Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

19. kolo soutěže Svět očima dětí (2022)

 • Vyhlášení 19. ročníku soutěže
 • Pravidla soutěže
 • Informace pro zasílání děl
 • Výsledky
 • Archiv soutěže

Vyhlášení 19. ročníku soutěže

Vážení učitelé, milé děti, milí žáci,

19. ročník soutěže Svět očima dětí je u konce a my máme vítěze! V letošním roce do soutěže dorazilo neuvěřitelných 2155 prací a zapojilo se celkem 478 subjektů (mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy i dětské domovy). Pro vyhodnocení všech prací se sešla hodnoticí komise odboru tisku a PR, která ocenila celkem 100 žáků. Komise ohodnotila kresby, 3D díla, audiovizuální práce a práce literární ve všech třech kategoriích. Všechny výtvory byly úžasné a je nám moc líto, že nemůžeme ocenit všechny žáky.

Všechny výherce jsme informovali e-mailem.

Děkujeme Vám všem za účast a budeme se na Vaše práce těšit zase za rok.

Tým odboru tisku a public relations
 

Vyhlášení 19. ročníku soutěže


Cíl projektu:

 • cílem preventivně-vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí.
   

logonaweb.jpgCílové skupiny (děti ve věkovém rozpětí 5 - 16 let): 

 • děti mateřských škol - oddělení předškolních dětí,
 • děti prvního a druhého stupně základních škol,
 • děti z dětských domovů,
 • děti ze specializovaných škol,
 • děti ze středisek volnočasových aktivit.
   

Záštita:

 • záštitu nad 19. ročníkem projektu Svět očima dětí převzal ministr vnitra Vít Rakušan.
   

Termín trvání a místo:

 • soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 3. února 2022 do 31. května 2022. Všichni výherci budou obeznámeni prostřednictvím e-mailu nejpozději do konce měsíce června. Pokud neobdržíte žádný e-mail, nebylo Vaše dílo zařazeno mezi výherní.
   

Způsob zpracování děl:

Žáci mateřských škol zpracovávají díla na zadané téma pouze výtvarnou formou. Ostatní žáci (1. a 2. stupeň ZŠ) si mohou vybrat jeden ze tří níže uvedených způsobů zpracování:

 • výtvarné dílo - např. kresba, malba, koláž, trojrozměrná dílo, fotografie
 • literární dílo - např. vlastní úvaha, báseň, pohádka, povídka, komiks
 • audiovizuální dílo - např. vytvoření záznamu divadelního představení, šotu, krátkého filmu.
   

Soutěžní témata pro rok 2022

Kategorie Soutěžní témata (2022)
1. kategorie MŠ Technika složek IZS
2. kategorie: 1. stupeň ZŠ Státní symboly České republiky
Dobrovolnictví
3. kategorie: 2 stupeň ZŠ Hrozba jménem terorismus
Stop šikaně

Informační listy k jednotlivým tématům

Související dokumenty

  

Zdravotni_pojistovna_Ministerstva_vnitra_-_obr.jpg  Zarizeni_sluzeb_Ministerstva_vnitra_-_obr.jpg Muzeum_Policie_CR_-_obr.JPG
Kriminalisticky_ustav_Policie_CR_-_obr.png Hasicsky_zachranny_sbor_CR_-_obr.PNG logopcr.jpg
logo ZZMV.jpg logo Olymp.jpg

RICOH-2021_-_obr.jpg Your_System_-_obr.jpg

AV_Media_-_obr.jpg

  

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Pravidla zpracování zadaných témat
Úkolem dětí je vytvořit dílo na zvolené téma podle patřičné soutěžní kategorie.
 
Maximální počet dětí pracujících na díle:

 • výtvarné zpracování – 3 děti
 • literární zpracování – 2 děti
 • audiovizuální zpracování – 4 děti
   

Každé dílo musí obsahovat vyplněný SOUTĚŽNÍ FORMULÁŘ (xlsx, 60 kB), kde je uvedeno:

 • název a adresa školy, dětského domova
 • kontaktní osoba
 • e-mail
 • telefon
 • jméno a příjmení autorů/a
 • věk
 • třída
 • název vybraného tématu
 • jméno a příjmení zákonného zástupce
 • telefon zákonného zástupce.
   

