Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Témata interaktivní zážitkové expozice a některé zajímavé exponáty daného období

Zpátky do Evropy – přístupové listiny do Evropské unie

Státní hranice – teodolit k přesnému vyměřování hranic z roku 1900, mapy zemských hranic českého království od 16. století

K obraně míru a demokracie – přístupové listiny do NATO

Sametový rozvod – návrh dohody o rozdělení majetku mezi Českou republikou a Slovenskou republikou

Máme holé ruce – zmenšená replika pomníku svatého Václava z Václavského náměstí s plakáty, svíčkami a vlajkou, uniforma a výbava příslušníka pohotovostního pluku VB

Se Sovětským svazem na věčné časy – parte Jana Palacha, rozsudek nad Václavem Havlem, záznam z výslechu Jana Patočky

Bratříčku, zavírej vrátka – filmy a fotografie z okupace v srpnu 1968, rozhovor s Emilem Zátopkem

Hrdinové ve stínu šibenice – dveře do vězeňské cely, osobní vězeňské spisy letce Josefa Brykse, archeoložky Růženy Vackové, teologa Oty Mádra a dalších politických vězňů, rozsudek soudu nad Miladou Horákovou

Vítězný? únor – Košický vládní program, rukopis dopisu Klementa Gottwalda prezidentu Edvardu Benešovi, směrnice k měnové reformě a tehdejší bankovky

Věrni zůstaneme – telegram Winstona Churchilla předsedovi státní rady Rudolfu Bechyněmu, válečný deník ze Slovenského národního povstání, dokumenty k zahraničnímu československému vojsku

Pod hákovým křížem – výnos Adolfa Hitlera ke zřízení protektorátu Čechy a Morava, plán Lidic s vyznačením demoličních úseků, uniforma člena SS, dálnopis Reinharda Heydricha říšskému vůdci SS a policie Heinrichu Himmlerovi, nášivka židovské hvězdy z Terezína

Republika československá – koncept deklarace nezávislosti od T. G. Masaryka, přemluvené zápisky Jana Wericha k vyhlášení samostatnosti, mapy národnostního složení Československa

Velká válka – prostřelená košile Františka Ferdinanda d´Este ze Sarajeva, fotografie MUDr. Jana Munzara – zubaře u 5. armádního sboru rakousko-uherské armády, legionářské věstníky tzv. sibiřské tisky

Mezi absolutismem a občanskou revolucí – žádost kata Jana Mydláře o proplacení poprav z roku 1621, Obnovené zřízení zemské, Patent Josefa II. o zrušení nevolnictví a Toleranční patent, kulka, která zabila Eleonoru Windischgrätzovou v roce 1848

Kvaterny desk zemských – pamětní kniha nejvyšších úředníků v Čechách z 16.–18. století, karlštejnský kvatern

Pod královskou korunou – Zlatá bula sicilská, miniatury z kronik a kodexů k českým králům, zemský zákoník Karla IV. Maiestas Carolina, Landfrýd mezi králem Zikmundem a moravskými stavy, pohřební insignie Přemysla Otakara II.

Na knížecím stolci – Vladislavovo privilegium z roku 1158, které potvrzuje královský titul pro Vladislava z rodu Přemyslovců – nejstarší písemný doklad české státnosti, části zbroje svatého Václava.

vytisknout  e-mailem