Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tisková zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality

Březen 2013 

Zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality (dále jen RVPPK) se konalo ve čtvrtek 28. března 2013 v budově Ministerstva vnitra na Letné. Jednání řídila ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra (dále jen OPK) Mgr. Jitka Gjuričová.      
 
Na zasedání byla projednána následující témata:
  • Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů – připravenost resortů na nabytí účinnosti zákona    
  • Aktuální témata trestní politiky
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách, školských zařízeních a v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a systém vzdělávání v dalších resortech
  • Projekt „Zvýšení kompetencí policistů a pracovníků samostatných samosprávných celků v oblasti prevence kriminality“
  • Program prevence kriminality pro rok 2013
  • Dotace pro NNO v rámci dotačních programů pro rok 2013
  • „Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 za rok 2012“
  • Plán činnosti RVPPK v roce 2013
O připravenosti resortů na nabytí účinnosti zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů hovořili zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva spravedlnosti, Probační a mediační služby ČR a Policie České republiky. Všechny resorty zpracovaly metodické materiály a chystají proškolování příslušných pracovníků. MS dále připravuje proces akreditací pro nestátní neziskové organizace, následně vznikne registr poskytovatelů služeb klientům. PMS ČR vytvořila síť 30 poradenských center pro oběti trestné činnosti po celé ČR, dalších 30 vznikne v nejbližší době.
 
Se zajímavými prezentacemi k aktuálním tématům trestní politiky, které obsahují i návrh na snížení recidivy,vystoupili ředite lPMS Mgr. Pavel Štern a Mgr. Dagmar Doubravová, ředitelka organizace Rubikon Centrum. Prezentace jsou dostupné zde a zde.
 
Zástupce MŠMT Ing. Radka Heřmánková referovala o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních, představitelka Národního ústavu pro vzdělávání Mgr. Adéla Zelenda Kupcová pak o vzdělávání pedagogických pracovníků v náhradní výchovné péči (NVP). Prezentace najdete také zde a zde. Systém vzdělávání v některých resortech zastoupených v RVPPK představili i zástupci Ministerstva obrany a Ministerstva zdravotnictví, PMS ČR a Rubikon Centra, o. s.
 
S přípravami vzdělávacího projektu „Zvýšení kompetencí policistů a pracovníků samostatných samosprávných celků v oblasti prevence kriminality, na který MV žádá finanční prostředky z ESF OPLZZ, seznámil Mgr. Radek Jiránek z OPK.
 
Dále členům RVPPK předložil výsledky jednání Komise RVPPK pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2013,která v březnu posuzovala žádosti o dotaci 163 samospráv s celkem 406 projekty s požadavkem na dotaci ve výši 92 833 083 Kč. Komise doporučila k podpoře 220 projektů podaných 116 žadateli – kraji a obcemi - ve výši 46 553 000 Kč (z toho 20 000 000,- Kč jsou investiční prostředky a 26 553 000,- Kč prostředky neinvestiční). Republikový výbor pro prevenci kriminality navržené dotace schválil. Přehled podpořených projektů najdete na webu MV zde.
 
PhDr. Olga Šifferová z OPK uvedla, že v rámci dotačního titulu „Prevence domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech“ pro rok 2013 dotační komise posuzovala 7 projektů a doporučila je podpořit celkovou částkou 1 435 000,- Kč. Více na webu MV
 
Závěrem jednání RVPPK schválil definitivní znění „Zprávy o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 za rok 2012“ k odeslání na zasedání vlády. Byl schválen také doplněný plán činnosti RVPPK na rok 2013, který najdete na webu MV.
 
Příští zasedání se koná 25. dubna 2013.
 
 
Odbor prevence kriminality
Mgr. Květa Dočkalová
 

vytisknout  e-mailem