Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tip z Webparády: Telnice a její kompletní informační servis

Web obce, jejíž úřad letos zvítězil v soutěži k rovným příležitostem, na první pohled zaujme bohatým obsahem, proto boduje i u nás ve Webparádě.
 
Telnice je obcí s 1 458 obyvateli, přesto to na hlavní stránce webu nebývalým způsobem „žije“. Na úvodní stránce obce přibývají každý den čerstvé informace, někdy se objeví i několik aktualit za den. Jak se podařilo zajistit takovou obdivuhodnou obměnu novinek? „Snažili jsme se domluvit se všemi organizacemi či spolky o průběžném vkládání zpráv o svých aktivitách. Nejtěžší bylo přesvědčit je o tom, že by měly informovat okamžitě, nejpozději ten samý týden, v němž se akce konala. Důležité také bylo sehnat dobrého webmastera, ne ve smyslu programování, ale kvůli údržbě aktuálního obsahu,“ podotýká starosta obce František Kroutil. O web se tak stará jedna z členek sdružení Telnického sluníčka, která je nyní na mateřské dovolené. Zpravodajství zatraktivnila také řada doprovodných fotografií z místních událostí, jakési obrazové reportáže. Obec si na tuto činnost najala studentku a jsou tak zdokumentovány veškeré důležité akce. Pořízena byla i videokamera, takže by se časem na internetu mohly objevovat i videozáznamy. Důležitou součástí stránek je také kalendář akcí, ostatně před samotným vstupem na web bývá předsunuta jedna aktuální pozvánka.

V Telnici se během roku konají stovky akcí, ať už pořádané spolky či jednotlivci. Obec se je snaží i finančně podporovat. Promyšlený je také způsob, jak o nich informovat místní obyvatele. Při dohodě na spoluúčasti je organizátor povinen čtrnáct dní dopředu dodat plakáty pro zveřejnění na webu. Dbá se také na to, aby tyto propagační materiály byly dostatečně vizuálně atraktivní. Plakáty se potom využijí nejen pro internet, ale rovněž k vyvěšení na nástěnky rozmístěné po obci. „Aby i občané, kteří si neprohlížejí webové stránky, se o akci dozvěděli. Nástěnky se podobně jako web aktualizují každý den a jejich obnova patří k povinnostem webmasterky. Nacházejí se na místech, kde se lidé nejvíce shromažďují, jako jsou zastávky autobusů. Nově by měla být nástěnka instalována také u dětského hřiště. Některé z nich jsou i nasvícené pro noční prohlížení. Do budoucna by mohly být nahrazeny LCD displeji,“ doplňuje František Kroutil.
Stránky mají kolem 400 přístupů denně. Podle starosty je web neocenitelným prostředníkem také při oslovení občanů, na výzvu na webu lidé zareagují spíše, než na hlášení místního rozhlasu, který ne všichni poslouchají a také ne všude je dobře slyšet. Rozhlas však chce obec nadále zachovat, převážně kvůli starší generaci, která si na takový způsob informování zvykla.
 
Internet i dopravní bezpečnost
A jak jsou na tom Telničtí s přístupem k internetu? V obci ho má přibližně sedmdesát procent domácností. Protože žijí většinou pohromadě dvě, tři generace, bývá v nich počítač. Obec se také snaží vytvářet příležitosti, aby se s touto technologií seznámila i starší generace. Uspořádány byly například kurzy, jichž se vloni v zimním období zúčastnilo asi osmnáct seniorů. „Vyřazovali jsme počítače ze školy, takže jsme jim je půjčili na vyzkoušení. Také jsme připravili sociální, tedy za přijatelnou cenu nabízený, internet. Obec se pro garantovaný přístup rozhodla rovněž proto, že býval problém s dostupností internetu u některých lokalit, které jsou schované buď za stromy či v signálovém stínu, případně u nových ulic, kde nebyly položeny kabely pro rozvod internetu,“ vysvětluje starosta.
 
Časem by mohla přibýt možnost připojit se přes notebook na veřejném prostranství, takzvané obecní hotspoty by zde chtěl vytvořit Telnický parlament mladých. Mezi jejich návrh patřilo i zavedení noční linky z Brna, tak aby Telnice byla napojena na jeho autobusový systém veřejné dopravy. „Linka již o víkendech jezdí, mladí pro to udělali opravdu hodně, bylo třeba zapotřebí přesvědčit sousední tři obce ke spolupráci, protože cena je dost vysoká. Obcházeli domácnosti, roznášeli letáky, i na Facebooku připravili kampaň. Proběhl zkušební testovací provoz, abychom zjistili, jestli bude o novou linku zájem a i přes poměrně vysokou cenu jízdenky padesáti korun jelo hodně lidí, což se stalo silným argumentem na podporu jejího zavedení,“ doplňuje František Kroutil.
 
