pdf, 18 MB)
MV-5160-2/KAP-2014 Smlouva o dílo - znalecký posudek od Grant Thornton Valutations (pdf, 3,4 MB)
 - vztahující se ke smlouvě MV-137277-24/KAP-2014
MV-137277-24/KAP-2014

Smlouva o dílo - o rozvoji a podpoře provozu Informačního systému zvláštního pracoviště (pdf, 5 MB)
 - od prosince 2014 zveřejněna v systému E-ZAK

MV-30315-24/VZ-2014 Smlouva - Centrální prvky sítí LAN - doplnění (pdf, 1,1 MB)
MV-28327-44/KAP-2015 Smlouva o dílo - kreativní zpracování informační kampaně k CMS-KIVS (pdf, 6,3 MB)
MV-82153-3/KAP-2015 Smlouva o dílo - zpracování znaleckého posudku k CMS-KIVS (pdf, 2,9 MB)
MV-12812-156/OBP-2014 Smlouva o dílo - Výroba a dodání audiovizuálního díla - "Zvládání ne/standardních situací Asistenta prevence kriminality a prezentace technik vyjednávání a získávání protějšků v mezních situacích - DVD s obsahem instruktážního videa" (pdf, 1,7 MB)
MV-10127-73/VZ-2013

Smlouva o zabezpečení přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu, volných kruhových ploch a dalších prací na státních hranicích (pdf, 2,6 MB)

MV-33580-126/VZ-2012 Rámcová a prováděcí smlouvy v projektech IOS-OPLZZ
MV-149676-15/OPR-2014 Smlouva o zabezpečení kurzu - Hacking (pdf, 10,2 MB)
MV-149676-13/OPR-2014 Smlouva o zabezpečení kurzu - Exchange server (pdf, 8,3 MB)
MV-85994-3/NS-2015 Smlouva o posouzení novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (pdf, 845 kB)
MV-90434-257/OP-2013 Dodatek č. 1 ke smlouvě o Podpoře při práci s cílovou skupinou a mentory v rámci projektu Asistent prevence kriminality (pdf, 391 kB)
MV-90434-157/OP-2013 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Podpoře při práci s cílovou skupinou a mentory v rámci projektu Asistent prevence kriminality (pdf, 755 kB)
MV-169152-25/EKIS-2014 Dodatek č. 8 ke smlouvě o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systému EKIS (pdf, 3,2 MB)
MV-169152-15/EKIS-2014 Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systému EKIS (pdf, 3,5 MB)
MV-12812-110/OP-2014 Výroba a odvysílání audiovizuálního díla v celostátním vysílání televize - klíčová aktivita projektu ESF OP LZZ "Asistent prevence kriminality II." reg. č. CZ.1.04/3.3.00/C5.0001 (pdf, 1,5 MB)
MV-42584-210/KAP-2014 Smlouva CMS 2.0 (CMS-KIVS) s přílohami a dodatky
MV-149676-14/OPR-2014 Smlouva o zabezpečení kurzu - programovací jazyk Java (pdf, 7,5 MB)
MV-92853/14/OPR-2014 Smlouva na zabezpečení školícího programu III. pro praktické využití MS Project při řízení projektu (pdf, 2,1 MB)
MV-2879-9/SIK6-2015 Kupní smlouva na nákup procesorových desek pro servery SUN Microsystems (pdf, 8,8 MB)
MV-59798-3/NS-2015 Smlouva o dílo - návrh vyjádření pro ÚOHS a návrh písemného rozhodnutí (pdf, 839 kB)
MV-6754-11/KAP-2015 Kupní smlouva - disky, NAS server a příslušenství (pdf, 3,4 MB)
MV-32690-8/SP-2013

Smlouva o proškolení zaměstnanců MV ČR - Cisco (pdf, 318 kB)

MV-7228-7/SP-2015 Smlouva o zajištění a realizaci Školení pro operátory TCE 671 (pdf, 320 kB)
MV-10020-10/KAP-2015 Smlouva o dílo - Bezpečnostní úprava JIP (pdf, 4,5 MB)
Číslo 2015 / 309

Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky (pdf, 338 kB)

