Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tisková zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality

Listopad 2021 

Ministerstvo vnitra České republiky
Odbor prevence kriminality

Tisková zpráva
listopad 2021

Pravidelné zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality – listopad 2021

Dne 25. listopadu 2021 se konalo zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality (RVPPK), které mělo následující program:

  1. Aktuální situace v oblasti hraní hazardních her – Úřad vlády (Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky)
  2. Aktuální situace v oblasti užívání návykových látek – Úřad vlády (Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky)
  3. Nové aktivity Policie ČR v oblasti primární protidrogové prevence – Policejní prezidium ČR
  4. Priority pro Předsednictví ČR v Radě EU v oblasti prevence kriminality – Ministerstvo vnitra
  5. Různé

V úvodu informoval JUDr. Barbořík o vypořádání připomínek k materiálu „Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022–2027“. Připomněl, že stále platí stávající Strategie, jejíž platnost byla prodloužena do doby schválení nové. Také požádal předřazení bodu 4. na první místo s ohledem na důležitost a upozornil na sloučené prezentování bodů 1. a 2.

V bodu 4. představil JUDr. Barbořík priority ČR pro předsednictví v rámci EUCPN - tématem Evropské ceny prevence kriminality a Konference dobré praxe bude problematika „Práce se zvlášť zranitelnou obětí kriminality“. Dalším tématem pro mezinárodní konferenci bude „Městské prostředí – bezpečnostní hrozba nebo příležitost pro prevenci?“ se zaměřením na situační prevenci kriminality, technické normy prevence a koncept CPTED. Jako třetí priorita bude vybráno jedno z témat sprejerství, nebo dobrovolnictví v prevenci kriminality“. Dále byl zmíněn problém s přenosem informací z EUCPN na lokální úrovně, nedostatečné kapacity národních zástupců při EUCPN k plnění narůstajících úkolů v rámci sítě a nedostatek překladů materiálů EUCPN do národních jazyků. Z toho důvodu bude ČR pro další období navrhovat přidělení příspěvků na tyto činnosti jednotlivým státům z rozpočtu EUCPN.

Mgr. Bělohlávková z OPK doplnila informaci, že EU disponuje novou Strategii proti sexuálnímu zneužívání dětí. Jedná se o téma prioritní nejen pro EU, ale i OSN. Strategie počítá se vznikem Evropského střediska pro boj proti sexuálnímu zneužívání dětí, kdy za ČR bude kontaktním bodem ÚSKPV. V březnu 2022 předpokládá EK předložit legislativní návrh k boji proti sexuálnímu zneužívání dětí, čímž se tato iniciativa stane i jednou z priorit CZ PRES.

V bodu 1. a 2. seznámila Mgr. Chomynová z odboru protidrogové politiky Úřadu vlády s aktuální situací v oblasti užívání návykových látek a hazardního hraní v ČR v roce 2021.

V bodu 3. představil Bc. Penc z Policejního prezidia ČR nový koncept primární protidrogové prevence PČR, projekt „Tvoje cesta načisto“, jehož cílem je interaktivní formou vysvětlit trestně právní odpovědnost v důsledku užívání návykových látek a posílit tak u dospívající mládeže právní vědomí.

Příští zasedání RVPPK se uskuteční v březnu 2022.

Přílohy:
Příloha ad bod 1 a 2 – Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2019: Čeští dospívající ve srovnání s evropskými vrstevníky
Příloha ad bod 3 – Tvoje cesta načisto
Příloha ad bod 4 – Priority ČR pro předsednictví v rámci EUCPN


Kontakt:
Odbor prevence kriminality MVČR, opk@mvcr.cz, tel.: +420 974 832 255

vytisknout  e-mailem