Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tisková zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality

Zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality (dále jen RVPPK) se konalo ve čtvrtek 23. února 2012 v budově Ministerstva vnitra na Letné.  

Jednání řídila ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra (dále jen OPK) Mgr. Jitka Gjuričová.
Na jednání byly projednány následující body:
  • Realizace protidrogové politiky v krajích za rok 2010
  • Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok 2011 a úkoly na rok 2012
  • Plán činnosti RVPPK na rok 2012
  • Informace o národním kole Evropské ceny prevence kriminality 2011 a o ceně za „Nejlepší preventivní projekt roku krajů, měst a obcí za rok 2011.
Zástupkyně Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Mgr. Blanka Petrošová seznámila přítomné se zásadními poznatky ze souhrnné zprávy o realizaci protidrogové politiky v jednotlivých krajích České republiky za rok 2010. Uvedla, že protidrogový koordinátor působí ve všech krajích, liší se však velikost úvazků i podpora a prestiž jejich funkce. Problematická bývá i koordinace na místní úrovni, dochází často k personálním obměnám, chybí koncepce vzdělávání protidrogových koordinátorů na krajské i místní úrovni. V následné diskusi hovořila zástupkyně Ministerstva dětí, mládeže a tělovýchovy o spolupráci školních a protidrogových preventistů, zástupkyně Probační a mediační služby ČR o používání testerů při kontrolách plnění dohledu nad klienty a zástupce Policie ČR o stoprocentní kontrole požití alkoholu v dopravním provozu, která má i preventivní účinek. Ředitelka Mgr. Gjuričová konstatovala, že posílení multioborové spolupráce podporuje vznik pracovních skupin v krajích složených z preventistů všech oblastí, zakotvený v nové Strategii prevence kriminality na léta 2012 až 2015. Z diskuse dále vzešel návrh na jednání užší skupiny zainteresovaných členů RVPPK, která by měla hledat nástroje ke zlepšení stávající situace, podpořit koordinaci strategií, vnést do mezioborové spolupráce systémovost a také racionalizaci vynakládání finančních prostředků.
 
PhDr. Ivana Dostálová z OPK informovala o vypořádání připomínek vnitroresortního připomínkového řízení ve „Zprávě o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok 2011 a úkolech na rok 2012“. Přítomní schválili předání materiálu do meziresortního připomínkového řízení, s jehož výsledky budou seznámeni na svém březnovém zasedání.
 
Následně se přítomní vyjadřovali k návrhu Plánu činnosti RVPPK na rok 2012, diskutovali o výběru témat, odborných gescích a časovém zařazení plánovaných příspěvků. Tajemnice RVPPK PhDr. Ivana Dostálová zpracuje vznesené připomínky a návrhy a poté bude aktualizovaný plán zveřejněn na webu MV.
 
PhDr. Petra Binková z OPK podala informaci o vítězných projektech národního kola Evropské ceny prevence kriminality 2011 s ústředním tématem „Sport, věda a umění v prevenci kriminality dětí a mládeže“. Zvítězil projekt Magistrátu hl. města Prahy s názvem „Zdravý a kreativní volný čas“, realizovanýobčanskou společností Proxima Sociale, 2. místo obsadil projekt Policie ČR Karlovarského kraje„Rizika silniční a železniční dopravy – interaktivní multimediální příručka dopravní výchovy“ a 3. příčku získal projekt Krajského ředitelství hl. m. Prahy realizovaný ve spolupráci s SC Sparta Praha „Fandíme slušně“. Podrobnosti o projektech najdete na stránkách projektů.
 
Celoevropská praxe potvrzuje, že medializace, prezentace a popularizace úspěšných lokálních projektů zaměřených na konkrétní typ prevence kriminality je velmi účinná a efektivní metoda šíření dobré praxe. Také proto se ředitelka OPK Mgr. Jitka Gjuričová rozhodla vyhlásit novou soutěž Nejlepší preventivní projekt roku krajů, měst a obcí“. Pro rok 2011 bylo vybráno téma „Prevence kriminality páchaná na seniorech“. Do soutěže bylo nominováno 12 projektů, které posoudila odborná komise složená z pracovníků OPK. Ta určila jako vítěze projekt „Senior akademie“, který byl nominován statutárním městem Brno.
 
Na závěr jednání schválili přítomní návrh ředitelky Mgr. Gjuričové, aby na vybraná jednání RVPPK byly zváni krajští manažeři prevence kriminality.
 
Příští zasedání RVPPK se uskuteční dne 29. března 2012.
 
 
Mgr. Květa Dočkalová, odbor prevence kriminality MV, tel.: 974 832 803

 

vytisknout  e-mailem