Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tisková zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality

Květen 2019 

Ministerstvo vnitra České republiky
odbor prevence kriminality


Tisková zpráva
červen 2019

Pravidelné zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality – červen 2019

Dne 30. května 2019 se v budově Výchovného ústavu Husův domov ve Dvoře Králové nad Labem konalo výjezdní zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality (RVPPK). Na zasedání byli přizváni členové Výboru pro práva dítěte. Zasedání bylo rozděleno na dvě části. Dopoledne bylo věnováno seznámení se s prostory a fungováním Výchovného ústavu Husův domov ve Dvoře Králové nad Labem, odpoledne probíhalo formou společného zasedání obou výborů.

Součástí programu byla prohlídka prostor oddělení pro děti experimentující s návykovými látkami a drogově závislé, spojená s výkladem o fungování tohoto oddělení.

V další části byl představen Výbor pro práva dítěte, který sdružuje zástupce akademické obce, nevládních organizací a státní správy. Výbor se snaží upozorňovat na slabá místa v systému, která se týkají ochrany práv dětí. Průběžné informace jsou dostupné na webu:

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/uvod-55932/

Byly představeny priority, která si stanovila pro své funkční období nová zmocněnkyně vlády pro lidská práva prof. JUDr. Helena Válková, CSc. Jedná se zejména o:

  • opatrovnické soudnictví a participace dětí,
  • téma dětského ombudsmana (vznik tohoto institutu a jeho formální zakotvení),
  • transformace systému péče o ohrožené děti (zejména vznik funkční depistáže – včasná identifikace ohrožených dětí a rodin, systém včasné a provázané multidisciplinární intervence),
  • pozitivní rodičovství a zákaz tělesných trestů,
  • obchod s dětmi, vykořisťování, dětská práce.

Poté bylo diskutováno využívání rodinně právních opatření (předběžná opatření o úpravě poměrů dítěte, umístění do ústavní výchovy) k účelům zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. Byla zmíněna historie využívání těchto opatření v minulosti.

Ostatní body programu byly z časového hlediska přesunuty na některé příští jednání RVPPK.

Další jednání se bude konat dne 27. června 2019, od 9.30 hod. v budově MV, Nad Štolou 3, Praha 7, místnost č. 107.

Kontakt:
Odbor prevence kriminality MVČR, opk@mvcr.cz, tel.: +420 974 832 255

vytisknout  e-mailem