Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Terminologická komise pro národní infrastrukturu pro prostorové informace

Pracovní skupina Terminologická komise pro národní infrastrukturu pro prostorové informace (dále jen „TK NIPI“), je pracovní skupinou Rady vlády pro informační společnost (dále jen „RVIS"), dle čl. 4 odst. 3 písm. h) Statutu RVIS a je přímo podřízena Pracovnímu výboru pro prostorové informace (dále jen „PVPI"). Zřízena byla za účelem koordinace a dosažení jednotného používání terminologie v oblasti prostorových informací v rámci národní infrastruktury pro prostorové informace (dále jen „NIPI“).

TK NIPI zabezpečuje správu obsahu Terminologického slovníku NIPI (dále jen „TS NIPI“), která spočívá v realizaci a následně ve správě jednotlivých terminologických záznamů, v dohledu nad obsahovou správností a úplností, ale i zajištění formálních náležitostí těchto záznamů. TS NIPI představuje jednotnou platformu pro tvorbu, správu a publikování jednotné terminologie pro oblast prostorových informací v rámci NIPI a je zaregistrován v Centrálním systému pro tvorbu tezaurů a terminologických slovníků.

Materiály k projednání TK NIPI – žádost o zavedení nového termínu, o změnu/úpravu exitujícího termínu – zasílejte, prosím, s využitím přiloženého formuláře tajemníkovi, kterým je Ing. Jiří Kocourek:
Telefon: +420 974 816 263, +420 731 670 602
E-mail: jiri.kocourek@mvcr.cz

Přílohy:


28. července 2022

vytisknout  e-mailem