Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Synergie preventivních projektů Bezpečná lokalita, Bezpečná země a Domovník – preventista

Dne 13. srpna 2013 se uskutečnilo praktické vzdělávání Domovníků – preventistů z Rotavy a z Obrnic v sídle SBD „Krušnohor“ v Mostě k oblasti bezpečnosti a zabezpečovacích systémů. Z Rotavy přijeli všichni tři domovníci a mentor Asistentů prevence kriminality, z Obrnic oba dva domovníci.
 
Domovníci se seznámili s následujícími problematikami, které mohou v rámci své činnosti potřebovat:
 • informace k profesi zámkař;
 • informace k mechanickým zábranným prostředkům (zámky, mříže, dveře, folie, aj.);
 • informace ke společnému preventivnímu projektu Ministerstva vnitra, Policie ČR a
Cechu mechanických zámkových systémů ČR (CMZS) „Bezpečná země“;
 • uzamykací systémy, cylindrické vložky;
 • bezpečnostní dveře;
 • systémy generálního klíče;
 • nutná certifikace výrobků;
 • klíčové hospodářství zejména u společných prostor v domě;
 • systém uzamykání domů; nouzové otevírání;
 • výměna klíčů, požadavky;
Proškolení Domovníků, které zabralo více než tři hodiny, se ujal projektový manažer JUDr. Tomáš Koníček, z odboru prevence kriminality a Ing. Petr Fráz, cechmistr CMZS. V pracovní atmosféře nastínili záměry pilotního projektu Domovník, předali rady a informace k zabezpečení majetku a osob. Oba lektoři taté zodpověděli veškeré dotazy přítomných.  
 
Pilotní projekt Domovník – preventista je zkoušen v celkem pěti místech ČR. Jde o Rotavu, Obrnice, Orlovou, Frýdek-Místek a Břeclav. Od 1. července 2013 je zaměstnáno celkem 17 domovníků na 50 hodin měsíčně s pomocí finanční dotace Ministerstva vnitra na Program prevence kriminality. Projektový záměr pilotního projektu prevence kriminality „Domovník – preventista“ je přímou odpovědí na stávající potřeby obcí zvýšit bezpečnost a veřejný pořádek, posílit osobní odpovědnost občanů za dodržování bezpečnostních standardů, společenských norem a nastolit systém opatření v rámci triády situační prevence kriminality: bezpečný občan – bezpečný dům – bezpečná lokalita.

Základním předpokladem udělení dotace a realizace projektu Domovník – preventista je splnění následující podmínek
:
 • dům či domy jsou ve vlastnictví obce a Domovník bude bydlet v těchto domech či dokonale zná lokalitu, kde bude projekt pilotován
 • výběr Domovníka obcí standardním výběrovým řízením z více uchazečů a jeho následná profesní příprava
 • vytvoření podmínek pro částečné zaměstnání Domovníka minimálně na 6 měsíců v rámci DPP
 • součinnost s „okrskářem“ – strážníkem obecní policie a Asistenty prevence kriminality v dané lokalitě
 • koordinace obsahu, postupu, vzdělávání, supervize a výstupů z pilotního projektu Domovník s odborem prevence kriminality. 
 
JUDr. Tomáš Koníček, odbou prevence kriminality MV, projektový manažér, tel.: 974 833 217, e-mail: tomas.konicek@mvcr.cz
Odkazy do noveho okna

Domovníci s Frázem

Domovníci s Frázem 

Detailní náhled

Fráz a dveře

Fráz a dveře 

Detailní náhled

Fráz s klíči

Fráz s klíči 

Detailní náhled

Lektoři

Lektoři 

Detailní náhled

Sledování plátna

Sledování plátna 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem