Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tisková zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality

Říjen 2021 

Ministerstvo vnitra České republiky
odbor prevence kriminality

Tisková zpráva
říjen 2021


Pravidelné zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality – říjen 2021
Dne 21. října 2021 se konalo zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality (RVPPK), které mělo následující program:

  1. Prezentace kriminality a trestání v médiích – charakter a problémy – Institut pro kriminologii a sociální prevenci
  2. Informace o plnění akčního plánu Koncepce rozvoje probace a mediace k říjnu 2021 a průběžná informace k plánu na rok 2022 – Probační a mediační služba
  3. Představení praktických zkušeností z provozu programových center v ČR (projekt Probační a mediační služby "Zpátky do života") – Probační a mediační služba
  4. Informace o naplňování Koncepce vězeňství do roku 2025 a Akčního plánu pro rok 2020 a průběžná informace k plánu na rok 2021 – Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vězeňská služba ČR
  5. Různé

V úvodu informoval JUDr. Barbořík o hlasováních per rollam:
Schválení zaslání materiálu „Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022–2027 a změna Statutu Republikového výboru pro prevenci kriminality“ do vnitro/meziresortního připomínkového řízení (a k následnému předložení k projednání vládě ČR).
2) Plán činnosti RVPPK na 2. pololetí 2021 – dostupný na webu MV – https://www.mvcr.cz/clanek/rvppk-republikovy-vybor-pro-prevenci-kriminality.aspx.
K bodu 1. představila Mgr. Háková z IKSP projekt Prezentace kriminality a trestání v médiích, jehož cílem bylo analyzovat roli médií, konkrétně televizního zpravodajství (ČT, Nova, Prima), v procesu definování kriminality jako jednoho z rizik soudobé rizikové společnosti a také roli mediálního zobrazování kriminality v procesu legitimizování příslušných způsobů zvládání těchto rizik. V rámci projektu byla realizována i kvalitativní analýza divácké percepce kriminálních zpráv. Některé závěry výzkumu jsou: média jsou hlavním zdrojem informací o kriminalitě pro veřejnost, příběh je atraktivnější než fakta, stírá se hranice mezi realitou a fikcí (nové typy televizních pořadů – např. Policie v akci), argumentace mediálními obsahy – pocit bezpečí, strach z kriminality a  argumentace zprostředkovanou mediální zkušeností s kriminalitou; deklarované pocity beztrestnosti některých pachatelů, důležité zprostředkovat relevantní informace (např. o uložených trestech, jejich smyslu, širších souvislostech apod.). Publikace výzkumu je dostupná na  http://www.ok.cz/iksp/p_stud.html. JUDr. Barbořík navrhl k bodu 1. usnesení: Republikový výbor doporučuje IKSP ve spolupráci s rezorty justice a vnitra a jejich složkami seznámit novináře s výsledky tohoto výzkumu a vést s nimi další diskuzi o možnostech prezentace kriminality v médiích.
V bodu 2. seznámila Mgr. Špejrová z PMS s aktuálním plněním úkolů Akčního plánu Koncepce rozvoje probace a mediace k říjnu 2021 a s plány pro rok 2022.
Mgr. Tkáč z PMS představil v rámci bodu 3. Programová centra v ČR, která fungují v rámci projektu Zpátky do života. 1. ledna 2021 vznikla 4 programová centra s krajskou působností. Běží zde 4 programy – Punkt rodina (mládež), Vnímám i Tebe (dospělí), Program pro řidiče (dospělí), Restart (mládež a mladí dospělí – závažná násilná trestná činnost).
V bodu 4. prezentoval Plk. Mgr. Holubec z Vězeňské služby ČR plnění Akčního plánu Koncepce vězeňství v roce 2020 a 2021 a přípravu akčního plánu pro roky 2022 a 2023. Na dotaz JUDr. Barboříka, zda změny byly jen ve formální rovině nebo i obsahové, odpověděl Mgr. Holubec, že ke změnám došlo v obou rovinách.
Příští zasedání RVPPK se uskuteční 25. listopadu 2021 v budově Ministerstva vnitra.


Přílohy:
Příloha ad bod 1 (pdf, 1 MB)
Příloha ad bod 2 (pdf, 344 kB)
Příloha ad bod 3 (pdf, 386 kB)
Příloha ad bod 4 (pdf, 1 MB)


Kontakt:
Odbor prevence kriminality MVČR, opk@mvcr.cz, tel.: +420 974 832 255

vytisknout  e-mailem