Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Trávníčková, I.: Vliv hodnotových preferencí na organizovaný zločin

Souhrn (čes., angl., něm.) 

 

Trávníčková, I.
Vliv hodnotových preferencí na organizovaný zločin
SOUHRN

Hranice mezi normalitou a sociální deviací je ve společnosti tvořena obecně sdíleným názorem. Proto znalost aktuálních hodnotových preferencí představuje poznatky, které nahlíží na hodnoty jako na jeden ze základních faktorů možného porozumění společnosti a z kriminologického hlediska jako na možné riziko podporující vznik závažné trestné činnosti. Prezentovaná analýza názorů expertů potvrdila, že je nezbytné posuzovat význam hodnot a jejich dopadu ve společnosti a akcentovat je jako nástroj k posilování sociální soudržnosti.


Trávníčková, I.
The influence of value preferences on organised crime
SUMMARY

The borderline between normality and social deviation in society is formed by a generally shared opinion. The knowledge of contemporary value preferences therefore represents information, which views values as one of the basic factors for possible understanding of society, and from the criminological perspective as a possible risk supporting the occurrence of serious criminal activity. The presented analysis of expert opinions has confirmed that it is necessary to assess the influence of values and their effect in society and to accept them as a tool for strengthening social cohesion.


Trávníčková, I.
Wertepräferenzen beeinflussen über die organisierte Kriminalität
ZUSAMMENFASSUNG

 Die Grenzen zwischen Normalität und soziale Devianz in der Gesellschaft setzt sich aus allgemein geteilte Meinung gemacht. Daher ist die Kenntnis der aktuellen Wertepräferenzen der Kenntnisse, die den Wert als einer der grundlegenden Faktoren für mögliche Verständnis der Gesellschaft und kriminologische Aspekte als mögliches Risiko für die Entstehung von schweren Straftaten unterstützt sieht. Präsentiert Analyse der Gutachten bestätigt wird, ist es notwendig, die Bedeutung der Werte und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft zu bewerten und zu akzentuieren es als ein Werkzeug, um den sozialen Zusammenhalt zu stärken.

vytisknout  e-mailem