Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

19. kolo soutěže Svět očima dětí (2022)

Pravidla soutěže

Pravidla zpracování zadaných témat
Úkolem dětí je vytvořit dílo na zvolené téma podle patřičné soutěžní kategorie.
 
Maximální počet dětí pracujících na díle:

 • výtvarné zpracování – 3 děti
 • literární zpracování – 2 děti
 • audiovizuální zpracování – 4 děti
   

Každé dílo musí obsahovat vyplněný SOUTĚŽNÍ FORMULÁŘ (xlsx, 60 kB), kde je uvedeno:

 • název a adresa školy, dětského domova
 • kontaktní osoba
 • e-mail
 • telefon
 • jméno a příjmení autorů/a
 • věk
 • třída
 • název vybraného tématu
 • jméno a příjmení zákonného zástupce
 • telefon zákonného zástupce.
   

Pokud nebudou díla obsahovat uvedené náležitosti, nebudou do soutěže zařazena. Vytvořené dílo je nutné poslat buď na adresu odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra, nebo elektronicky (viz dále). Informační listy k vyhlášeným soutěžním tématům jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách projektu na adrese https://www.mvcr.cz/souteze-a-vystavy.aspx.
  
Maximální počet zaslaných děl
Každý výše zmíněný subjekt, zabývající se vzděláváním a výchovou dětí (MŠ, ZŠ, speciální školy, dětské domovy…), může zaslat omezený počet děl.

 • V případě MŠ lze zaslat maximálně 3 díla za třídu.
 • V případě ZŠ lze zaslat maximálně 9 děl za třídu (tzn. 3x výtvarné dílo, 3x audiovizuální dílo, 3x literární dílo).


Podmínky soutěže
Účastí v soutěži převádí účastník veškerá práva související se zaslaným dílem na organizátora soutěže a souhlasí s dodržováním oficiálních předpisů s tím, že všechna rozhodnutí organizátora přijme jako konečná. Účastník souhlasí s tím, že se zaslané dílo může využívat v preventivních projektech odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra, že bude pro tyto účely rozmnožováno a sdělováno veřejnosti, zejména prostřednictvím počítačové sítě, a dále že se budou rozmnoženiny díla rozšiřovat, půjčovat či vystavovat. Právo využít dílo výše uvedeným způsobem se poskytuje bezúplatně. Zaslaná díla se stávají majetkem organizátora a účastníci nemají nárok na jejich vrácení. Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním přihlášených výtvorů po dobu dvou let od ukončení soutěže. Vyhlašovatel není povinen výtvor přihlášený do soutěže vystavit.

Vyhodnocení soutěžních témat
Hodnoticí komise, tvořená pracovníky odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra, vybere vítězná díla. Do konce měsíce června budou všichni výherci osloveni e-mailem s veškerými potřebnými informacemi.

Další informace k projektu
Kontaktní osoba projektu:
Ing. Andrea Illeová
odbor tisku a public relations Ministerstva vnitra
e-mail: andrea.illeova@mvcr.cz
tel.: 974 832 726
internetová adresa: https://www.mvcr.cz/

vytisknout  e-mailem