Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tisková zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality

Zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality (dále jen RVPPK) se konalo ve čtvrtek 26. dubna 2012 v budově Ministerstva vnitra na Letné. Jednání řídila ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra (dále jen OPK) Mgr. Jitka Gjuričová.
Jednání bylo věnováno problematice sociálně vyloučených skupin obyvatelstva (SVL). Byly předneseny následující příspěvky:
  • Zpráva o stavu romských komunit za rok 2011
  • Stav extremismu v souvislosti se SVL
  • Bezpečnostní problémy v SVL a v jejich bezprostředním okolí
  • Činnost agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách
  • Programy Úsvit a Asistent prevence kriminality
  • Podpora aktivit sociální prevence prostřednictvím Evropských
 strukturálních fondů ve vztahu k SVL
 
O přípravě Zprávy o stavu romských komunit za rok 2011 referoval Mgr. Ondřej Klípa z Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny. Vládě bude zpráva předložena v červenci t. r. a bude se zahrnovat problematiku institucionálního zabezpečení a financování romské integrace, vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení, bezpečnosti, oblast podpory a rozvoje romské kultury a jazyka i oblast zdraví.
Mgr. Jiří Pětioký, expert odboru bezpečnostní politiky MV na problematiku extremismu, promítl prezentaci o Stavu extremismu v souvislosti se SVL. Informovalo struktuře pravicového extremismu, o tématech a činnosti jednotlivých organizací a zmapoval situaci v jednotlivých krajích České republiky. Podrobností k této problematice najdete na webu MV.
O situaci ve Šluknovském výběžku roku 2011 z pohledu Policie ČR informoval plk. Mgr. Vladislav Husák z Policejního prezidia. Zmínil se o podmínkách vzniku napětí v regionu, popsal některé konkrétní události a bezpečnostní opatření realizovaná Policií ČR a vyčíslil i vynaložené finanční prostředky. Jako dobré zkušenosti aplikovatelné v dalších místech s hrozící eskalací konfliktů uvedl nastartování kvalitativně vyšší spolupráce s orgány státní správy, místní samosprávy a neziskovými organizacemi, větší zapojení Policie ČR do organizace prevence kriminality na místní úrovni a nacházení systémových řešení k odstranění napětí v regionu.
Prezentaci s výsledky činnosti Agentury pro sociální začleňování v letech 2008 až 2011 v lokalitách, v nichž Agentura působí, představil její zástupce Roman Krištof. Vše k dané problematice najdete na webu Agentury.
Mgr. Radek Jiránek z OPK shrnul informace o průběhu „Programu prevence kriminality a extremismu – Úsvit, “ který vznikl v roce 2009, až po současný stav. Součástí Programu Úsvit je inovativní projekt „Asistent prevence kriminality“. Tento projekt, který je od roku 2011 financován ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) , byl podpořen dotací ve výši 37 771 432 Kč. V rámci projektu bude po dobu 2 let zaměstnáno 50 asistentů prevence kriminality v 11 lokalitách ve 3 krajích. Podrobnosti jsou uvedeny na webu MV a zde.
Informace o podpoře aktivit sociální prevence prostřednictvím ESF ve vztahu k sociálně se propadajícím regionům podala Mgr. Tereza Čakrtová z Ministerstva práce a sociálních věcí. Od roku 2008 byly projekty celkově podpořeny částkou 5, 16 mld. Kč. V únoru 2012 byla vyhlášena výzva na podporu sociálních služeb a dalších aktivit směřujících ve prospěch sociálního začleňování cílových skupin. Pro výzvu jsou určeny finanční prostředky ve výši 150 mil. Kč a podporovány budou služby sociální prevence a následné péče pouze pro vybranou cílovou skupinu. Informace o operačních programech ESF najdete na www.esfcr.cz.
 
Příští zasedání RVPPK se uskuteční dne 24. května 2012.
 
Odbor prevence kriminality MV
Mgr. Květa Dočkalová

vytisknout  e-mailem