Pokud nebudou díla obsahovat uvedené náležitosti, nebudou do soutěže zařazena. Vytvořené dílo je nutné poslat buď na adresu odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra, nebo elektronicky (viz dále). Informační listy k vyhlášeným soutěžním tématům jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách projektu na adrese https://www.mvcr.cz/souteze-a-vystavy.aspx.
  
Maximální počet zaslaných děl
Každý výše zmíněný subjekt, zabývající se vzděláváním a výchovou dětí (MŠ, ZŠ, speciální školy, dětské domovy…), může zaslat omezený počet děl.

 • V případě MŠ lze zaslat maximálně 3 díla za třídu.
 • V případě ZŠ lze zaslat maximálně 9 děl za třídu (tzn. 3x výtvarné dílo, 3x audiovizuální dílo, 3x literární dílo).


Podmínky soutěže
Účastí v soutěži převádí účastník veškerá práva související se zaslaným dílem na organizátora soutěže a souhlasí s dodržováním oficiálních předpisů s tím, že všechna rozhodnutí organizátora přijme jako konečná. Účastník souhlasí s tím, že se zaslané dílo může využívat v preventivních projektech odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra, že bude pro tyto účely rozmnožováno a sdělováno veřejnosti, zejména prostřednictvím počítačové sítě, a dále že se budou rozmnoženiny díla rozšiřovat, půjčovat či vystavovat. Právo využít dílo výše uvedeným způsobem se poskytuje bezúplatně. Zaslaná díla se stávají majetkem organizátora a účastníci nemají nárok na jejich vrácení. Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním přihlášených výtvorů po dobu dvou let od ukončení soutěže. Vyhlašovatel není povinen výtvor přihlášený do soutěže vystavit.

Vyhodnocení soutěžních témat
Hodnoticí komise, tvořená pracovníky odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra, vybere vítězná díla. Do konce měsíce června budou všichni výherci osloveni e-mailem s veškerými potřebnými informacemi.

Další informace k projektu
Kontaktní osoba projektu:
Ing. Andrea Illeová
odbor tisku a public relations Ministerstva vnitra
e-mail: andrea.illeova@mvcr.cz
tel.: 974 832 726
internetová adresa: https://www.mvcr.cz/

Informace pro zasílání děl

Informace pro zasílání děl

Soutěžní díla můžete posílat dvěma způsoby:

1. Elektronicky na e-mailovou adresu soutez@mvcr.cz
Výtvarná díla zasílejte nafocená, literární díla ve formátu DOCX nebo PDF. Audiovizuální díla můžete zasílat prostřednictvím e-mailu nebo internetového úložiště například přes Úschovna.cz (v případě, že se soubor z důvodu velikosti nevejde do přílohy e-mailu). V takovém případě pak na adresu soutez@mvcr.cz zašlete pouze odkaz ke stažení daného souboru. Nezapomeňte k e-mailu vždy připojit vyplněný SOUTĚŽNÍ FORMULÁŘ. Formulář naleznete ke stažení zde (xlsx, 60 kB). Soutěžní díla zasílejte nejpozději do půlnoci 31. května 2022.
  
 
2. Prostřednictvím pošty na adresu Ministerstva vnitra
Soutěžní díla zasílejte nejpozději do 31. května 2022 (rozhodující je razítko pošty) na níže uvedenou adresu:

Ministerstvo vnitra, odbor tisku a public relations
Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/TP
170 34 Praha 7 – Letná

Na obálku napište heslo: Svět očima dětí. Nezapomeňte k dílu přiložit vyplněný SOUTĚŽNÍ FORMULÁŘ (lze přilepit na zadní stranu díla). Formulář ke stažení naleznete na našich webových stránkách zde (xlsx, 60 kB).

Výsledky

Výsledky

Archiv soutěže

vytisknout  e-mailem