MV-49038-7/OAM-2014 Smlouva o poskytování sociálních a asistenčních služeb přesídleným krajanům (pdf, 155 kB) 
MV-60666-24/LG-2010

Účastnická smlouva o poskytování veřejně dostupných elektronických komunikací se společností Telefónica O2 (pdf, 15,9 MB)

MV-5986-25/LG-2014 Smlouva o dílo - znalecký posudek Apogeo Esteem (pdf, 1,8 MB)
MV-67232-83/LG-2010 Smlouva o poskytování služeb - Microsoft (pdf, 7,2 MB)
MV-13286-7/LG-2013 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Deloitte (pdf, 2,3 MB)
MV-128293-x/ODK-2014 Poskytování poradenských a konzultačních služeb (pdf, 286 kB)
SOALT/642/2015 Smlouva o poskytováni služeb v oblasti výpočetní techniky SOALT/642/2015 (pdf. 2,9 MB)
MV-154197-7/OAM-2014 Smlouva o zajištění ozdravného pobytu dětí z Ukrajiny v ČR (pdf, 1,3 MB)
SOALT/5714/2014 Prováděcí smlouva č. SOALT/5714/2014 k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům Microsoft č.MV-135761-117/SIKT-2013 (pdf, 1 MB)
ST_15-32068_00-00 Smlouva o dodávce tepelné energie (pdf, 1,8 MB)
MV-125686-27/VZ-2014 HW a SW podpora diskových polí Sun StorageTek ST9985V (pdf, 2,5 MB)
MV-125688-26/VZ-2014

Technická podpora HW a SW - technologie SUN Microsystems (pdf, 3,3 MB)
 - Dodatek č. 1 (pdf, 11,4 MB)

MV-91000-62/SC-2008

Smlouva o dílo na architekturu informačního systému Registru obyvatel (pdf, 20,1 MB)

MV-119311-22/VZ-2014

Smlouva o poskytování právních služeb (pdf, 3,7 MB)

MV-9999-8/OP-2015 Smlouva o dílo - Mezioborovým vzděláváním ke zvýšení bezpečnosti seniorů (pdf, 443 kB)
MV-1607-7/SIK6-2015 Smlouva o poskytování služeb - Podpora AIS SE (pdf, 5,6 MB)
ZM-318-3/VZ-2004

Smlouva o podávání a přepravě Profi balíků (pdf, 3,3 MB)

MV-141558-8/KAP-2014 Smlouva o dílo - SW modul pro ověření certifikátů podpisů (pdf, 7,5 MB)
MV-111405-12/KAP-2014 Smlouva o dílo - Dodávka a implementace formulářů Czech POINT (pdf, 7,1 MB)
MV-152543-6/EKIS-2014 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systému EKIS (pdf, 3,3 MB)
SOALT/5305/2014 Nájemní smlouva se servisními službami (pdf, 1,7 MB)
SOALT/5432/2014 Kupní smlouva - dodávka ADOBE Acrobat professional 11 czech full (pdf, 1,1 MB)
SOALT/4354/2014 Smlouva o dílo - Výměna oken v SOkA Semily (pdf, 3,6 MB)
MV-122839-9/SIK6-2014 Technická podpora HW a SW - technologie SUN Microsystems (pdf, 3,2 MB)
MV-122876-9/SIK6-2014 HW a SW podpora diskových polí Sun StorageTek ST9985V (pdf, 2,3 MB)
MV-150033-5/SIK6-2014 Zajištění maintenance, technické podpory a údržby programového produktu
Adobe LiveCycle ES (4)
(pdf, 2,1 MB)
MV-102817-4/SIK6-2014 Podpora migrace RRČ do AIS3 (pdf, 1,4 MB)
MV-120725-4/SIK6-2014 Pořízení licencí GINIS (pdf, 910 kB)
MV-115273/OSM-2014 Zahradnické služby Praha, ul. Evropská (pdf, 710 KB)
MV-104994-4/SIK6-2014 Servis a technická podpora UPS (pdf, 1,6 MB)
MV-51667-5/SIK6-2014 Pořízení licence VMware (pdf, 510 kB)
MV-90434-85/OP-2013 Dodávka SIM karet a dobíjecích kupónů pro cílovou skupinu v projektu
Asistent prevence kriminality II
MV-86621-7/SIK6-2014 Pořízení licence CloverETL Designer (pdf, 860  kB)
SOALT/650/46/2014

