Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Údaje požadované Ministerstvem vnitra o obecních/městských policiích - 2. ledna 2018

V souladu s ustanovením § 2 písm. i) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“), mají obecní/městské policie (dále jen „obecní policie“) povinnost poskytovat Ministerstvu vnitra údaje týkající se obecní policie. Rozsah požadovaných údajů je pak v souladu s § 27 odst. 4 zákona o obecní policii vymezen v § 17 vyhlášky č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.

Vzhledem k možnosti využití získaných údajů pro prezentaci výsledků činnosti obecních policií zejména ve Zprávě o bezpečnostní situaci v České republice za rok 2017 (a lhůtám pro její předložení vládě) bychom velmi uvítali, pokud by statistické údaje byly zaslány nejpozději do konce ledna 2018.

Za tímto účelem byla vypracována tabulka v programu MS Excel, kterou si mohou obecní policie uložit, vyplnit a zaslat zpět elektronicky na e-mailovou adresu straznik@mvcr.cz. Tabulku prosím zašlete zpět jako přiložený soubor ve formátu MS Excel, nekopírujte ji do textu e-mailu, do programu Word, ani ji nekonvertujte do formátu .pdf.

Tabulku je možné také vytisknout, vyplnit a zaslat v listinné podobě (výrazně preferovanou variantou je však zaslání e-mailem), a to na adresu:

Ministerstvo vnitra ČR
odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství
poštovní přihr. 21/OBP
Nad Štolou 3
170 34  Praha 7

Na výše uvedené kontakty je možné také zasílat případné dotazy související s touto problematikou.
 

   

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, 2. ledna 2018.

vytisknout  e-mailem