Dalšími tématy Telnického parlamentu mladých jsou rozšiřování zeleně či dopravní bezpečnost. Telnice se nachází ohledně posledně jmenovaného problému ve složité situaci, neboť ji protíná frekventovaná silnice, přitom na jedné straně se nachází například škola či školka a na druhé pak větší část obce s obytnými domy. Přecházení v rušném provozu, zvlášť pro děti, tak bývá ošemetné. Obec proto umístila před školu betonová svodidla, nakoupila radar a založila vlastní policii, která se tuto skutečnost snaží aktivně řešit, zejména měřením rychlosti. Existuje sice projekt na zklidňování dopravy, jeho realizace je však zatím v nedohlednu. Projekt je značně rozsáhlý, týká se i rekonstrukce průtahu obcí směrem od Hodonína na Brno. Je vydáno územní rozhodnutí, připravuje se dokumentace pro stavební povolení. „Pokud by se podařilo do příštího roku dokončit dokumentaci, což má na starosti investor akce Správa údržby silnic, budeme čekat, jak to bude s finančními prostředky. Odhad nákladů je kolem padesáti miliónů korun, což je ohromná částka. Obec se přitom bude podílet například na financování překládky sítí, zbytek hradí stát. Bohužel výhledy na financování z evropských fondů nejsou příliš optimistické,“ upřesňuje starosta. Dalším problémem je, že chodci jsou nuceni obejít auta stojící na chodníku a dostávají se tak do silnice. Bylo by tedy dobré vybudovat nová parkovací stání. V plánu je vytvoření míst na druhé straně silnice tak, aby auta nepřekážela na chodníku. Výhledově se s vytvořením parkoviště počítá také při rekonstrukci náměstí.
 
Jednou z věcí, kterou bylo třeba na tomto místě vyřešit, byl také neudržovaný dům přímo na náměstí. Jednalo se o bývalý obecní úřad, který obec potřebovala získat pro své nové záměry. Proběhlo tedy obecní referendum, v němž lidé rozhodovali o jeho odkoupení zpátky a také následném zbourání, neboť je již v hodně špatném stavu. Do budoucna se však počítá s tím, že by se ve stejném půdorysu budova znovu postavila a mohla by v ní vzniknout klubovna pro mládež či prostory pro Mateřský klub Telnické Sluníčko. „Náklady jsou odhadovány přibližně na patnáct miliónů korun. Bude obtížné takové finanční prostředky sehnat, proto než vůbec bude možné uskutečnit finální variantu náměstí, změnili jsme v územním plánu toto místo na zelenou plochu a mohl by tam vzniknout park a za ním pak tolik potřebné parkoviště,“ vysvětluje František Kroutil. Obec se snaží o rozšíření zeleně i netradičním způsobem. Každý prvňák, který nastoupí do školy, si na místě bývalé cihelny, které je potřeba postupně zalesňovat, zasadí svůj strom. Loni na projekt přispěla Nadace Partnerství.
 
Pro obec jsou charakteristické všudypřítomné dráty, nedaleko se nachází největší rozvodna na Moravě. V jedné části je dokonce vesnice díky tomu rozdělena na dvě poloviny a vznikla tam osm set metrů proluka, kde se nemůže stavět. „Je to problém, který nás trápí hodně, protože někteří lidé z té vzdálenější čtvrti mají vlastně pocitově blíže k druhé vesnici. Kvůli elektrickému vedení se nemůžeme také rozvíjet ve směru na Brno, i když je to náš katastr. Na druhou stranu se ani výstavba od Brna nemůže přiblížit,“ upřesňuje starosta obce.
 
Školství a sport
Základní škola v Telnici nabízí z prvního stupně výuku pouze do čtvrté třídy. Děti tak pátou třídu absolvují jinde a stává se, že na druhý stupeň přecházejí na další školu. V rámci základní devítileté docházky tak někdy vystřídají i tři školy. Obec proto chtěla zajistit přestavbou mateřské školy na základní školu prostory pro přestěhování současné základní školy a zřízení nového pátého stupně. Jednalo by se o náklady třiceti miliónů korun. Takové finanční prostředky se zatím nepodařilo sehnat. Nakonec tedy bylo rozhodnuto, že se mateřská školka opraví, bude fungovat na stejném místě a k základní škole se přistaví nová jedna třída zhruba za tři miliony korun. Pro případ, že by se do budoucna počet dětí snížil, je to konstruováno tak, aby bylo možné pomocí stavebních úprav prostory jednoduše oddělit a využít je jiným způsobem, například pro ordinaci doktora. U mateřské školy zbývá ještě dokončit výměnu oken a zateplení. „Podali jsme si žádost na Státní fond životního prostředí, pokud podporu získáme, přidáme k tomu milion korun ze svého rozpočtu a mateřská škola by tak byla kompletně zrekonstruována,“ doplňuje František Kroutil.
 
V Telnici má sport obrovskou tradici, zejména házená se tu kdysi hrála i na nejvyšší úrovni. I dnes se této činnosti věnuje mnoho lidí a pod trenérským dohledem například pečují o čtyřicet až padesát nejmenších dětí. Protože nová klasická hala by vyšla na desítky miliónů korun, obec pořídila za 1,5 milionu korun halu nafukovací. Během sezóny tak byla hala využívána jak místními, tak i zájemci z okolních obcí, či se zde odehrávaly turnaje s kluby ze sousedních vesnic.
 
V obci také vzniklo hřiště pro děti, takzvaná Bezpečná dětská zahrada, která bylo slavnostně otevřeno 23. července. „Nápad vzešel od maminek z Mateřského klubu Telnické Sluníčko. Hřišť je tu dost, ale ne s prvky pro úplně nejmenší děti. Podařilo se nám domluvit se s jednou místní obyvatelkou na pronájmu její zahrady na tři roky za korunu, s opcí na prodloužení o dva roky. Pro zajištění bezpečnosti je zde kromě oplocení vytvořena ještě předzahrádka, která prostor dostatečně odděluje od silnice,“ podotýká starosta. Ostatně aktivitami pro rodiny a podporou matek s dětmi si obec letos zajistila vítězství v soutěži Úřad roku Půl na půl – respekt k rovným příležitostem.
 
Ivana Jungová

vytisknout  e-mailem