Smlouva o dílo (vybudování vodovodní a kanalizační přípojky) (pdf, 2,7 MB)

SOALT/651/32/2014 Smlouva o dílo (rekonstrukce výměníkové v SOkA Most) (pdf, 3,5 MB)
SOALT/3321/2014 Smlouva o dodávce stravovacích poukázek (pdf, 1,4 MB)
Smlouva o poskytování služeb (pdf, 632 kB)
SOALT/3664/2013

Smlouva o dílo (rekonstrukce výtahu) (pdf, 2,7 MB)

SOALT/3308/2014 Kupní smlouva (kovové policové regály) (pdf, 2,8 MB)
MV-21561-69/VZ-2014 Podpora řízení a administrace projektu Asistent prevence kriminality II. (pdf, 1,4 MB)
MV-21561-68/VZ-2014 Podpora při práci s cílovou skupinou a s mentory (pdf, 1,4 MB)

MV-2371-17/VZ-2014
MV-50040-6/SIK6-2014

Smlouva o poskytování služeb - ALWIL (pdf, 6 MB)
MV-66810-24/OPR-2014 Smlouva na dodávku předmětů pro zajištění publicity projektu ERP
MV-77387-82/OPR-2013

Smlouva k provedení Školicího programu II. pro podporu efektivní realizace projektů
- Ekonomická a účetní problematika projektu

MV-102947-58/OPR-2013 Smlouva o provedení analýzy současné úrovně manažerských znalostí a dovedností,
tvorbu metodik vzdělávacích kurzů, realizaci kurzu pro specialisty-lektory P ČR, realizaci
pilotních modulů pro ověření vytvořených metodik
MV-73558/OP-2014 Administrativní podpora projektu mezioborovým vzděláváním ke zvýšení
bezpečnosti seniorů
(pdf, 1,7 MB)
MV-81911-5/EKIS-2014 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje
systému EKIS
,  č. j. MV-73558-10/EKIS-2012 (pdf, 2,1 MB)
Smlouva o poskytování poradenských služeb  (pdf, 5 MB)
SOALT/3101/2014 Smlouva o dílo - TECHNICOM, s. r. o. (pdf, 2,2 MB)
SOALT/2232/2014 Smlouva o dílo  - Oprava střechy v SOkA Česká Lípa (pdf, 2,5 MB)

Rámcová smlouva - Zajištění potřeb softwarové podpory pro produkty Microsoft (pdf, 8,48 MB)

MV-44131-11/SIK6-2014 Smlouva o dílo - Převod dat z AČR do RRČ a úpravy eGON služeb E158,
E159 a E160
 (pdf, 5,82 MB)
MV-102950-38/OPR-2013 Smlouva na provedení Kurzu MMPI-2 pro potřeby Policie ČR
a Semináře MMPI-2 v praxi
(pdf, 2,98 MB)
MV-48562-5/SIK6-2013
MV-48562-18/SIK6-2013

Kupní smlouva - Doplnění technických zařízení do TEC-OClS (pdf, 1,1 MB)

Kupní smlouva - Nákup HW komponentů (pdf, 850 kB)

MV-41485-29NZ-2013 Smlouva o technické podpoře (pdf, 2,3 MB), Dodatek č. 1 (pdf, 920 kB)
MV-7109-7/SIK6-2013 Smlouva o dílo - provedení kompletní analýzy zapojení a užívaných protokolů Storage Area
Network (SAN), návrh optimalizace SAN a realizace navržené optimalizace SAN ve výpočetních
střediscích MV v Praze, dodání harmonogramu konfigurace SAN s definovanými dílčími etapami, provedení konfigurace SAN.
(600 kB)
MV-36002-6/SIK6-2013 Smlouva na dodávku SW licencí GlassFish Server a poskytování technické podpory dodaného SW (pdf, 3,7 MB)
MV-17283-14/SIK6-2013 Smlouva o poskytování technické podpory (3,2 MB)
MV-90603-16jVZ-2013 Rámcová smlouva  - Zajištění podpory systém II elektronické spisové služby resortu MV (pdf, 12,5 MB),
MV-73558-10/EKIS-2012

