Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tisková zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality

říjen 2012 

Zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality (dále jen RVPPK) se konalo ve čtvrtek 25. října 2012 v budově Ministerstva vnitra na Letné. Jednání řídila ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra (dále jen OPK) Mgr. Jitka Gjuričová.
 
Na zasedání byly projednány následující příspěvky:
  1. Resocializace vězňů trochu jinak
  2. Programy prevence kriminality Karlovarského kraje, projekt Sokolov bezpečné město, Preventivně informační oddělení KŘ Policie ČR Ústeckého kraje a její další preventivní aktivity
  3. Osnova a harmonogram přípravy Zprávy o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015
Problematiku resocializace ve vězeňství a její současný stav v České republice přiblížila v zajímavém příspěvku PhDr. Alena Marešová z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Text najdete zde.
 
Podstatná část jednání byla věnována vystoupením koordinátorů a manažerů prevence kriminality v krajích České republiky. Za Karlovarský kraj přednesla své zkušenosti a poznatky vycházející z naplňování Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009 až 2011 (viz) Mgr. Šárka Benešová. Velitel Městské policie Sokolov Mgr. Petr Kubis představil projekt Sokolov bezpečné město a shrnul tak praktické zkušenosti MP z práce v sociálně vyloučených lokalitách. O činnosti preventivně informačního oddělení Krajského ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje hovořila por. Bc. Jana Matonohová. Její prezentace popisuje spolupráci P ČR při realizaci krajských programů prevence kriminality a další preventivní aktivity Policie ČR. Obě prezentace jsou k dispozici zde.
 
PhDr. Ivana Dostálová (OPK) seznámila přítomné s osnovou a časovým harmonogramem přípravy Zprávy o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2012 až 2015 za rok 2012 a vyzvala členy RVPPK k dodání podkladů za jejich resorty. Zpráva následně projde vnitroresortním a meziresortním připomínkovým řízením a po konečném schválení RVPPK bude předložena na jednání vlády.
 
Příští zasedání RVPPK se uskuteční ve čtvrtek 29. listopadu 2012.
 

Odbor prevence kriminality MV
Mgr. Květa Dočkalová

vytisknout  e-mailem