Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mrsklesy: Život vedle vojska

Na samé hranici vojenského újezdu Libavá leží obec Mrsklesy. Jak tato územní spřízněnost ovlivňuje život v obci? Co to znamená pro její řízení a úvahy o dalším rozvoji? A jaký je bezprostřední vliv vojenských činností na život téměř šesti stovek obyvatel? Obcí Mrsklesy vás provedou starostka Miluše Foukalová a místostarostka Marie Liberdová.
 
Obec Mrsklesy, dříve Nirklowitz, leží zhruba deset kilometrů východně od Olomouce. V minulosti (od roku 1389 až 1938) byly součástí velkobystřického panství a za německé okupace náležely k Hlubočkám. Převážnou většinu obyvatel tvořili Němci. Po válce byla obec, až na výjimku z let 1956 až 1975, opět součástí Velké Bystřice a na její chod měl vliv i nedaleko vzdálený vojenský újezd Libavá. Dnes jsou Mrsklesy samostatnou obcí. Řadu pravidel vztahujících se k vojenskému újezdu musí dodržovat stále. Oproti těm z doby, kdy zde sídlila sovětská vojska, jsou o mnoho mírnější. K nejobvyklejším patří, že ti, kteří chtějí prostor navštěvovat, si musejí nechat každý rok potvrdit průkazku k vstupu. „Újezdní úřad vychází našim občanům vstříc. Kdo však poruší vstupní podmínky, propustku již nedostane,“ říká starostka Miluše Foukalová. „Pravidelně také dostáváme informace o uzavírkách nebo cvičeních, které se budou v prostoru daný měsíc konat.“ Mnoho věcí se zde změnilo. Teprve po odchodu sovětských vojsk se začal prostor postupně otevírat českým občanům. „Dříve se nikdo představitelů naší obce na nic neptal. Často probíhaly také nočnípřejezdy vojska, pro naši obec to znamenalo daleko větší zatížení.“ vzpomíná místostarostka Marie Liberdová.
 
Vojenský újezd Libavá není určen pouze pro vojáky, cvičí v něm také policisté nebo hasiči. Obce se tak dotýká hluk a vibrace. Na vlastní kůži, přesněji uši, poznávají občané stinné stránky projektů, v jejichž názvech se objevuje svérázná vojenská „poezie“. Nedávné cvičení se například jmenovalo „Létající nosorožec“ a v jeho rámci se zkoušely i noční nálety.
 
Krajina vojenského újezdu však také láká k návštěvám turisty. Jejich pozornost se snaží upoutat některými službami i okolní obce. „Ubytovací zařízení nemáme, ale brzy se v obci otevře soukromá restaurace. Návštěvníci často využívají i náš sportovní areál s umělým povrchem a osvětlením. Jeho součástí je i skateboardový park“, říká Miluše Foukalová. Stále více vyhledávané cyklostezky sice přes obec nevedou, ale dá se odtud na některé z nich snadno připojit. Mrsklesy jsou každoročně o prvním květnovém dnu jedním z výchozích míst, odkud cyklisté vyjíždí po vyznačených trasách do vojenského újezdu.
 
Obec dodržuje četné tradice a společenské akce. Souvislost s vojenským újezdem ale nemají. Neblahý vliv na ně měl odsun německého obyvatelstva, díky kterému většina tradic téměř vymizela. Dnes se slaví například Šibřinky, stavění máje, pálení čarodějnic, oslavy výročí první zmínky o obci (1364) nebo silvestrovská posezení. O udržování tradic se stará obecní úřad a Tělovýchovná jednota Sokol. „Obzvláště nás těší, že se nám podařilo obyvatele na tyto akce přivést a nabídnout jim jinou alternativu než sledování televize,“ se zmínila starostka obce. Obyvatelé obce mohou využívat knihovnu a již zmiňovaný sportovní areál, děti mají k dispozici dvě nová hřiště.
 
Život v obci však nepřináší pouze samá pozitiva, mnohdy se řeší zásadní otázky. „Bojíme se uzavření zdejší prodejny. Zejména starší obyvatelé obce, kteří již nejezdí do blízké Olomouce, by ztratili možnost nakoupit pečivo a další potřebné věci. Možná bychom pak museli přemýšlet o pojízdných prodejnách,“ říká místostarostka.„Ono to souvisí s další, pro nás palčivou, otázkou“, upřesňuje starostka. „Je zde katastrofální dopravní obslužnost a jsme rádi, že se nám podařilo docílit toho, aby k nám zajížděly některé spoje“. Lidé, kteří dojíždí do zaměstnání,se teď mohou dostat na ranní i odpolední směnu a zpět. V sobotu a v neděli do Mrskles však žádný spoj nezajíždí. „A kdybychom neměli peníze získané z provozování skládky“, připomíná MarieLiberdová, „nebylo by ani na zmíněnou minimální dopravní obslužnost.“ Obec má významný zdroj financí v místní skládce tuhého komunálního odpadu, která ležív severovýchodní části katastru. Na větší projekty se však v Mrsklesích chystají využít evropských dotačních programů, především by chtěli zbudovat oddílnou kanalizaci.
 
Ženy ve vedení obce přivítaly i zavádění kontaktních míst Czech POINT a myšlenku elektronizace státní správy. Je podle nich zajímavá, ale mái své mouchy, které se musí vychytat. Myslí tímnapříklad i to, že namísto avizovaného šetření papíruzatím pozorují spíše opak. V souvislosti s elektronizací státní správy vyvstala v obci i potřeba kvalitnějšího internetového připojení.
 
text Teresa Babková
 

vytisknout  e-mailem