Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Útvary sekce ekonomiky a provozu

S E K C E   E K O N O M I K Y   A   P R O V O Z U

Ing. Vilibald Knob

náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu

Kancelář náměstka ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu

Ředitelka: JUDr. Marcela Wainerová

Adresa:
Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4

Tel.: 974 816 501-2
Fax: 974 816 509
E-mail: nmvesf@mvcr.cz

Ekonomický odbor

Ředitelka: Mgr. Iva Havelková

Sídlo:
Na Pankráci 72, Praha 4
Adresa:
Ministerstvo vnitra
ekonomický odbor
poštovní schránka 21/EKO
170 34 Praha 7

Tel.: 974 849 200
fax: 974 849 267
email: eko@mvcr.cz

Odbor veřejných zakázek

Ředitelka: Mgr. et Mgr. Lenka Přibová

Odbor účetnictví a statistiky

Ředitel: Ing. Lukáš Poutník, Ph.D.

Adresa:
Ministerstvo vnitra
odbor účetnictví a statistiky
Na Pankráci 72
140 21 Praha 4
P.O.BOX: 155/US

Tel.: 974 849 640
sekretariát: 974 849 206
email: ous.sekr@mvcr.cz

Odbor programového financování

Ředitel: Ing. Pavel Goš

Adresa:
Ministerstvo vnitra, odbor programového financování
Na Pankráci 72, Praha 4
P.O.BOX 155/OPF
140 21 Praha 4

Tel.: 974 849 800
email: opfsekr@mvcr.cz

Odbor správy majetku

Ředitel: Ing. Miroslav Konopecký

Sídlo:
Na Pankráci 72, Praha 4
Adresa:
Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, poštovní schránka 21/OSM,
170 34 Praha 7

Tel.: 974 849 353
email: osm@mvcr.cz

Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí

Ředitel: Mgr. David Votava

Tel.: 974 832 438

Odbor finančních mechanizmů a strukturálních fondů

Ředitel: RNDr. Ivo Ryšlavý

Adresa:
Ministerstvo vnitra, Jindřišská 34, 118 01 Praha 1

Tel.: 974 818 489
Fax: 974 818 491
Email: osf@mvcr.cz  

Samostatné oddělení strategií a ESIF

Vedoucí: Mgr. Iva Mittner Hejtmánková (pověřena řízením)

Adresa:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4

Tel.: 974 817 671
Email: jana.adamkova@mvcr.cz

Odbor projektového řízení

Ředitelka: Mgr. Iveta Kučerová

Adresa:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4

Tel.: 974 817 601
Fax: 974 817 630
Email: iveta.kucerova@mvcr.cz

Odbor provozu informačních
technologií a komunikací

Ředitel: Mgr. Bohdan Urban

Korespondenční adresa:
Ministerstvo vnitra - OPITK
Nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

Sídlo:
Ministerstvo vnitra - OPITK
Nagano III
U nákladového nádraží 3265/10
130 00 Praha 3

Tel.: 974 841 789
Fax: 974 841 055
E-mail: sekretariat5@mvcr.cz

Odbor centrálních informačních
systémů

Ředitel: Ing. František Varmuža

Adresa:
Ministerstvo vnitra, Olšanská 4, 130 27  Praha 3

Tel.: 974 841 676
Fax: 941 841 064
E-mail: frantisek.varmuza@mvcr.cz

Odbor provozu a rozvoje EKIS

Ředitel: Ing. Ivo Rosypal

Adresa:
Ministerstvo vnitra, pošt. přihr. 155/EKIS, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21  Praha 4

Tel.: 974 849 342
Fax: 974 849 678
E-mail: ivo.rosypal@mvcr.cz

  

vytisknout  e-mailem