Smlouva o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systému EKIS (pdf, 15 MB) + příloha 1 (pdf, 12,3 MB), příloha 2 (pdf, 8,2 MB), příloha 3 (pdf, 12,3 MB), příloha 4 (pdf, 6,16 MB), příloha 5 (pdf, 6,74 MB), příloha 6 (pdf, 6 MB), příloha 7 (pdf, 1,76 MB), příloha 8 (pdf, 2,09 MB)
+ dodatek č. 1 (1,97 MB), dodatek č. 2 (pdf, 2,15 MB), dodatek č. 3 (pdf, 2 MB), dodatek č. 4 (pdf, 2,4 MB)

MV-77389-38/KAP-2013 Smlouva o zabezpečení Školícího programu II. pro podporu efektivní realizace projektů, Procesní řízení aplikované při realizaci projektu (pdf, 11,5 MB) + dodatek č. 1 (pdf, 354 kB) + dodatek č. 2 (pdf, 378 kB) + dodatek č. 3 (pdf, 1,38 MB)
MV-77389-63/OPR-2013 Smlouva k provedení Školícího programu I. - strategické řízení (pdf, 7,22 MB)
MV-41807-1/OPR-2014 Smlouva na realizaci interaktivních sebezkušenostních tréninků (pdf, 2,95 MB) + dodatek č. 1 (pdf, 265 kB)
Příloha 1 (pdf, 8,05 MB)
Příloha 2 (pdf, 6,64 MB)
Příloha 3 (pdf, 7,46 MB)
Příloha 4 (pdf, 9,43 MB)
Příloha 5 (pdf, 662 kB)
MV-102946-54/OPR-2013

Smlouva na provedení kurzu Realizace vzdělávacích kurzů v oblasti provádění a vyhodnocení způsobilosti osob a zkušebních postupů (pdf, 845 kB)
Příloha 1 (pdf, 6,64 MB)
Příloha 2 (pdf, 305 kB)
Příloha 3 (pdf, 987 kB)

MV-104954-113/OPR-2013

Smlouva o zabezpečení certifikovaného kurzu PRINCE2 (pdf, 6,78 MB)
+ dodatek č. 1 (pdf, 1,21 MB)
+ dodatek č. 2 (pdf, 487 kB)
+ dodatek č. 3 (pdf, 650 kB)

ZSM-1-23-3-2/OCN-2014 Smlouva o zhotovení stejnokrojů pro APK II. (pdf, 1,59 kB)
SOALT/2198/2014 Kupní smlouva - dodávka archivních obalů (pdf, 1,38 MB)
Smlouva o vydání publikace (pdf, 435 kB)
MV-3608-54/VZ-2014 Kupní smlouva na dodávky originálních spotřebních materiálů (pdf, 1,5 MB)
SOALT/320/2014 Smlouvu o poskytování datových a hlasových služeb (pdf, 1,96 MB) + příloha smlouvy (pdf, 709 kB)
MV-45329-1/OAM-2014 Smlouva o poskytování sociální asistence – MEDEVAC (pdf, 1,7 MB)
MV-47075-74/VZ-2012 Nájemní smlouva se servisními službami (pdf, 1,75 MB)

EL2013071826

PL2013071823

Dodávky elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí (pdf, 2,26 MB)
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630MWh (pdf, 2,21 MB)

Smlouva o poskytování sociální asistence pro syrské pacienty a jejich doprovod v programu MEDEVAC (pdf, 74 kB)
SOALT/3305/2013

Dodávka výpočetní techniky (ALWIL Trade) (pdf, 1,8 MB) 

+ Dodatek (pdf, 510 kB)

MV-74864-39/VZ-2013 Dodávky originálních spotřebních materiálů (CS Data) (pdf, 1,4 MB)
07/2012-SOALT

Změna zastřešení objektu - Chládek a Tintěra (pdf, 1,5 MB)

