Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Účast spolků na územním řízení a obstrukční jednání

Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D., Šárka Bidmonová 

Shrnutí:

Článek se zaměřuje na otázky spojené s účastí spolků v územních řízeních. Ačkoli jsou „environmentální“ spolky hodnoceny z mnoha hledisek veřejností pozitivně, lze se často setkat s tvrzeními opačného charakteru. Spolkům bývá přisuzováno, že vystupují v řízeních účelově, dokonce má jejich činnost směřovat i k získání finančních výhod od investorů. Autorky se proto zaměřily na to, zda jsou tyto výtky podložené nebo se jedná o pouhé politické proklamace, které nemají oporu ve skutečném chování spolků v řízeních. Podstatná část článku je věnována analýze judikatury správních soudů týkající se účasti veřejnosti v územních (nejen) řízeních a zneužívání práv ze strany spolků za účelem zdržování výstavby a významných investic. Druhá část článku pak popisuje data získaná prostřednictvím žádostí o informace od stavebních úřadů o účasti spolků v územních řízeních v roce 2013. Z této části je patrné, že úřady nezjišťují systematicky data o participaci občanů na rozhodování v území; tato data dokonce nemají ani příslušná ministerstva.

 

Participation of associations in planning procedures and their obstruction

Summary:

         The Article focuses on participation of associations in planning procedures. Although the public considers the “environmental” associations to be positive phenomenon in many respects, there are also negative opinions. In these opinions, the associations´ participation in procedures is allegedly utilitarian, their activity is to be even focused on achieving financial benefits from the investors. The authors therefore concentrate on questions whether the objections are well-founded or they are only political declaration without being based on real practice of associations in procedures. Substantial part of the Article contains analysis of case-law of administrative courts relating to participation of the public in (particularly) planning procedures and to abuse of rights of associations in order to stall construction and important investments. The second part of the Article describes data obtained via application for information from building offices on participation of associations in planning procedures in 2013. It follows that offices do not survey systematically data on participation of citizens in decision-making within territory; moreover, even relevant departments do not have these data at the disposal.

vytisknout  e-mailem