Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úvod do problematiky obecní (městské) policie

Náplň činnosti obecní policie, resp. strážníka

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona:
 1. přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
    
 2. dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
    
 3. dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
    
 4. se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
    
 5. se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
    
 6. se podílí na prevenci kriminality v obci,
     
 7. provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
     
 8. odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
     
 9. poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra České republiky na požádání údaje o obecní policii.


Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství

vytisknout  e-mailem