Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tisková zpráva ke Koncepci boje proti organizovanému zločinu na období let 2015–2017

„Koncepce boje proti organizovanému zločinu na období let 2015–2017“ je předkládána ministrem vnitra na základě usnesení vlády ze dne 10. srpna 2011 č. 598. Jedná se o strategický vládní materiál, jehož účelem je na základě analýzy současné situace formulovat opatření k vytváření vhodných dlouhodobých podmínek pro práci bezpečnostních sborů v oblasti prevence, odhalování a postihování organizovaného zločinu na území České republiky.  

 

Organizovaný zločin představuje nejzávažnější nevojenskou hrozbu pro českou společnost. Zločinecké skupiny prostřednictvím své činnosti podrývají společenské uspořádání, narušují stabilitu ekonomiky, podkopávají demokratické struktury a v konečné fázi způsobují zánik právního státu. Boj proti organizovanému zločinu a jeho doprovodným jevům je proto jednou z priorit národně-bezpečnostní politiky České republiky, což potvrzuje i Programové prohlášení vlády České republiky ze dne 12. února 2014.

V uplynulém období se podařilo učinit pokrok v oblasti zapojování příslušníků Policie České republiky do relevantních aktivit Evropské unie, práce ve společných týmech zaměřených na odhalování organizovaného zločinu nebo zefektivnění předávání informací mezi správci daně a Policií České republiky, které se odrazily ve vyšších počtech stíhaných a vyšetřovaných pachatelů organizovaného zločinu, ale také na vyšším relativním i absolutním počtu zabavených výnosů z trestné činnosti. Důležitým milníkem pro boj proti organizovanému zločinu v České republice byla ratifikace Úmluvy Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, díky které se celá Česká republika stala plnohodnotným členem příslušných mechanismů mezinárodního společenství.

V České republice dosáhl pokročilého stádia proces, kdy nejnebezpečnější organizované zločinecké skupiny využívají k získání moci a prospěchu nikoliv násilí, ale finančních prostředků. Stále důležitější roli hrají v oblasti páchání organizované trestné činnosti komunikační a informační technologie. Nejpalčivějšími hrozbami nadcházejícího období jsou počítačová a informační kriminalita, výroba a obchod s neregulérními doklady a finanční a daňová kriminalita. Koncepce boje proti organizovanému zločinu na období let 2015–2017 reaguje na aktuální stav a trendy prostřednictvím celé řady ofenzivních opatření, která se zaměřují na vyhodnocování stávající situace a nástrojů za účelem formulace opatření na další období, posilování a rozvoj systémových opatření boje proti organizovanému zločinu, např. v oblasti rozvoje schopností Policie České republiky vyšetřovat počítačovou a informační trestnou činnost, a posílení spolupráce s klíčovými zahraničními partnery.

Účinný boj proti organizovanému zločinu musí předjímat jeho vývoj, musí vycházet z důkladné znalosti prostředí, pachatelů a jejich modů operandi a mít vhodné zázemí v zavedených podmínkách a nástrojích. Tomuto účelu slouží Koncepce boje proti organizovanému zločinu. Její úspěšná implementace se však neobejde bez fungujícího justičního systému a podpory nejvyšších politických článků, jakožto bez podpory široké veřejnosti.
 

vytisknout  e-mailem