+ Dodatek 1 (pdf, 357 kB)
+ Dodatek 2 (pdf, 349 kB)
+ Dodatek 3 (pdf, 377 kB)

MV-54779-37/LG-2013 Smlouvu o poskytování služeb (pdf, 12,6 MB)
SOALT/1723/2013 Kupní smlouva na obaly pro archivaci dokumentů mezi SOA v Litoměřicích a dodavatelem EMBA, spol. s r. o. (pdf, 2,89 MB)
--- Smlouva o poskytování provozní podpory informačního systému VadeMeCum/ProArchiv - Bach system, s. r. o. a SOA v Litoměřicích (pdf, 1,6 MB)
SOAT-3173/2013 Závěrkový list na dodávku zemního plynu mezi Státním oblastním archivem v Třeboni a CENTROPOL ENERGY, a. s. (pdf, 825 kB), Závěrkový list na dodávku elektřiny mezi Státním oblastním archivem v Třeboni a CENTROPOL ENERGY, a. s. (pdf, 1,1 MB)
SOAT-2239/2013 Smlouva o dílo, mezi SOA Třeboň a firmou JK-STAVPROJEKT, s r.o. (zhotovení projektové dokumentace stavebních úprav objektu čp.137 v Třeboni) (pdf, 930 kB)
SOAT-2238/2013 Smlouva o dílo, mezi SOA Třeboň a firmou JK-STAVPROJEKT, s r.o. (zhotovení projektové dokumentace stavebních úprav objektu čp.139 v Třeboni) (pdf, 2,30 MB)
--- Smlouva mezi mezi SOA v Třeboni a United Energy Tradlng, a. s. - Dodávka eleklřiny v rámci sdružených sIužeb dodávky (pdf, 1 MB)
SOAT-04962/2012 Smlouva o dílo mezi SOA v Třeboni a ELZY, spol. s r. o., - "Zřízení systému EPS ve SOA v Třeboni - pobočky Český Krumlov a Jindřichův Hradec" v objektu SOA Jindřichův Hradec (pdf, 1 MB)
Smlouva o dílo mezi SOA v Třeboni a ELZY, spol. s r. o., - "Zřízení systému EPS ve SOA v Třeboni - pobočky Český Krumlov a Jindřichův Hradec" v objektu Depozitář Otín (pdf, 1 MB)
MV-55898-25/MST-2012 Logistické zajištění realizace vzdělávacích projektů "Basic PC and Internet Course", Kenya, Nairobi 2012 (pdf, 6,4 MB)
1440 Smlouva o dílo mezi SOA v Třeboni a Svět oken, s. r. o. - realizace výměny výplní otvorů v objektu depozitáře SOA Jindřichův Hradec - Bebelovka, Otín u Jindřichova Hradce 87 (pdf, 554 kB)
MV-73729-52/OAM-2012 Smlouva o poskytování lékařské péče pacientům ze Sýrie zařazeným do programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) (pdf, 90 kB)
MV-73729-45/OAM-2012 Smlouva o poskytování sociální asistence (pdf, 70 kB)
Smlouva o dílo mezi SOA v Třeboni a Elzy, s. r. o. - "Zřízení systému EPS ve Státním oblastním archivu v Třeboni - pobočce Jindřichův Hradec. Jedná se o prostory užívané v objektu Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci" (pdf, 1,25 MB)
909000874

Smlouva o dílo na provedení stavby "Stavební úpravy objektu č. p. 143 areálu bývalého kláštera augustiniánů v Třeboni 1. etapa (pdf, 3,1 MB)
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (pdf, 229 kB)
Dodatek č. 4 ke smlouvě (pdf, 350 kB) 

