Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tisková zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality

Květen 2018 

Ministerstvo vnitra České republiky
odbor prevence kriminality

Tisková zpráva
25. května 2018

Výjezdní zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality 23. května 2018

23. května 2018 se v prostorách Věznice Jiřice konalo třetí letošní zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality. Na programu byla prezentace k úkolům Akčního plánu Koncepce vězeňství pro rok 2018 a informace o naplňování cílů Koncepce za rok 2017, prezentace výzkumu Zaměstnání jako faktor desistence a informace o projektu Otevřená věznice a její prohlídka společně s prohlídkou výrobního provozu ve věznici.

JUDr. Kamil Nedvědický z Ministerstva spravedlnosti shrnul úkoly, které byly dosud úspěšně splněny v rámci Akčního plánu Koncepce vězeňství do roku 2025. V souvislosti s tématem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody, které je prioritou plánu, upozornil na snahy zajistit vstup zaměstnavatelů přímo do areálů věznic vzhledem ke skutečnosti, že možnosti zaměstnanosti ve věznicích jsou v současné době vyčerpány. Více k tématu v příloze 1. Na prezentaci navázal plk. Mgr. Pavel Holubec z Generálního ředitelství vězeňské služby, který postupně představil 17 strategických cílů Koncepce vězeňství a jejich naplňování.       

Dalším bodem na programu byl přehled výsledků výzkumu „Zaměstnání jako faktor desistence“ Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Výzkum byl realizován v letech 20152017. Zaměřil se na význam pracovního uplatnění v procesu desistence (ukončování kriminální kariéry). Pomocí kritéria následné recidivy byla zjišťována efektivita programu neziskové organizace RUBIKON Centrum, která lidem s kriminální minulostí pomáhá získat zaměstnání a řešit jejich dluhovou situaci. Uskutečněny byly také kvalitativní hloubkové rozhovory s pachateli trestných činů, a dotazníkové šetření mezi vězeňskými sociálními pracovníky, probačními úředníky, sociálními kurátory, pracovníky kontaktních pracovišť Úřadu práce a zaměstnanci RUBIKON Centra. Podařilo se tak zmapovat největší problémy a překážky, jimž na trhu práce čelí osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, a také získat praktická doporučení, která by mohla situaci zlepšit. Přehled výsledků výzkumu naleznete v příloze 2.

Mgr. Lukáš Dirga z Ministerstva spravedlnosti a Mgr. Hana Prokopová uvedli pilotní projekt „Otevřená věznice“, který je realizován ve Věznici Jiřice. Pan Dirga formou odpovědí na základní otázky představil snahu o vyvrácení řady „nepravd“ a „polopravd“ týkajících se formátu otevřených věznic, které jsou jen jedním z řešení problematiky kriminální recidivy. Upozornil na to, že důležitá je snaha o postupnou implementaci nástrojů dobré praxe. Právě Otevřená věznice může být jedním z takových nástrojů jako efektivní a zahraniční praxí prověřený prvek moderního vězeňství. Paní Prokopová následně přiblížila specifika Otevřené věznice v Jiřicích, její kapacitu, personální zajištění, kategorie odsouzených a systém a cíle Programu zacházení, jehož účelem je vytvořit si „osobní plán činnosti a nezbytných kroků pro dobu po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody“. Více k Otevřené věznici viz prezentace v přílohách 3 a 4.

Po prezentacích přistoupili členové RVPPK k problému potřeby koordinace z důvodu zamezení možnému budoucímu překrývání stále se rozšiřujících dotačních programů institucí zastoupených v RVPPK. V té souvislosti byl podpořen návrh zřízení dočasné pracovní skupiny ke koordinaci dotačních programů podle čl. 9 Statutu RVPPK. Zástupkyně Probační a mediační služby dále upozornila na iniciativu Běh se žlutou stužkou 2018, v rámci které se 13. června 2018 uskuteční O2 Pražská štafeta 4x5 km. Cílem projektu je podpora lidí s trestní minulostí, zejména pomoc při hledání zaměstnání.

Zasedání bylo zakončeno prohlídkami výrobního provozu ve věznici a Otevřené věznice. Členové RVPPK se seznámili s truhlárnou, ve které jsou přímo v prostorách Věznice Jiřice zaměstnané osoby ve výkonu trestu a kde se vyrábí kancelářský nábytek. Poté proběhla prohlídka prostor Otevřené věznice včetně ubytovacích zařízení, společných prostor, chovu zvířat a zahrady, kde vězni zařazení do programu pečují o zvířata a zahradničí. 

Příští zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality je naplánováno na 28. června 2018.

Kontakt:
Tina Mrázková, odbor prevence kriminality MV ČR, tina.mrazkova@mvcr.cz, tel.: +420 974 832 572

vytisknout  e-mailem