MV-91565/OP-2012
4201/2012 Smlouva o dílo - Státní oblastní archiv v Třeboni, zřízení systému EPS v SOA v Třeboni - pobočce Český Krumlov (pdf, 1,5 MB)
909000-802 Smlouva o dílo - Státní oblastní archiv v Třeboni, napojení plynových kotlů (pdf, 570 kB)
01838/2012 Smlouva o dílo - Státní oblastní archiv v Třeboni, výměna plynových kotlů (pdf, 3 MB)
MV-89337/SIK5-2012 Rozvoj informačního systému o informačních systémech ve veřejné správě 2012 (T002/12/V00000420)
MV-89339/SIK5-2012 Rozvoj informačního systému Datové prvky 2012 (T002/12/V00000462)
SOALT/3463/2012 Smlouva na zajištění stravování formou měsíčních dodávek stravenek (pdf, 1 MB)
 EL2012062126 Smlouva na dodávku elektřiny v rámci sružených služeb dodávky elektřiny v napěťovéhladině nízkého napětí (pdf, 2 MB)
PL2012062124 Smlouva na dodávku zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh (plyn - maloodběr) (pdf, 2,3 MB)
02/2012-SOALT

Smlouva - oprava terasy SokA Liberec, oprava stávající hydroizolace (pdf, 2,5 MB)
Dodatek ke smlouvě č. 1 (pdf, 488 kB)
Dodatek ke smlouvě č. 2 (pdf, 604 kB)

MV-73729-18/OAM-2012 Smlouva o poskytování sociální asistence (pdf, 83 KB)
MV-73729-19/OAM-2012 Smlouva o poskytování a úhradě zdravotní péče (pdf, 67 kB)
MV-47922-12/OAM-2012 Smlouva o realizaci ozdravného pobytu japonských dětí pocházejících z oblasti postižené zemětřesením a tsunami a vystavených radioaktivnímu záření (pdf, 270 kB)
MV-57256/SIK5-2012 Zprovoznění videokonference v Situačním a informačním centru MV
(ID=T004/12V/00000118)
MV-72278-10/OAM-2012

Smlouva o poskytování a úhradě zdravotní péče (pdf, 730 kB)

MV-72278-9/OAM-2012 Smlouva o poskytování sociální asistence (pdf, 256 kB)
MV-72278-6/OAM-2012 Smlouva o poskytování lékařské péče pacientům z Myanmaru/Barmy
zařazeným do programu humanitárních evakuací zdravotně postižených
obyvatel (MEDEVAC)
(pdf, 335 kB)
MV-48103-9/OAM-2012 Smlouva o poskytování sociální asistence (pdf, 248 kB)
MV-41176-18/OAM-2012 Smlouva o poskytování lékařské péče pacientům z Libye
zařazeným do programu humanitárních evakuací zdravotně postižených
obyvatel (MEDEVAC)
(pdf, 132 kB)
MV-51100/SIK5-2012 Programový prostředek Gwava Retain (ID=T004X/12V/00000023)
MV-18602/VZ-2012 Zajištění podpory informačního systému elektronické spisové služby MV
pro roky 2012-2013
MV-47922-11/OAM-2012 Objednávka letenek pro děti postižené cunami a radioaktivním ozářením (pdf, 20 kB)
01/2012-SOALT Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních
a komunikačních technologií
 (pdf, 2,4 MB)
MV-34178-6/NS-2012 Smlouva o poskytnutí zadavatelské činnosti a poskytování konzultačních služeb
a služeb metodické podpory
MV-42849/VZ-2012 Rozšíření poskytování stávajících služeb podpory ekonomického informačního
systému Ministerstva vnitra – příprava na integraci HZS do ekonomického
informačního systému Ministerstva vnitra
ŠÚZR-209-11/2011 Zařízení SKID CAR
MV-16467/VZ-2012 Provoz a správa centrály systému Czech POINT – 1. pololetí 2012 (pdf, 120 kB)

MV-2910-10/MST-2012

Smlouva o poskytnutí ubytovacích a stravovacích služeb a konferenčních
prostor pro účely konání mezinárodní konference ministrů vnitra v rámci
českého předsednictví Salcburského fóra v prvním pololetí roku 2012
(pdf, 280 kB)
Smlouva o svozu a rozvozu poštovních zásilek (pdf, 481 kB)
ZM-24/VZ-2002 Smlouva o zabezpečování přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu,
volných kruhových ploch a umisťování zařízení upozorňujících na průběh
státních hranic
(pdf, 6,7 MB)
MV-56978/P-2011 Implementace vízového kodexu do Národního vízového systému České republiky
(pdf, 206 kB)

vytisknout  e-mailem